Co oznacza dla gminy Kamień Pomorski przebudowa ulicy Kopernika, Mieszka I i Kilińskiego.

W listopadzie 2017 r. w Kamieniu Pomorskim powiało sensacją. Burmistrz Kamienia Pomorskiego za pośrednictwem portalu Kamieńskie.Info, pochwalił się swoim sukcesem.  “Wniosek Gminy Kamień Pomorski o dofinansowanie przebudowy ulicy Kopernika, Mieszka I i Kilińskiego trafił na wstępną listę rankingową Wojewody Zachodniopomorskiego! Dziś (13.11.2017 r.) wicewojewoda Marek Subocz zatwierdził dokument.”  

Z treści zamieszczonego na portalu informacji wynikało , że: ” W ramach Programu w województwie zachodniopomorskim na rok 2018 złożono 86 wniosków, które zostały poddane ocenie formalnej. Wnioski pozytywnie ocenione pod względem formalnym (66 szt.) zostały poddane ocenie merytorycznej, zgodnie z zasadami określonymi w Instrukcji oceny przez Komisję wniosków o dofinansowanie zadań w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” oraz w Regulaminie prac Komisji. W wyniku prac Komisji powstała wstępna lista rankingowa zawierająca drogi gminne i drogi powiatowe.

Minęły trzy miesiące i znowu ten sam portal w dniu 2 lutego 2018 r. pisze “Ulica Kopernika całkowicie zmieni swoje oblicze”. Z treści zamieszczonej na portalu informacji czytelnicy dowiedzieli się, że:”Kamieńscy radni w trakcie czwartkowego posiedzenia komisji dają zielone światło na rozpoczęcie procedur związanych z przebudową ulic Mieszka I, Kilińskiego oraz Kopernika. Przypomnijmy, w ub. roku inwestycja otrzymała dofinansowanie z programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Możliwe, że ulica całkowicie zmieni swoje oblicze. W tym roku bowiem termomodernizacji zostanie poddany budynek przychodni zdrowia, a na decyzję o dofinansowaniu rozbudowy czeka siedziba Warsztatów Terapii Zajęciowej kamieńskiego koła PSONI. Przebudowa zostanie zrealizowana podobnie jak w przypadku ulic Mieszka I, Chrobrego oraz Dziwnowskiej w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. Jak tłumaczył podczas czwartkowej komisji Burmistrz, kosztorys inwestorski to około 6 mln złotych. Całe zadanie powinno zamknąć się w kwocie ponad 9 mln zł.” Z dalszych informacji na portalu wynika – ” – Do marca, chcemy przeprowadzić wszystkie postępowania przetargowe tej długo oczekiwanej przez mieszkańców inwestycji. Po dialogu technicznym, który odbył się w ubiegłym tygodniu, wyraziliśmy zgodę na model pierwszy finansowania, tj. całość zadania zamknie się kwotą do 10 mln złotych z pewnymi uwagami i zastrzeżeniami, które wyszły w trakcie postępowania. Kwota ta zostanie pomniejszona o przynajmniej 800 tys. złotych, a wykonawca ma przedstawić nam kosztorys wykonawczy, który w trakcie prac będzie jeszcze obniżony. Koszt inwestorski to około 6 mln złotych. Póki co uzyskaliśmy 2 mln złotych dofinansowania. To jednak nie zamyka drogi do pełnej puli jaką jest pierwotnie przyznane nam 2,7 mln zł. Czekamy na informację o oszczędnościach przetargowych z innych samorządów – tłumaczył Stanisław Kuryłło. Burmistrz zaznaczył, że Gmina nie dokonuje jedynie wymiany nawierzchni ponad kilometrowego odcinka drogi. – Wiem, że koszt tego typu inwestycji poza miastem to 2 – 2,5 mln złotych za kilometr. Należy pamiętać, że nie robimy samej drogi, a wymieniamy sieć wodno-kanalizacyjną, energetyczną, oświetleniową, ciągi piesze, budujemy parkingi i układamy nową nawierzchnię”.

Cóż, tylko pozazdrościć mieszkańcom Gminy Kamień Pomorski zaradnego Burmistrza – pomyślałem, i z ciekawości przyjrzałem się co niektórym dokumentom związanym z tą planowaną przez Burmistrza inwestycją. No i powaliło mnie kompletnie.

Zainteresowały mnie szczególnie informacje zawarte w “Wykazie przedsięwzięć doWPF a szczególnie, “Planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Kamień Pomorski w latach 2018 -2028, stanowiący Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim nr XL.III/397/18 z 02.02.2018 r. Polecam wszystkim zainteresowanym, lektura bardzo pouczająca. Każdy kto do tego dokumentu zajrzy, może się zorientować jak z niego i ze wszystkich mieszkańców gminy ich Burmistrz robi w konia. Tak się składa, że nie raz, nie dwa, Burmistrz chwalił się swoim wyborcom, jakie to długi zostawił mu w spadku jego poprzednik. Chwalił się, że z ogromnym poświęceniem On Burmistrz Kuryłło wyciągnął gminę z zapaści. A tu z tego dokumentu wynika, że Wasz wspaniały Burmistrz zostawi Gminę swojemu następcy ze zwiększonym długiem o co najmniej 16 milionów 627 tys. 373 zł i 48 groszy.

Z treści tego dokumentu wynika, że łączne nakłady finansowe na: Przebudowę ulicy Kopernika, Mieszka I i Kilińskiego w Kamieniu Pomorskim wraz z budową,  rozbudową i przebudową techniczną wyniesie 10.306.191,04 zł. Projekt ten realizowany będzie w ramach umowy partnerstwa publiczno – prywatnego przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Kamieniu Pomorskim. Całość inwestycji płatna będzie przez Gminę w 11 ratach po 828.036 zł począwszy od 2018 roku, a skończywszy w 2028 roku.

Niewielu mieszkańców zdaje sobie sprawę że na takich samych zasadach realizowana była w 2015 roku przebudowa ciągów pieszych ulicy: Dziwnowskiej, Bolesława Chrobrego i Mieszka I. W ramach tej inwestycji Gminie do spłaty na rzecz  Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Kamieniu Pomorskim pozostało 2 miliony 089 tysięcy 558 zł i 44 groszy, płatne po 696.519 zł rocznie do 2020 roku. Do tego wszystkiego zostaje utrzymanie tych dróg przez PGK, które kosztować będzie Gminę, a więc podatnika: 2 miliony 351 tysięcy 200 zł, jeśli chodzi o ulice Dziwnowską, Bolesława Chrobrego i Mieszka I płatne w 8 rocznych ratach po 293.900 zł, płatne do 2025 roku oraz 1 milion 880 tys. 424 zł płatne w 10 rocznych ratach płatne po 188.042 zł do 2028 roku.

Jak wszystko zsumujemy, wyjdzie nam podana wcześniej kwota 16 milionów 627 tys. 373 zł i 48 groszy. Jak widać na załączonym obrazku (tekście), mamy piękną inżynierię finansową Burmistrza Kuryły. Dla mnie fakt jest porażający w sposób podwójny. Jak wszem i wobec wiadomo Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Kamieniu Pomorskim, żyje w głównej mierze z opłat płaconych za świadczone usługi (woda, kanaliza, wywóz odpadów, usługi pogrzebowe) przez mieszkańców gminy Kamień Pomorski. PGK to nie bank, który ma gotówkę w kasie. Inwestycja musi być sfinansowana jeszcze w 2018 roku. Za materiał, usługi podwykonawcom należy zapłacić niezwłocznie. A na całkowitą zapłatę  przyjdzie poczekać do 2028 roku. Coś mi się zdaje, że za remont ulic Kamienia, niechcąco i to w sposób podwójny, zapłacą wszyscy mieszkańcy, dokonując zawyżone opłaty za wodę, ścieki, czy  wywóz odpadów, a później drugi raz płacąc gminie podatki. Obym się mylił.

Podoba się Wam taki układ? Czy może powiem inaczej – “geszeft”. Na to pytanie odpowiedzcie sobie sami. To nie ja Wam wybierałem Burmistrza, wybraliście go sobie sami. Daliście się złapać na nośne hasło “Pora na zmiany”. To teraz spijajcie tą śmietankę przegryzając bułkami i pączkami z największej w Kamieniu Pomorskim piekarni.

Waldemar Taranowicz

 

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *