Decyzje Marszałka Województwa na ratunek zieleni w Szczecinie.

Kilkaset drzew ma szanse ocaleć

Co najmniej kilkaset drzew w Szczecinie ocaliła przed usunięciem decyzja Marszałka Województwa, który nie wyraził zgody na cięcia roślinności na gruntach miejskich m.in. przy ul. Przygodnej, ul. Ku Słońcu czy ul. Broniewskiego. Razem to blisko 400 drzew, które miały zostać usunięte, głównie w związku z zaplanowanymi inwestycjami.

176 drzew w ramach rewitalizacji parku przy ul. Przygodnej, 155 drzew pod inwestycję edukacyjną również przy tej samej ulicy, 42 drzewa w Zespole Szkół Łączności przy ul. Ku Słońcu i 14 drzew przy ul. Broniewskiego – to przykłady wniosków kierowanych do Urzędu Marszałkowskiego o wycinkę roślinności z terenów publicznych w Szczecinie.

Do każdego ze składanych wniosków podchodzimy indywidualnie. Posiłkujemy się ekspertami, w trudnych przypadkach wykorzystujemy specjalistyczną aparaturę, a także dopuszczamy do udziału w postępowaniach stronę społeczną. Staramy się znaleźć w ten sposób złoty środek. Rozumiemy potrzeby miejskie w zakresie rozwoju czy inwestycji, ale nie może się to odbywać zawsze kosztem zieleni – podkreśla marszałek województwa Olgierd Geblewicz.

Samorząd województwa nie znalazł podstaw do usunięcia przez ZUK 176 drzew – głównie grabów – z terenów zielonych przy ul. Przygodnej (dzielnica Gumieńce). Wycinka miała być prowadzona w ramach rewitalizacji tamtejszego parku, by stworzyć miejsce rekreacji i wypoczynku dla różnych grup wiekowych. Zdaniem służb marszałkowskich plan nasadzeń był niewystarczający, część drzew zaproponowanych do wycinki w ogóle nie było oznaczonych jako przewidzianych do usunięcia, a budowa nowej infrastruktury nie wymaga tak daleko posuniętej ingerencji w roślinność.

Również przy ul. Przygodnej, Gmina Miasto Szczecin planuje wybudować przedszkole. Skierowany w związku z tym wniosek o usunięcie 155 drzew nie zawierał jednak nasadzeń zastępczych. Nie było też pozwolenia na budowę obiektu.

Sporo drzew ocaleje na terenie Zespołu Szkół Łączności przy ul. Ku Słońcu. Dyrekcja placówki wnioskowała o usunięcie 44 topoli, bowiem miały one zagrażać bezpieczeństwu. W toku wizji lokalnej martwe okazały się 2 sztuki. Pozostałe 42 drzewa nie miały niepokojących oznak, zatem zalecono cięcia pielęgnacyjne.

Ponadto nie będzie potrzeby cięcia 14 drzew przy ul. Broniewskiego, na wysokości od ul. Judyma. W wyniku wizji lokalnej z udziałem strony społecznej inwestycja zostanie przeprojektowana, a remont nie wpływie na drzewostan rosnący w tamtym miejscu Szczecina. Na początku marca br. ZDiTM w Szczecinie formalnie wycofał prośbę o usunięcie roślinności.

W pierwszych dwóch miesiącach 2021 roku Gmina Miasto Szczecin lub podległe jej jednostki wystąpiły do Urzędu Marszałkowskiego z 77 wnioskami o wycinkę w sumie 658 drzew. To 15 wniosków inwestycyjnych oraz 62 wnioski ze względu na zły stan zdrowotny lub bezpieczeństwo.

– Dążymy do zwiększenia transparentności procesu wydawania decyzji dotyczących drzew. Każdą decyzję poprzedza dokładna analiza stanu roślinności i potrzeb inwestycyjnych. Kładziemy nacisk na odtwarzanie zieleni w mieście, dążąc do zwiększania nasadzeń zastępczych – przyznaje Olgierd Geblewicz.

Nasadzenia zastępcze stanowią rekompensatę dla środowiska naturalnego. Stosuje się je wówczas, kiedy dochodzi do wycinki drzewostanu. Niestety obecne prawo pozwala na skuteczne obejście tego rozwiązania.

– W przypadku nasadzeń zastępczych stosujemy ustawową zasadę 1 do 1. Jednak zdarzają się sytuacje, kiedy wnioskodawca wolał dokonać opłaty za wycinkę, niż wykonać nasadzenie zastępcze. Może mieć na to wpływ rozporządzenie do ustawy LEX Szyszko, które drastycznie obniżyło opłaty za wycinkę. Było 500 zł za centymetr obwodu drzewa, a jest np. 12 zł za cm w przypadku kasztanowca, topoli czy robinii akacjowej. Brzoza, lipa czy sosna są w myśl rozporządzenia wyceniane na niewiele więcej, bo na 25 zł za centymetr obwodu drzewa – wyjaśnia kierownik Biura Polityki Ekologicznej Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Marek Kalkowski.

Warto wspomnieć, że każdą decyzję wydaną w stosunku do drzew poprzedza wizja lokalna, podczas której pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska UMWZ stosują metodę WID (wizualna identyfikacja drzew zagrażających bezpieczeństwu) opracowaną przez SGGW w Warszawie. Niejednoznaczne przypadki przyrodnicze poddane są dodatkowej ekspertyzie dendrologicznej. Do badań używany jest również specjalistyczny sprzęt – tomograf komputerowy.

Zachęcamy do oglądnięcia materiału filmowego o drzewach w parku przy  ul. Przygodnej w Szczecinie – https://youtu.be/3rsuDa2cAPo

Łukasz Jucha

Biuro Prasowe

Gabinet Marszałka

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

To top