Będziemy nadal wspierać kobiety na Pomorzu Zachodnim

Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz jest zbulwersowany decyzją wojewody zachodniopomorskiego, który stwierdził nieważność stanowiska wspierającego kobiety na Pomorzu Zachodnim. Po raz kolejny przypomina, że samorządy mają nie tylko prawo, ale i obowiązek zabierania głosu w imieniu mieszkanek i mieszkańców. – Dzisiaj widzimy, że wiele kobiet spotyka się z represjami i problemami natury prawnej tylko z powodu uczestniczenia w manifestacjach, które przetoczyły się przez całą Polskę po ogłoszeniu wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Wyroku, który zburzył delikatny konsensus społeczny w tak osobistych i traumatycznych decyzjach dotykających kobiety i ich bliskich – mówił w styczniu o stanowisku marszałek Olgierd Geblewicz. 

Mowa o stanowisku wspierającym kobiety, które Radni Województwa Zachodniopomorskiego przyjęli 28 stycznia 2021 r. Była to reakcja na publikację wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który uniemożliwia przerwanie ciąży w sytuacji, gdy wykryte są nieodwracalne wady płodu. W uzasadnieniu uchwały czytamy:

Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego w odniesieniu do wyroku Trybunału  Konstytucyjnego, zabierającego kobietom prawo do decydowania o własnym losie  w dramatycznych życiowych sytuacjach, solidaryzuje się z kobietami na Pomorzu Zachodnim, które manifestują w obronie prawa wyboru i decydowania o własnym życiu.

Radni zawnioskowali także o przeznaczenie kwoty 100 tys. zł na opracowanie i realizację przez organizacje pozarządowe „Programu wsparcia kobiet na Pomorzu Zachodnim”. Ma on polegać m.in. na pomocy prawnej i psychologicznej dla kobiet dotkniętych skutkami wprowadzonego prawa. Obecnie w Urzędzie Marszałkowski taki program jest przygotowywany.

Na Pomorzu Zachodnim mamy przyjęty konkretny i jasny kierunek działań. Priorytetowo traktujemy takie wartości jak: solidarność, równość, tolerancja, współpraca z organizacjami pozarządowymi. Na bieżąco reagujemy na potrzeby naszych mieszkanek i mieszkańców. Te działania będziemy kontynuować i rozszerzać o specjalny program wspierający kobiety Pomorza Zachodniego, który obecnie przygotowujemy  – mówi marszałek Olgierd Geblewicz.

Samorząd Województwa zamierza wnieść na rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie.

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Biuro Prasowe

To top