Wyjątkowe wyróżnienie i docenienie Grupy Teatralnej „Magia Słowa” z kamieńskiej Szkoły Podstawowej nr 1 im. B. Chrobrego
Od piętnastu lat Szkoła Podstawowa nr 74 w Szczecinie organizuje „Archidiecezjalny Przegląd Teatralny o Tematyce Religijnej”. Przegląd objęty jest patronatem Ks. Arcybiskupa Andrzeja Dzięgi. Wśród licznych inicjatyw podejmowanych w okresie Wielkiego Postu ta impreza wpisuje się już tradycyjnie Archidiecezjalny Przegląd Teatralny o Tematyce Religijnej.
Inicjatywa zrodziła się 15. lat temu w Szkole Podstawowej nr 74 w Szczecinie. Dziś realizowana jest na różnych poziomach edukacyjnych począwszy od przedszkoli i dzieci klas „0”, poprzez szkoły podstawowe, gimnazja i ponadgimnazjalne oraz szkoły specjalne. Przeglądy organizowane są na terenie szczecińskich szkół: Szkoły Podstawowej Nr 45, Szkoły Podstawowej Nr 74, Zespołu Szkół Specjalnych Nr 9 i Zespołu Szkół Nr 2. Zasięgiem obejmuje archidiecezję szczecińsko – kamieńską.
Wydarzenia te przygotowują zespoły młodzieżowe do aktywnego włączenia się w pełniejsze przeżycie rekolekcji wielkopostnych. Propagują teksty o problematyce religijnej. Ponadto sprzyjają przekazywaniu wartości chrześcijańskich poprzez inscenizacje teatralne. Forma ta umożliwia młodzieży ekspresyjny przekaz treści. Uwrażliwia ją na konieczność dokonywania właściwych wyborów na podstawie prezentowanej treści. Uczy tolerancji poprzez uczestnictwo w Przeglądzie zespołów różnych wyznań przekazujących wartości chrześcijańskie.
Celem przeglądu teatralnego jest: uczenie się tolerancji poprzez uczestnictwo w przeglądzie zespołów przekazujących wartości chrześcijańskie, propagowanie tekstów o treściach religijnych; przekazywanie wartości chrześcijańskich poprzez formę inscenizacji teatralnych; umożliwienie dzieciom nabycia umiejętności ekspresyjnego przekazu treści oraz uwrażliwienie dzieci na konieczność dokonywania właściwych wyborów na podstawie przedstawionej treści.
Przegląd Teatralny o Tematyce Religijnej organizowany jest na szczeblu przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Ma on również charakter integracyjny, ponieważ biorą w nim udział dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
W tym roku, a dokładnie 23 lutego, na ów przegląd wyruszyła po raz pierwszy do Szczecina grupa teatralna „Magia Słowa” ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. B. Chrobrego w Kamieniu Pomorskim z przedstawieniem pt. „Lolek z ciszy niepokalanej”. Scenariusz napisany przez Adam Szafrańca ukazuje dzieciństwo Karola Wojtyły późniejszego świętego Jana Pawła II.
W przeglądzie w różnych kategoriach wystąpiły 22. szkoły podstawowe i około 700 młodych aktorów, a więc konkurencja była znacząca i wyjątkowo silna.
Ogłoszenie wyników odbyło się w Szczecinie 10 marca podczas uroczystej gali, a w uroczystości wziął udział Metropolita Diecezji Szczecińsko – Kamieńskiej, Ks. Abp. Andrzej Dzięga.
Miło nam poinformować, iż wśród nagrodzonych znalazła się kamieńska Grupa Teatralna „Magia Słowa”, która w kategorii szkół podstawowych zajęła znakomite, drugie miejsce. Opiekunami grupy są: Jolanta i Grzegorz Czerwińscy, Bernadeta i Marek Ananicz oraz s. Marinella Kowalewska.
To znakomite wyróżnienie jest wyjątkowe, bowiem wcześniej dzieci z kamieńskiej szkoły jeszcze nie brały udziału w tak wielkiej i znaczącym przeglądzie. Trema była wielka, a wcześniej długi tok przygotowań, które zostały wyjątkowo docenione. Tym bardziej nasze uzasadnione gratulacje i słowa uznania.
Miwa

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *