Ceny dodały gazu! Kto za to zapłaci?

O prawie 150 procent zdrożało paliwo gazowe i to w wariancie scentralizowanego zakupu dla 11 jednostek budżetowych Województwa Zachodniopomorskiego. Podwyżka jest szokująca! Jak zatrzymać galopujące ceny surowców i energii? Kto zapłaci kosmiczne rachunki? – Ten problem dotyczy każdego gospodarstwa domowego, ale również szkół, szpitali, muzeów – zwraca uwagę Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz, inicjując wspólne działania samorządów w reakcji na gazowy alert.

Ceny gazu w Europie szaleją, a zima coraz bliżej. Ile będzie kosztował ten sezon grzewczy? Chyba nikt nie zna wiarygodnej odpowiedzi na to pytanie. Pewne jest tylko to, że rachunki będą dużo wyższe niż w ostatnich latach. Społeczny niepokój narasta, ponieważ w wielu domach instalacje grzewcze zasilane są właśnie paliwem gazowym. W obiektach użyteczności publicznej kotłownie gazowe to standard.

Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego od 2016 r. przeprowadza scentralizowane zakupy paliwa gazowego dla swoich jednostek: szpitali, instytucji kultury, WSPR, WOMP, ZCDN. To pozwalało obniżyć rachunki nawet o jedną czwartą (w porównaniu ze średnimi stawkami rynkowymi). W przetargu rozstrzygniętym w 2020 roku uzyskano cenę 77,40 zł/MWh. Po otwarciu ofert w 2021 r. okazało się, że cena paliwa osiągnęła rekordowy poziom 191,68 zł/MWh. To oznacza wzrost o prawie 148 procent!

Takie podwyżki rujnują budżety domowe i budżety samorządów – komentuje marszałek województwa Olgierd Geblewicz. – Mam świadomość, że rosnące ceny gazu to efekt polityki Rosji i Gazpromu, radykalnego ograniczenia dostaw paliwa do Europy, ale skoro sytuacja jest nadzwyczajna, konieczne są również ekstraordynaryjne działania rządu. Działania osłonowe na wzór francuskiej tarczy taryfowej blokującej radykalne podwyżki albo obniżenie VAT na energię jak w Hiszpanii. Zapowiadany system dopłat do rachunków dla najuboższych, który obejmie kilka procent obywateli, nie jest rozwiązaniem! A co z pozostałymi? Co z przedsiębiorcami? Co z publicznymi instytucjami? W szkołach, przedszkolach i szpitalach dyrektorzy mają skręcić kaloryfery?

Olgierd Geblewicz zwraca uwagę, że podwyżki cen gazu dotkną przede wszystkim podmiotów leczniczych. W grupie zakupowej Województwa Zachodniopomorskiego największymi odbiorcami gazu są szpitale. Tylko wolumen Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Zdroje” stanowi prawie połowę zapotrzebowania.

Wspomnianą grupę tworzy 11 jednostek: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie, Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy – Zachodniopomorskie Centrum Leczenia i Profilaktyki, Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony, Zachodniopomorskie Centrum Onkologii, Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdroje”, Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach, Muzeum Narodowe w Szczecinie, Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie, Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli Szczecin, Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie, Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego WIiN.

Scentralizowanym zakupem paliwa gazowego objętych zostało 40 punktów poboru gazu dla których szacunkowe zużycie w okresie obowiązywania umowy, od 1 października 2021 r. do 31 grudnia 2022 r., ustalono na poziomie wynoszącym ok. 33 GWh (gigawatogodziny). To oznacza, że koszty dostawy i dystrybucji sięgną prawie 9,5 mln zł.

Problem dotyczy wszystkich odbiorców gazu w Polsce – gospodarstw domowych, przedsiębiorstw, ale też żłóbków, przedszkoli, szkół, DPS-ów, szpitali, muzeów, bibliotek etc. Dlatego marszałek Olgierd Geblewicz będzie zachęcał innych samorządowców do „energetycznej solidarności” oraz podejmowania inicjatyw, które ograniczą negatywne skutki podwyżek cen paliw. Listy w tej sprawie skieruje do organizacji zrzeszających samorządy.

Z wyrazami szacunku

Biuro Prasowe

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

To top