„Czerwona kokardka” dla marszałka Olgierda Geblewicza

Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz został wyróżniony „Czerwoną kokardką”. To tytuł dla osób, które wniosły istotny wkład w działania profilaktyczne w dziedzinie HIV i AIDS w Polsce. Przyznaje go Krajowe Centrum ds. AIDS.

Idea „czerwonej kokardki” zrodziła się w 1991 roku. Symbol ten został wymyślony przez Visual AIDS – organizację charytatywną zrzeszającą artystów z Nowego Jorku. W Polsce stanowi wyróżnienie przyznawane z okazji Światowego Dnia AIDS, które otrzymują osoby w szczególny sposób przyczyniające się do poprawy jakości życia osób żyjących z HIV, chorych na AIDS, bądź też wniosły istotny wkład w działania profilaktyczne w tej dziedzinie.

Tytuł – przyznawany przez kapitułę, w skład której wchodzą przedstawiciele organizacji pozarządowych i świata medycznego – zostanie nadany w tym roku już po raz 27.

Dotychczasowe działania Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego do „Czerwonej kokardki” zgłosiło Stowarzyszenie Wolontariuszy DA DU. W szczególności doceniono marszałka Olgierda Geblewicza, że jako pracodawca i osoba kształtująca politykę w regionie jest otwarty na prowadzenie działań profilaktycznych w różnych środowiskach i wspiera je finansowo ze środków budżetu województwa.

W uzasadnieniu wyróżnienia czytamy także, że: Marszałek jako pracodawca stwarza warunki do zgłaszania inicjatyw, które służą przeciwdziałaniu zakażeniom HIV/AIDS, widzi potrzebę prowadzenia przez Samorząd Województwa działań, które zmierzają do poprawy świadomości mieszkańców na temat profilaktyki HIV/AIDS. Wspiera organizacje pozarządowe oraz Poradnię Nabytych Niedoborów Immunologicznych przy Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym poprzez nakłady na programy zdrowotne, kampanie profilaktyczne dotyczące HIV/AIDS.

Co roku Wydział Współpracy Społecznej Urzędu Marszałkowskiego WZ w ścisłej współpracy z organizacjami pozarządowymi realizuje działania edukacyjne, często w formie tematycznych warsztatów, pogadanek czy spotkań (w tym roku z powodu pandemii część działań została przełożona). Podejmowane są też różnego rodzaju działania środowiskowe, w tym także w grupie kobiet świadczących usługi seksualne. Na wsparcie może liczyć też Punkt Konsultacyjno-Diagnostyczny przy Poradni Nabytych Niedoborów Immunologicznych przy ul. Broniewskiego w Szczecinie. W tym roku, dzięki dotacji ze środków budżetu województwa, można było dodatkowo skorzystać z oferty testów w kierunku kiły.

Pierwszego grudnia z inicjatywy Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego na wieży Zamku Książąt Pomorskich wyświetlana jest „czerwona kokardka” – symbol solidarności z osobami żyjącymi z HIV/AIDS. W tym roku jest podobnie.

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Biuro Prasowe

To top