16-03-2016 » Dziwnów, Powiat i region

XVIII Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie

RADA MIASTA – W dniu dzisiejszym miała miejsce XVIII Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie. W porządku obrad znalazło się 21 punktów, wśród których obok sprawozdania z pracy Burmistrza, pytań i wniosków płynących ze strony radnych i komisji, sporą część zajmowały uchwały dotyczące dzierżawy i sprzedaży gminnych gruntów.
W swoim wystąpieniu Burmistrz dużo miejsca poświecił na przybliżenie planów inwestycyjnych. Wśród nich szczególne miejsce zajmuje remont ulicy kpr. Koniecznego oraz przebudowa drogi wzdłuż wschodniego falochronu, która ma być zakończona jeszcze przed sezonem letnim. Odpowiadając na pytanie z strony Rady, wspomniał również o trwających pracach projektowych związanych z remontem odcinka drogi 102 (Dziwnów-Międzywodzie), które w fazie koncepcyjnej mają się zakończyć na przełomie maja/czerwca br.
Jest duża szansa na to, iż przy pozytywnym zakończeniu wszystkich procedur (m.in. zaopiniowanie projektu i wyłonienie wykonawcy oraz przygotowanie tzw. finansowania), remont drogi rozpocznie się już w przyszłym roku. Odniósł się także do pytań związanych ze ścieżkami rowerowymi, które także znajdują się w planach inwestycyjnych, a które mają wchodzić w skład turystycznego szlaku R10. Podkreślenia przy tym wymaga fakt, iż budowa ścieżek na obszarze gminy Dziwnów ma się odbyć w ramach programu realizowanego przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego. Zakłada on stworzenie trasy rowerowej biegnącej przez obszar całego wybrzeża (właśnie w ramach szlaku R10) znajdującego się w granicach województwa. Dofinansowanie ze środków unijnych ma w tym projekcie wynosić około 80% wartości inwestycji.
Burmistrz zreferował także stan przygotowań do sezonu letniego, które są prowadzone w dwóch głównych obszarach – wizerunkowym i dotyczącym bezpieczeństwa. W tym pierwszym trwają prace inwentaryzacyjne, dokonywany jest przegląd urządzeń i instalacji wykorzystywanych w czasie lata, pozyskiwani są sponsorzy i partnerzy, mający wesprzeć gminę w planowanych na sezon aktywnościach. W drugim obszarze (bezpieczeństwa) dokonano modernizacji sieci monitoringu, która już teraz pozwala na monitorowanie większego niż dotychczas obszaru Dziwnowa (włącznie z dodatkowymi obiektami). Wymienione kamery (których przybyło) pozwalają na uzyskanie obrazu bardzo dobrej jakości, co powinno zmartwić wandali niszczących gminny majątek. Pojawiły się także dodatkowe kamery z przeznaczeniem typowo turystycznym. Jak wygląda plaża, marina czy przystań jachtowa, można sprawdzić w linku: Kamery Internetowe
Burmistrz wspomniał także (odpowiadając na pytanie radnego) o tym, iż pracom remontowym zostanie poddana baza ratowników. Na dzisiaj trwa analiza, która ma pokazać jak szeroki musi być zakres koniecznych do wykonania prac.
W dalszej części wystąpienia, Grzegorz Jóźwiak mówił także o pracach wdrożeniowych, realizowanych w ramach projektu 500+ informując, iż w gminie Dziwnów wstępne szacunki mówią o około 250 rodzinach (osobach) objętych tym programem. Szczegóły z tym związane są w posiadaniu dziwnowskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, który będzie administrował całym projektem.
Burmistrz odniósł się także do wykonania uchwał, które zostały przegłosowane w II połowie 2015 roku. I tak z 66 wszystkich uchwał, wykonanych zostało 34, 29 jest w trakcie prac, natomiast 4 są w tzw. bieżącym wykonywaniu.
Na koniec burmistrz serdecznie podziękował wszystkim osobom i instytucjom, zaangażowanym w projekt „Ferie 2016 w gminie Dziwnów”. Praca tych wszystkich osób i ich zaangażowanie, zostały bardzo wysoko ocenione przez rodziców i dały dużo radości wszystkim uczestniczącym w akcji dzieciom. Wspomniał też o możliwej współpracy z gminą (górską) Głuszyce i nawiązaniu z nią partnerskich relacji oraz odniósł się w kilku zdaniach do wydatków poniesionych na ubiegłoroczne wydarzenia artystyczno-sportowe. Poinformował Radę o tym, iż spora ich część (wydatków) została sfinansowana ze środków pozyskanych od sponsorów, co łączne koszty poniesione przez gminę znacząco obniża.
Podsumowania swoich prac dokonały także Komisje, wchodzące w skład Rady Miasta. Informacje na temat uchwał, można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej.

Krzysztof Zawiliński

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *