28 mln zł dla Zakładów Aktywności Zawodowej

Praca w Zakładach Aktywności Zawodowej to przede wszystkim szansa na zatrudnienie dla osób z niepełnosprawnością, możliwość zdobywania nowych kompetencji  i rehabilitację. W województwie zachodniopomorskim działa 10 takich placówek, w których na co dzień zajęcie znalazło 708 OzN. Oferują usługi cateringowe, pralnicze, dostarczają posiłki do szkół, przedszkoli i urzędów. Zajmują się też renowacją mebli, rękodziełem czy pielęgnacją terenów zielonych. W tym roku  ZAZ-y otrzymają 28 mln zł dofinansowania na bieżącą działalność.

Na tę kwotę  składają się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będące w dyspozycji marszałka (21 948 000 zł) oraz z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego (6 437 985 zł). Pozostałe koszty zostaną pokryte przez PFRON w ramach refundacji wynagrodzeń (dla organizatora za zatrudnionych w ZAZ pracowników z niepełnosprawnościami) oraz z przychodów z działalności wytwórczej i usługowej. Wsparciem będą też środki własne organizatorów. Koszt działania dziesięciu ZAZ-ów w 2023 r. oszacowano na ok. 70 mln zł.

Przekazywane dofinansowanie ma pomóc uzupełnić poszczególne budżety Zakładów Aktywności Zawodowej. A to miejsca wyjątkowe, które dają szansę na pracę i rehabilitację. Od lat, z taką samą determinacją, wspieramy rozwój tego typu placówek. To cenna społecznie infrastruktura. Z usług cateringowych przy organizacji różnego rodzaju spotkań korzysta też Urząd Marszałkowski i Sejmik. To sprawdzeni i sumienni partnerzy  – mówi Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

Zakład Aktywności Zawodowej może utworzyć gmina, powiat oraz fundacja, stowarzyszenie lub inna organizacja społeczna, której statutowym zadaniem jest rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych. Tworzone są w celu zaoferowania osobom ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz posiadającym umiarkowany stopień niepełnosprawności, u których stwierdzono autyzm, upośledzenie umysłowe lub choroby psychiczne, możliwości zatrudnienia i rehabilitacji zawodowej i społecznej.

Na Pomorzu Zachodnim działa 10 ZAZ-ów, w tym najstarsza tego typu placówka w Polsce. Zakład w Stargardzie  działa od roku 2000 i zajmuje się głównie przygotowywaniem i dostarczaniem posiłków obiadowych do szkół, przedszkoli, klientów indywidulanych czy pielęgnacją terenów zielonych. Natomiast „najmłodszy” na Pomorzu Zachodnim ZAZ, prowadzony przez Spółdzielnię Socjalną  „Feniks” w Karlinie, specjalizuje się w usługach pralniczych oraz maglowania.

O pracy w ZAZ w Karlinie: https://www.facebook.com/rops.szczecin/videos/895964854427901/

Bogatą ofertą może pochwalić się też MZAZ w Dobrej.  Dziś w placówce funkcjonuje siedem wydziałów, w których zatrudnienie znajduje 175 osób z niepełnosprawnością.  Zajmują się m.in. prowadzeniem pralni, usługami gastronomicznymi, utrzymaniem zieleni czy niszczeniem dokumentów. Zakład Aktywności Zawodowej w Kołobrzegu, prowadzony przez miejscowe koło PSONI,  dostosowuje swoją ofertę do potrzeb miasta, stąd m.in. dział krawiecki, gastronomiczny, pielęgnacji terenów zielonych. Natomiast zakład z Kamienia Pomorskiego specjalizuje się w gastronomii.

Ciekawą ofertą wyróżnia się też ZAZ w Goleniowie, który stale dostosowuje się do aktualnych potrzeb przedsiębiorców zlokalizowanych w tamtejszym  parku przemysłowym. W ofercie: catering, pralnia, myjnia samochodowa, montaż-demontaż, utrzymanie terenów zielonych. Na innowacyjność postawił też ZAZ w Gryfinie. Wyróżnia się m.in. prowadzaniem strzelnicy oraz krawiectwem.

Natomiast ZAZ w Wałczu zajmuje się prowadzeniem pralni i restauracji, utrzymaniem terenów zielonych, renowacją mebli. W Choszcznie osoby z niepełnosprawnością zajmują się ogrodnictwem, pielęgnacją zieleni oraz montażem i demontażem z elementami stolarni. Innym profilem działalności może pochwalić się ZAZ w Juchowie. Placówka  prowadzi działalność produkcyjno–usługową w obszarze ekologicznego rolnictwa i przetwórstwa.

Poniżej tabela z poszczególnymi dotacjami dla ZAZ.

 

Biuro Prasowe

Emilia Wolf

Biuro Prasowe

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nazwa

Zakładu Aktywności Zawodowej

Dofinansowanie
Koszt całkowity

działania ZAZ w 2023 r.

w tym środki PFRON
w dyspozycji Województwa na 2023 r.
w tym środki
z budżetu Województwa na 2023 r.
ZAZ

w Kołobrzegu

5 500 000,00 1 550 000,00 520 000,00
ZAZ

w Stargardzie

6 987 014,00 2 480 000,00 680 000,00
Gminny ZAZ w Goleniowie 17 512 513,82 3 937 000,00 1 224 985,00
MZAZ w Dobrej 14 667 588,40 5 425 000,00 1 300 000,00
ZAZ w Kamieniu Pomorskim 6 713 501,61 1 891 000,00 650 000,00
ZAZ w Juchowie 4 230 956,52 1 550 000,00 483 000,00
ZAZ „Szansa„
w Choszcznie
3 126 087,63 1 023 000,00 380 000,00
Powiatowy ZAZ
w Gryfinie
3 012 965,43 1 240 000,00 300 000,00
Powiatowy ZAZ w Wałczu 5 622 600,00 1 984 000,00 600 000,00
ZAZ „Feniks”

w Karlinie

2 818 987,22 868 000,00 300 000,00
 

RAZEM

 

70.192.214,63 21.948.000,00 6.437.985,00

 

 

To top