30-09-2015 » Golczewo

Sukces naszych gimnazjalistów! Specjalne wydanie “Czytadła” podbiło Muzeum Narodowe w Szczecinie!

Centrum Dialogu „Przełomy” dział Muzeum Narodowego w Szczecinie zorganizowało konkurs Sierpień ’80 – jubileuszowe wydanie gazety lokalnej, nad którym patronat medialny sprawował „Kurier Szczeciński”. Konkurs skierowany był do gimnazjalistów województwa zachodniopomorskiego. Związany był z obchodami 35 – lecia podpisania Porozumień Sierpniowych kończących strajki w sierpniu 1980 roku.

Konkurs miał na celu kształtowanie postaw obywatelskich, rozwijanie zainteresowań historycznych wśród młodzieży, zwłaszcza zainteresowań związanych z najnowszą historią naszego regionu, pozwolił również wyzwolić kreatywność młodych ludzi.
Troje uczniów z klasy III c Gimnazjum im. Marii Skłodowskiej – Curie w Golczewie – Natalia Lis, Jakub Pajestka i Jakub Szymanowski – wzięło udział w konkursie i … osiągnęło sukces! Zdobyli tytuł laureata i drugie miejsce! Na stronie muzeum czytamy: „Autorzy „Czytadła” z Golczewa w szerokim zakresie wykorzystali dostępne materiały zarówno pisane, jak i liczne źródła ikonograficzne. Swobodne podejście w zakresie kompozycji zachęca czytelnika do zapoznania się z zawartością numeru. Mocnym akcentem wydania jest „Wywiad z Lechem Wałęsą” autorstwa Jakuba Pajestki, który cechuje ciekawe ujęcie tematu, bogata warstwa faktograficzna oraz właściwe wprowadzenie do tekstu i zakończenie wywiadu. Zespołem opiekowały się panie Bożena Mańczak i Agnieszka Katowicz – Stróż.”
Jesteśmy dumni z sukcesu naszych młodych „redaktorów” i „historyków”! Cieszy nas ich wiedza i zaangażowanie oraz to, że rozsławili naszą szkołę i jej czasopismo „Czytadło”.
22. września w Sali Posiedzeń Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie, podczas inauguracyjnego spotkania Komisji Oświaty, Kultury i Sportu odbyło się podsumowanie konkursu. Nasi laureaci oraz ich nauczyciele otrzymali wspaniałe nagrody z rąk Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza, przewodniczącej Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego Teresy Kaliny oraz dyrektor Muzeum Narodowego w Szczecinie Lecha Karwowskiego. Gratulujemy!

UM Golczewo

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *