23-04-2019 » Dziwnów, Powiat i region

XII Turniej Zdrowia i Bezpieczeństwa Przedszkolaków

Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka, które realizowane jest przez proces opieki, wychowania i nauczania – uczenia się. Działania edukacyjne wspomagające ten rozwój ukierunkowane są na organizowanie zajęć kierowanych oraz wykorzystywanie sytuacji niekierowanych i wszystkich doświadczeń własnych dzieci oraz płynących z organizacji pracy przedszkola. Jednym z zadań przedszkola jest tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do […], dbania o zdrowie, […] i bezpieczeństwo,…. 

Treści zajęć edukacyjnych organizowanych w przedszkolu, w których zawarte są aspekty dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa wzbogacane są poprzez współpracę z instytucjami działającymi w środowisku lokalnym oraz poprzez organizowanie imprez stałych, będących narzędziem kształtowania wizerunku placówki i wzbogacania jakości działań edukacyjnych. Dnia 16 kwietnia 2019 roku, w Publicznym Przedszkolu „Promyk Słońca”, odbył się „XII Turniej Zdrowia i Bezpieczeństwa Przedszkolaków”, który uświetniła obecność przedstawicieli współpracujących z przedszkolem instytucji: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dziwnowie reprezentowała pani Małgorzata Sych i pani Monika Emescheimer, Państwową Straż Pożarną w Kamieniu Pomorskim – pan Robert Janiszewski, przedstawicielami Komendy Powiatowej Policji w Kamieniu Pomorskim były: mł. asp. Anna Kempa oraz st. asp. Joanna Tomczak, Miejską Bibliotekę Publiczną w Dziwnowie reprezentowała starszy bibliotekarz – pani Iwona Bzdyra, przedstawicielem Brzegowej Stacji Poszukiwania i Ratownictwa w Dziwnowie był pan Dominik Hołdyński. Wśród osób reprezentujących Radę Rodziców były: pani Monika Strzałkowska, pani Natalia Kluza i pani Renata Markowska. Zaproszeni goście wraz z dyrektor Renatą Klimowicz czuwali nad prawidłowym przebiegiem turnieju, który przygotowały i prowadziły nauczycielki: Bożena Zajączkowska, Agata Lelo i Katarzyna Kołakowska.
Turniej, o czym poinformowała dyrektor Renata Klimowicz, przebiegał w oparciu o treści zawarte w programach i projektach zewnętrznych realizowanych w Publicznym Przedszkolu „Promyk Słońca”:

? Przedszkolny Program Edukacji Antytytoniowej „Czyste powietrze wokół nas”;
? Przedszkolny Program Zdrowia Jamy Ustnej i Zapobiegania Próchnicy „Zdrowe zęby mamy – marchewkę zjadamy”

? „Fonolandia” – Projekt Edukacyjny dla Przedszkoli i Szkół „Jak skutecznie i bezpiecznie korzystać z mediów cyfrowych?”

Jednocześnie, w roku szkolnym 2018/2019, realizowany jest projekt edukacyjny „Cztery pory roku z Wielkimi Polakami”. Dlatego Turniej Zdrowia i Bezpieczeństwa Przedszkolaków wzbogacono zadaniami dotyczącymi wiedzy o wielkich Polakach.

W nawiązaniu do w/w projektu, poszczególne grupy prezentowały się następująco: „Smerfy” – kolorowi – jako muzycy, „Duszki” – biali – naukowcy , Gumisie – biało-granatowi – jako autorytety i Tygrysy – czerwoni – jako władcy i królowie. Ponadto przedstawiono prezentację multimedialną pt. „Wielcy Polacy”, która poprzedziła przeprowadzenie konkurencji z wykorzystaniem zadań w postaci: quizów, historyjek obrazkowych, zagadek słownych, zagadek dotykowych, zagadek obrazkowych, puzzli „Nasi przyjaciele”, „Wielcy Polacy”, „Środowisko przyrodnicze”, „Banknotowe puzzle”, zabaw dydaktycznych polegających na dopasowaniu obrazków oraz obrazków do kolorowania. Zadania były przeznaczone dla dzieci oraz obecnych rodziców. Wykonanie jednego z zadań dla członków jury – „Napisz/narysuj receptę na zdrowie” było podsumowaniem zrealizowanych podczas turnieju treści.
Elementem spotkania by
ła również zabawa muzyczno-ruchowa „Telefony”.
Wr
ęczenie dyplomów oraz nagród ufundowanych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Miejskim w Dziwnowie poszczególnym grupom za udział w turnieju poprzedziło ogłoszenie przez dyrektor Renatę Klimowicz wyników Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Wielcy Polacy” zorganizowanego w ramach projektu edukacyjnego „Cztery pory roku z Wielkimi Polakami” oraz wręczenie nagród laureatom konkursu. Na konkurs wpłynęło 35 prac plastycznych z 11 placówek oświatowych w kraju. Komisja konkursowa wyłoniła zwycięzców, którzy wykonali najciekawsze prace (dziękujemy Radzie Rodziców za ufundowanie nagród dla wszystkich uczestników konkursu).

Grupa wiekowa 3- latki:

 • I miejsce: Tomasz Majewski – Publiczne Przedszkole „Promyk Słońca” w Dziwnowie.

Grupa wiekowa 4- latki:

 • I miejsce: Urszula Kozicka – Publiczne Przedszkole „Promyk Słońca” w Dziwnowie,

 • II miejsce: Kacper Chalcarz – Publiczne Przedszkole „Promyk Słońca” w Dziwnowie,

 • III miejsce: Aurelia Mazurek – Publiczne Przedszkole „Promyk Słońca” w Dziwnowie,

 • Wyróżnienia: Hanna Gorzejewska – Publiczne Przedszkole „Promyk Słońca” w Dziwnowie, Mateusz Niedworok – Publiczne Przedszkole „Promyk Słońca” w Dziwnowie, Igor Zawadzki – Publiczne Przedszkole „Promyk Słońca” w Dziwnowie.

Grupa wiekowa 5- latki:

 • I miejsce: Filip Gierszewski – Ośrodek Kultury w Tucholi,

 • II miejsce: Marcel Wiechowski – Ośrodek Kultury w Tucholi,

 • III miejsce: Matylda Jakubowska – Przedszkole Publiczne nr 2 w Kamieniu Pomorskim,

 • Wyróżnienia: Antonina Kopczyńska – Przedszkole nr 31 w Bielsko – Białej, Piotr Pawłowski – Publiczne Przedszkole „Promyk Słońca” w Dziwnowie, Julian Wojciechowski – Przedszkole Publiczne nr 2 w Kamieniu Pomorskim.

Grupa wiekowa 6- latki:

 • I miejsce: Kacper Strzałkowski – Publiczne Przedszkole „Promyk Słońca” w Dziwnowie,

 • II miejsce: Kalina Teper – Publiczne Przedszkole „Promyk Słońca” w Dziwnowie,

 • III miejsce: Lena Bednarczyk – Publiczne Przedszkole „Promyk Słońca” w Dziwnowie,

 • Wyróżnienia: Zuzanna Grzywna – Przedszkole Miejskie nr 18 w Bytomiu, Jagoda Szmigiel – Publiczne Przedszkole „Promyk Słońca” w Dziwnowie, Kalina Fontańska – Samorządowe Publiczne Przedszkole „Leśne Skrzaty” w Poraju, Kaja Mazurek – Publiczne Przedszkole „Promyk Słońca” w Dziwnowie, Lena Rola – Przedszkole Miejskie nr 2 w Łukowie.

Wspólne zdjęcia były miłym akcentem kończącym „XII Turniej Zdrowia i Bezpieczeństwa Przedszkolaków” oraz „Wiedzy o Wielkich Polakach”.

Z pozdrowieniami dla Sympatyków

Publicznego Przedszkola „Promyk Słońca” w Dziwnowie

Katarzyna Kołakowska, Bożena Zajączkowska, Agata Lelo

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *