29-10-2019 » Dziwnów, Powiat i region

XIII Sesja Rady Miejskiej

W dniu dzisiejszym miała miejsce XIII sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie. Tradycyjnie już, obrady zostały rozpoczęte od sprawozdań z podejmowanych aktywności w okresie pomiędzy sesjami. O odbytych spotkaniach i działaniach wykonywanych na rzecz Gminy Dziwnów, mówiła przewodnicząca Rady Miejskiej (referując także wewnętrzną pracę rady), pani Ewa Trzebińska-Brzezińska oraz Burmistrz Dziwnowa, pan Grzegorz Jóźwiak.

O realizowanych na terenie gminy inwestycjach, poinformował z-ca burmistrza, pan Łukasz Dzioch. Mówił m.in. o zakończeniu prac przy przebudowie ulic Skrajnej i Łąkowej (w Międzywodziu) oraz (także w Międzywodziu) rozpoczęciu przygotowań do przebudowy ulic Szkolnej (z dodatkowym oświetleniem) i Plażowej. Lada moment rozpoczną się także prace przy remoncie ulicy 1-Maja w Dziwnówku, co będzie się wiązało z czasowymi utrudnieniami komunikacyjnymi dla mieszkańców. Stosowne informacje z tym związane, zostaną przekazane już niebawem.

W najbliższych dniach, zostanie również zakończona budowa chodnika na osi ulicy Morskiej w Łukęcinie. Pan Łukasz Dzioch odniósł się również do kwestii remontów zejść na plażę, które wielokrotnie były tematem rozmów z mieszkańcami. Jak wspomniał, środki finansowe są na ten cel zabezpieczone już od dawna, jednak rozpoczęcie prac hamuje procedura administracyjna, a konkretnie uzyskanie stosownych zezwoleń. Wyraził jednak nadzieję, że podejmowane przez gminę działania w tej sprawie, przyniosą pożądany skutek.

Omówiono także budżet Gminy Dziwnów, a konkretnie jego wykonanie w I półroczu 2019 roku. Z przestawionego sprawozdania wynika, że w przedmiotowym okresie gmina osiągnęła 42% zakładanych na rok 2019 dochodów, natomiast wydatki osiągnęły 41% przewidzianych w roku bieżącym. Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu w przedmiotowym okresie.

Rada Miejska podjęła także uchwałę w sprawie wyboru ławnika sądowego (do Sądu Rejonowego w Kamieniu Pomorskim). Najwięcej głosów uzyskała pani Karolina Kozłowska (spośród trzech zgłoszonych w stosownej procedurze kandydatur). W cyklu głosowań, została także podjęta decyzja o nadaniu nazw dwóm nowym ulicom (w Dziwnowie), co ma związek z systematyczną rozbudową miasta i zagospodarowywaniem kolejnych działek (poprzez budowę budynków mieszkalnych). Tym samym już niebawem na mapie Dziwnowa pojawią się ulice: Jagodowa i Poziomkowa.

Krzysztof Zawiliński

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *