KWALIFIKACJA WOJSKOWA 2016 W POWIECIE KAMIEŃSKIM – przeczytaj koniecznie

W lutym 2016 roku na terenie powiatu kamieńskiego rozpoczyna się kwalifikacja wojskowa w ramach której będzie działała Powiatowa Komisja Lekarska (PKL) w Kamieniu Pomorskim.

 • Miejsce przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej :
  Starostwo Powiatowe ul. Wolińska 7b, 72-400 Kamień Pomorski
  dni pracy PKL – 22.02. – 08.03.2016 r.

 • terminy kwalifikacji wojskowej dla poszczególnych gmin:

–          Międzyzdroje – 22.02.2016 r.;

–          Kamień Pomorski – 23 – 25.02.2016 r.;

–          Dziwnów – 04.03.2016 r.;

–          Wolin – 29.02. – 02.03.2016 r.;

–          Golczewo – 03.03.2016 r.;

–          Świerzno – 26.02.2016 r.;

–          Dzień dodatkowy/ kobiety – 07/ 08.03.2016 r.

 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 września 2015 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2016 r. (Dz. U. 2015, poz. 1585) do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się:

 1. mężczyzn urodzonych w 1997 r.;
 2. mężczyzn urodzonych w latach 1992–1996, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
 3. osoby urodzone w latach 1995–1996, które:
 1. a)zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
 2. b)zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;
 3. kobiety urodzone w latach 1992–1997, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2015/2016 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 48 ust. 9 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej;
 4. osoby, które ukończyły osiemnaście lat życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą dwadzieścia cztery lata życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

 

W ramach kwalifikacji wojskowej wykonuje się czynności związane z:

 • Sprawdzeniem tożsamości osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej,
 • Ustaleniu zdolności do czynnej służby wojskowej ww. osób,
 • Wstępnym przeznaczeniem do poszczególnych form powszechnego obowiązku obrony,
 • Założeniem ewidencji wojskowej,
 • Wydaniem wojskowego dokumentu osobistego (książeczki wojskowej),
 • Przeniesieniem do rezerwy,
 • Rekrutacją do ochotniczych form służby wojskowej.

 

 

 

OSOBY STAWIAJĄCE SIĘ DO KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ OBOWIĄZANE SĄ ZABRAĆ:

 • Dowód osobisty;
 • Posiadaną dokumentację medyczną w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie 12 miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej;
 •  Fotografię o wymiarach 3 x 4 cm, bez nakrycia głowy;
 • Dokument potwierdzający poziom wykształcenia i ewentualne zaświadczenie o dalszym pobieraniu nauki.

NALEŻY WIEDZIEĆ !!!

 • Wobec osoby, która nie stawiła się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny może być nałożona grzywna w celu przymuszenia lub zarządzone przymusowe doprowadzenie przez Policję do kwalifikacji wojskowej (art. 32 ust. 10 Ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP – jednolity tekst DzU z 2015 poz. 827 z późn.zm.)
 • Niestawienie się do kwalifikacji wojskowej przed wójtem lub burmistrzem (prezydentem miasta), właściwą komisją lekarską lub wojskowym komendantem uzupełnień w określonym terminie i miejscu lub niepoddanie się badaniom lekarskim albo nieprzedstawienie dokumentów, których przedstawienie było nakazane podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności (art. 224 pkt 1 i 3 ww. ustawy)

 

 

mjr Dariusz WŁODARSKI
Rzecznik Prasowy
WKU w Świnoujściu

 

 

 

 

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *