Barokowa płyta nagrobna na dziedzińcu Muzeum Tradycji Regionalnych MNS

Wyjątkowy obiekt na dziedzińcu  Muzeum Tradycji Regionalnych

Na dziedzińcu Muzeum Narodowego w Szczecinie – Muzeum Tradycji Regionalnych można zobaczyć tymczasowo zdeponowaną, oczekującą na rozpoczęcie prac konserwacyjnych oraz opracowanie, barokową płytę nagrobną szczecińskiego ludwisarza Johanna Jacoba Mangoldta i jego żony Dorothei z 1699 roku.

Odkrycie unikatowej płyty miało miejsce pod koniec 2020 roku podczas porządkowania i ewidencjonowania jednego z poniemieckich cmentarzy w prawobrzeżnej części Szczecina.

Płytę odkrył dr Marek Łuczak, prezes Pomorskiego Towarzystwa Historycznego wraz z przedstawicielami z Fundacji Droga Lotha oraz gronem wolontariuszy.

Z uwagi na stan zabytku oraz tymczasową formę ekspozycji prosimy o zachowanie wyjątkowej ostrożności podczas jego oglądania.

Muzeum Narodowe w Szczecinie – Muzeum Tradycji Regionalnych [ul. Staromłyńska 27] jest czynne od czwartku do niedzieli między 12.00 a 18.00.

To top