7 kwietnia 2021 r. – Światowy Dzień Zdrowia

Budowanie sprawiedliwszego i zdrowszego świata

Co roku w dniu 7 kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień Zdrowia – w rocznicę utworzenia Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w 1948 roku. Władze WHO każdego roku w zależności od sytuacji epidemiologicznej i potrzeb zdrowotnych określają temat przewodni. W ten sposób WHO chce zwrócić uwagę na różne aspekty związane z ochroną zdrowia na świecie. Poprzez kampanie informacyjne buduje świadomość społeczeństwa i promuje zachowania prozdrowotne.

Motywem przewodnim w tym roku jest „Budowanie sprawiedliwszego i zdrowszego świata” Tegoroczne hasło odnosi się do zagrożenia zdrowia i życia jakie stwarza koronawirus SARS CoV-2 i choroba COVID-19.

Pandemia koronawirusa ukazała na świecie duże nierówności w dostępie do usług zdrowotnych, co przekłada się na nierówne traktowanie chorych. Niektórzy ludzie są w stanie żyć zdrowiej i mają lepszy dostęp do usług zdrowotnych niż inni – całkowicie ze względu na warunki, w których się rodzą, rosną, żyją, pracują i starzeją się.

Wg informacji przekazanych przez WHO na całym świecie niektóre grupy walczą o związanie końca z końcem przy niewielkich dochodach dziennych, mają gorsze warunki mieszkaniowe i wykształcenie, mniejsze możliwości zatrudnienia, doświadczają większej nierówności płci oraz mają ograniczony dostęp do bezpiecznego środowiska, czystej wody i powietrza, utrudnione bezpieczeństwo żywnościowe lub nie mają go wcale oraz usług zdrowotnych. Prowadzi to do niepotrzebnego cierpienia, możliwej do uniknięcia choroby i przedwczesnej śmierci. I szkodzi naszym społeczeństwom i gospodarkom.

Pandemia wywołana przez nowego koronawirusa szeroko odbije się na naszym zdrowiu, nie tylko fizycznym. Na wystąpienie wielu nieoczywistych, negatywnych efektów zdrowotnych obecnego kryzysu wskazują wyniki badań rynku i opinii z Polski oraz zagranicy.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kamieniu Pomorskim

Oświata Zdrowotna i Promocja Zdrowia

To top