Dobry interes dla gminy Kamień Pomorski? Czy prywatny interes Guranowskiego prezesa gminnej spółki PGK?

Kilka lat temu Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Kamieniu Pomorskim kupiło od osobny prywatnej sieć wodociągową położoną w Łukęcinie gmina Dziwnów. Ofertę sprzedaży nowo wybudowanej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej położonej w Łukęcinie przedłożył do spółki komunalnej w Dziwnowie i w Kamieniu Pomorskim prywatny przedsiębiorca, który na własny koszt wybudował sieć wodociągową i kanalizacyjną rozprowadzającą wodę i odbierającą ścieki kanalizacyjne z wybudowanych przez niego w Łukęcinie obiektów pensjonatowych oraz działek przeznaczonych pod zabudowę sprzedanych wcześniej lub przeznaczonych na sprzedaż innym osobom.

Łukęcin leży na terenie gminy Dziwnów i zrozumiałe jest, że Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z Dziwnowa w ramach realizacji zadań własnych, był zainteresowany kupnem obu sieci. Trwały negocjacje pomiędzy stronami, kiedy do negocjacji przystąpiła spółka gminna PGK z siedzibą w Kamieniu Pomorskim. Spółka zaproponowała za sieć wodociągową kwotę wyższą o 5 zł od oferty ZWiK z siedzibą w Dziwnowie. Ten ostatni kupił zaś sieć kanalizacyjną. Wcześniej w ramach zawartego pomiędzy wspomnianymi spółkami doszło do porozumienia, w ramach którego zostały uporządkowane sprawy własności sieci położonych na terenie poszczególnych gmin. W ramach tego porozumienia sieci należące do ZWiK położone na terenie gminy Kamień Pomorski zostały przekazane do PGK-u, były to między innymi sieci wodociągowe położone we Wrzosowie, Radawce, Strzeżewie i Strzeżewku. Do tej ostatniej dołączona została nowo wybudowana sieć wodociągowa w Łukęcinie.

Obecnie do obiektów i działek zlokalizowanych na terenach należących wcześniej do wspomnianego przedsiębiorcy woda doprowadzana jest z ujęcia w Rarwinie przez Gminną Spółkę PGK z siedzibą w Kamieniu Pomorskim, zaś ścieki komunalne odbierane są przez ZWiK z siedzibą w Dziwnowie. Dla dobrego zobrazowania sprawy: Gmina Dziwnów ma własną sieć wodociągową w Łukęcinie i bez problemów niewielkim nakładem kosztów mogła włączyć zakupioną sieć do sieci gminnej. Po przeprowadzonej modernizacji sieci wodociągowej w gminie Dziwnów, Gmina w pełni zabezpiecza wysokie ciśnienie wody we wszystkich gminnych sieciach wodociągowych. Całkiem inaczej wygląda sytuacja w sieci należącej do Gminy Kamień Pomorski. W ubiegłym roku w sieci wodociągowej w Radawce i Wrzosowie często brakowało wody. Woda do zakupionej sieci wodociągowej położonej w Łukęcinie pobierana jest z rurociągu wodnego ze Strzeżewka o średnicy przekroju 80 mm, a woda do tej miejscowości doprowadzona jest aż z ujęcia w Radawce. Nowo wybudowana sieć w Łukęcinie ma średnicę 120 mm i zgodnie z prawami fizyki ciśnienie w sieci jest zasilane z rury o niższym przekroju jest niskie. A fakt położenia jej w dużej odległości od ujęcia pogłębia tylko problemy z ciśnieniem wody w rurociągu.

Prezes PGK Adrian Guranowski podejmując decyzję o zakupie sieci w Łukęcinie powinien kierować się interesem zarządzanej przez niego spółki. Czy tak było tym razem, to mam co do tego duże wątpliwości. Kiedy dołożymy do tej układanki fakt, że tuż przed kupieniem sieci wodociągowej przez PGK Spółkę z o.o. z siedzibą w Kamieniu Pomorskim i tuż po, Adrian Guranowski i jego żona kupili na własność trzy działki położone w kompleksie nieruchomości w Łukęcinie, do których woda doprowadzana jest przez sieć wodociągową zakupioną przez PGK zarządzany przez Prezesa Guranowskiego, to wszystko staje się jasne. Nie zdziwi mnie również fakt, gdy niedługo okaże się, że PGK Sp. z o.o. z siedzibą w Kamieniu Pomorski przystąpi do modernizacji odcinka wodociągowego doprowadzającego wodę do Strzeżewka, bo przecież Prezes PGK Guranowski musi zabezpieczyć właściwe ciśnienie wody w obiektach, które Pan Guranowski jako osoba prywatna zamierza na zakupionych działkach postawić. A że koszty zabezpieczenia właściwego ciśnienia poniosą mieszkańcy Gminy Kamień Pomorski,a  to już nie problem Pana Prezesa

Waldemar Taranowicz

Jeden komentarz “Dobry interes dla gminy Kamień Pomorski? Czy prywatny interes Guranowskiego prezesa gminnej spółki PGK?”

Dodaj komentarz

To top