Dodatkowe inwestycje z rządowego Funduszu Dróg Samorządowych

Kolejne drogi lokalne zostaną przebudowane na Pomorzu Zachodnim dzięki rządowemu Funduszowi Dróg Samorządowych. Oszczędności uzyskane w trakcie realizacji programu, m.in. po wyłonieniu wykonawców, pozwolą dofinansować z rządowych środków inwestycje w 7 gminach i powiecie.

wojewoda Tomasz Hinc podpisuje umowę z wójtem gminy Grzmiąca Patrykiem Makowskim, za stolikiem stoją poseł Michał Jach i wicewojewoda Marek Subocz
Dziś wojewoda zachodniopomorski Tomasz Hinc, w obecności posła Michała Jacha i wicewojewody Marka Subocza podpisał umowy z gminami: Borne Sulinowo, Dziwnów, Grzmiąca, Moryń, Połczyn Zdrój, Sławno, miastem Sławno oraz powiatem myśliborskim. Łączna wartość dofinansowania z FDS wynosi blisko 8,6 mln zł.
– Od 2016 r. na wsparcie samorządów w realizacji inwestycji na drogach gminnych i powiatowych w województwie zachodniopomorskim rząd Premiera M. Morawieckiego przeznaczył ponad pół miliarda złotych – powiedział wojewoda Tomasz Hinc. – Dofinansowanie z budżetu państwa wynosi do 80 procent koszów ponoszonych przez samorządy, co jest niezwykle ważne w kontekście prowadzenia polityki zrównoważonego rozwoju, umożliwiającej inwestycje również w mniej zamożnych gminach i powiatach.
Podpisane dziś umowy dotyczą:
  • przebudowy ulicy Lipowej w Bornem Sulinowie. Wartość inwestycji realizowanej przez gminę Borne Sulinowo wynosi 752 794 zł, a środki z FDS 251 877 zł.
  • przebudowy drogi gminnej nr 810016Z – ul. Westerplatte w Międzywodziu. Wartość inwestycji realizowanej przez gminę Dziwnów wynosi 1 730 637 zł, a dofinansowanie z FDS: 865 318 zł.
  • przebudowy nawierzchni jezdni i zjazdów drogi gminnej dz. nr 213 do miejscowości Gdaniec. Inwestycję wartą 870 374 zł prowadzi gmina Grzmiąca. Wartość dofinansowania z FDS to 435 187 zł.
  • przebudowy ul. Jaśminowej w Moryniu. Wartość inwestycji to 755 274. Gmina Moryń uzyskała na ten cel z FDS dofinansowanie w wysokości 604 219 zł.
  • przebudowy ulicy Chopina i Wojska Polskiego w Połczynie Zdroju. Wartość zadania to 2 365 932 zł, a dofinansowania z FDS 1 419 559 zł. Inwestycję prowadzi gmina Połczyn Zdrój.
  • przebudowy drogi gminnej nr 170025Z w miejscowości Warszkowo. Wartość inwestycji: 2 925 872 zł. Gmina Sławno uzyskała dofinansowanie z FDS w wysokości 1 300 569 zł.
  • przebudowy ulicy Kosynierów i Ogrodowej w Sławnie wraz z budową kanalizacji deszczowej. Wartość inwestycji: 2 126 000 zł. Dofinansowanie dla miasta Sławna z FDS: 1 275 600.
  • przebudowy drogi powiatowej nr 2113Z na odcinku Sumiak – Karsko. Inwestycja o wartości 4 842 092 zł, prowadzona przez starostę myśliborskiego uzyskała dofinansowanie z FDS w wysokości 2 412 046 zł.
To top