Co z tymi emocjami? Fundacja Motywacja i Działanie zaprasza do rozmowy

Wahania albo obniżony nastrój, stres, kryzys psychiczny czy  potrzeba uzyskania interwencji kryzysowej. Fundacja Motywacja i Działanie, w Światowym Dniu Zdrowia Psychicznego, a więc 10 października, startuje z nowym projektem dla wszystkich, którzy odczuwają emocjonalne obciążenie. Organizacja na realizację poradnictwa psychologicznego otrzymała dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.

 Fundacja Motywacja i Działanie od października do grudnia br. zaplanowała kolejne działania dla mieszkanek i mieszkańców Pomorza Zachodniego związane z bezpłatnym poradnictwem psychologicznym. Organizacja w ramach szóstej edycji projektu „Motywacja dla zdrowia” zaplanowała dwie ścieżki wsparcia.

Pierwsza skierowana jest do osób, które podejrzewają u siebie obciążenie emocjonalne objawiające się m.in. wahaniami nastroju, obniżonym nastrojem, stresem, kryzysem psychicznym czy potrzebą uzyskania interwencji kryzysowej. Specjaliści z fundacji – Karolina Flacht oraz Bartosz Ślaski oferować będą profesjonalne poradnictwo psychologiczne (głównie online). Do psychologów (podobnie jak przy realizacji wcześniejszych edycji) będzie można zadzwonić lub napisać za pośrednictwem komunikatorów: Messenger, WhatsApp. Dane do kontaktu oraz dostęp do treści informacyjno-edukacyjnych dostępne są na stronie internetowej www.motywacjadlazdrowia.pl. Zaplanowano 60 godzin takiego poradnictwa.

Druga ścieżka skierowana jest do dzieci i młodzieży. Socjolog z Fundacji Motywacja i Działanie będzie prowadzić zajęcia w szkołach pn. „Emocje – instrukcja obsługi”.

Podczas zajęć chcemy pokazać dzieciom i młodzieży jak rozpoznawać i nazywać emocje. Poprzez te zajęcia chcemy poszerzać wiedzę młodych ludzi na temat znaczenia i funkcji emocji – mówi psycholog Karolina Flacht.

Porady udzielane są nieodpłatnie. Koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora. Z psychologami można skontaktować się pod numerami telefonów:

  • Bartosz Ślaski, telefon: 504 587 341
  • Karolina Flacht, telefon: 506 591 164

Profil na portalu Facebook: Para psychologów (@parapsychologow)

Strona internetowa: http://motywacjadlazdrowia.pl/ , Messenger, WhatsApp (login1: Karolina Flacht, login 2: Bartosz Ślaski)

Organizacja na przeprowadzenie zaplanowanych działań otrzymała „mały grant” z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego w wysokości 10 tys. zł.

Po razy kolejny Fundacja Motywacja i Działanie zaprasza mieszkanki i mieszkańców Pomorza Zachodniego  do rozmów na tematy ważne, dotyczące zdrowia psychicznego. Część zadań skierowanych będzie do dzieci i młodzieży, a więc do grupy szczególnie ważnej dla nas wszystkich – mówi Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

Fundacja Motywacja i Działanie specjalizuje się w skutecznej profilaktyce uzależnień, promocji zdrowia i zapobieganiu zaburzeniom psychicznym. Swoje działania realizuje od 2012 r. W ramach działań pn. „Motywacja dla zdrowia”  z pomocy psychologicznej  skorzystały 643 osoby. Więcej informacji: http://wzp.pl/aktualnosci/motywacja-dla-zdrowia-wsparcie-psychologiczne-dla-mieszkanek-i-mieszkancow-pomorza-zachodniego

Fot. Facebook @parapsychologow

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Biuro Prasowe

 

To top