Co przyniesie dla Pomorza Zachodniego nowa perspektywa finansowa?  Relacja ze spotkania w Świdwinie

 Przepiękna rewitalizacja, której podjęli się samorządowcy ze Świdwina, jest najlepszym dowodem na to, że potrafią dobrze wykorzystać fundusze unijne. Znajdujemy się w Centrum Nauki, które powstało dzięki środkom z Regionalnego Programu Operacyjnego, w miejscu, które wpisuje się w ideę Pomorza Zachodniego, by młodych ludzi zarażać ciekawością świata, wiedzy i nauki – rozpoczął spotkanie z samorządowcami Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz. Podczas Konwentu Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów oraz Konwentu Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego w  Świdwinie przedstawiono pierwsze założenia przyszłej perspektywy unijnej dla regionu. To początek konsultacji z przyszłymi beneficjentami, w wyniku których powstanie ostateczny kształt nowego programu regionalnego pod nazwą Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego, na lata 2020 – 2027.

 Wizyta w Świdwinie rozpoczęła się od wyjazdowego posiedzenia Zarządu Województwa, w czasie którego zaprezentowane zostały polityki składające się na Strategię Rozwoju Województwa do roku 2030. Strategia, to jeden z dokumentów niezbędnych do stworzenia regionalnego programu, dzięki któremu do województwa popłynie kolejny strumień środków unijnych. To główne cele wyznaczone w takich dziedzinach jak: rynek pracy, transport, kultura, polityka kapitału oraz spójności społecznej, turystyka, zielony region, a także edukacja.

http://www.wzp.pl/biuro-prasowe/biuro-prasowe/aktualnosci/co-przyniesie-dla-pomorza-zachodniego-nowa-perspektywa-spotkanie-samorzadowcow-w-swidwinie

To top