Dodatkowe środki dla 10 ZAZ-ów. Dotacje jeszcze w tym roku

Dobre wiadomości dla pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej. Jeszcze w tym roku placówki otrzymają dodatkowe środki. W Zachodniopomorskiem mowa o kwocie 706 tys. zł.

 

W listopadzie, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, na podstawie zmienionego rozporządzenia w sprawie algorytmu przekazywania środków samorządom wojewódzkim i powiatowym, dokonał nowego podziału. Zwiększeniu uległa kwota na dofinansowanie kosztów rocznego pobytu jednej osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności zatrudnionej w zakładzie aktywności zawodowej.  W 2022 r. będzie wyższa o tysiąc złotych.

– To dla naszego województwa oznacza dodatkową kwotę w wysokości 706 tys. zł do rozdysponowania  pomiędzy Zakłady Aktywności Zawodowej  – mówi Dorota Rybarska-Jarosz, dyrektor ROPS w Urzędzie Marszałkowskim.

W województwie zachodniopomorskim działania 10 ZAZ-ów, w których pracuje 706 osób z niepełnosprawnościami. Wysokość dodatkowych środków dla poszczególnych zakładów zależeć będzie od liczby zatrudnionych osób z niepełnosprawnościami, co oznacza, że planowane dodatkowe środki będą wynosiły:

 • Zakład Aktywności Zawodowej Centralna Kuchnia w Stargardzie – liczba OzN – 82,
  kwota dotacji 82 tys. zł;
 • Zakład Aktywności Zawodowej w Kołobrzegu – liczba OzN – 50, kwota dotacji 50 tys. zł;
 • Zakład Aktywności Zawodowej w Kamieniu Pom. – liczba OzN – 61; kwota dotacji 61 tys. zł;
 • Międzygminny Zakład Aktywności Zawodowej w Dobrej – liczba OzN – 175;

kwota dotacji 175 tys. zł;

 • Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Gryfinie – liczba OzN – 40; kwota dotacji 40 tys. zł;
 • Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Wałczu – liczba OzN – 63; kwota dotacji 63 tys. zł;
 • Zakład Aktywności Zawodowej w Goleniowie – liczba OzN – 127; kwota dotacji 127 tys. zł;
 • Zakład Aktywności Zawodowej w Juchowie – liczba OzN – 50; kwota dotacji 50 tys. zł;
 • Zakład Aktywności Zawodowej w Karlinie – liczba OzN – 25; kwota dotacji 25 tys. zł;
 • Zakład Aktywności Zawodowej „Szansa” Choszcznie – liczba OzN – 33, kwota dotacji 33 tys. zł

 

Dodatkowe środki będą przyznawane na podstawie złożonych przez ZAZ-y wniosków, na koszty związane z bieżącą działalnością ZAZ i zdiagnozowanymi potrzebami.

 

W roku 2022 Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego z PFRON otrzymał w sumie 23 912 497 zł. W kwocie tej środki na działanie zakładów aktywności zawodowej wynoszą ponad 20 mln zł.

 

Uchwała zwiększająca dofinansowanie została podjęta przez Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego 16 listopada 2022 r.

 

 

 

 

 

Biuro Prasowe

 

Emilia Wolf

Biuro Prasowe

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

70-540 Szczecin, ul. Korsarzy 34
tel. +48 91 48 07 249; faks +48 91 48 93 987

e-mail: rzecznik@wzp.pl
www.wzp.pl

www.facebook.com/PomZachodnie

 

 

 

Informujemy, że Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie jest Województwo Zachodniopomorskie.

Dokładne informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie BIP Urzędu

Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego pod adresem https://bip.rbip.wzp.pl/artykul/klauzula-informacyjna-rodo

 

 

 

 

 

 

To top