07-03-2017 » Golczewo, Powiat i region

Zebranie sprawozdawcze OSP w Golczewie

4 marca w Domu Strażaka w Golczewie odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Golczewie.
Celem zebrania było sprawozdanie z pracy Zarządu OSP oraz podsumowanie ubiegłego roku. W spotkaniu uczestniczyli również zaproszeni goście: Burmistrz Golczewa Andrzej Danieluk i Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP Michał Opowicz. Najważniejszą sprawą poruszaną na zebraniu było współdziałanie z samorządem i stowarzyszeniami działającymi na terenie naszej gminy. Współpracę z OSP Burmistrz ocenił na wzorową. Następnie omówiono zakupy, inwestycje oraz źródła finansowania, w tym sprawę nowego samochodu dla jednostki oraz pozyskane już dotacje na 2017 r. Warto poinformować, że OSP Golczewo wzbogaciło się o profesjonalny zestaw narzędzi hydraulicznych, a suma zakupów zamknęła się kwotą ponad 60 tys. zł.
Dzięki dotacji Fundacji ORLEN sfinalizowany zostanie również zakup czujnika wielogazowego przy współfinansowaniu przez golczewski Urząd Miejski.
Prezes OSP Golczewo Stanisław Szymanek podziękował strażakom za udział w „sobotach gospodarczych”, które pozytywnie wpływają na wygląd jednostki oraz za szkolenie druhów.
Na zakończenie Andrzej Danieluk podziękował za dotychczasową pracę jednostki, w szczególności za udział w poszukiwaniach porwanej 12-letniej dziewczynki z Golczewa oraz życzył dalszych sukcesów organizacji.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *