09-03-2017 » Dziwnów, Powiat i region

Wieści z przedszkola – realizacja programu „Bezpieczny Przedszkolak” w Publicznym Przedszkolu „Promyk Słońca” w Dziwnowie

„Dbam o bezpieczeństwo swoje,
ale ważne jest i twoje,
o zdrowie własne również dbaj –
innym przykład daj.”

Celem wychowania przedszkolnego jest m.in. budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe oraz troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną. Aby osiągnąć powyższe cele, należy wspomagać rozwój, wychowywać i kształcić dzieci w obszarze odnoszącym się do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych i wychowania zdrowotnego. Edukacja dziecka
w zakresie bezpieczeństwa dotyczy zdobywania wiedzy i umiejętności dotyczących: zachowania się w sytuacji zagrożenia i korzystania z pomocy; orientowania się w bezpiecznym poruszaniu się po drogach i w korzystaniu ze środków transportu; zagrożeń płynących ze świata ludzi, roślin oraz zwierząt i unikania ich; zakazu samodzielnego zażywania lekarstw i stosowania środków chemicznych, samodzielnego i bezpiecznego organizowania sobie czasu wolnego w przedszkolu i w domu, rozeznania, gdzie można się bezpiecznie bawić. Obszar  wychowania zdrowotnego obejmuje m.in. treści programowe dotyczące dbania o swoje zdrowie i orientowania się w zasadach zdrowego żywienia oraz  dostrzegania związku pomiędzy chorobą a leczeniem.

Treści zajęć edukacyjnych organizowanych w przedszkolu, w których zawarte są aspekty dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa wzbogacane są poprzez współpracę z instytucjami działającymi w środowisku lokalnym. Korzystanie z wiedzy i doświadczenia osób reprezentujących poszczególne instytucje jest stałym elementem działalności wychowawczo-dydaktycznej przedszkola.

W ramach realizacji programu profilaktycznego „Bezpieczny Przedszkolak” dnia 2 marca 2017 roku w sali widowiskowej Publicznego Przedszkola „Promyk Słońca” w Dziwnowie odbyło się spotkanie z przedstawicielami Komendy Powiatowej Policji w Kamieniu Pomorskim oraz przedstawicielką Państwowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Kamieniu Pomorskim. Gości w osobach starszej posterunkowej Aleksandry Berendy, aspiranta sztabowego Rafała Bardyn, pani Antoniny Kaweckiej, dzieci oraz pracowników przedszkola powitała pani dyrektor Renata Klimowicz.

Celem spotkania profilaktyczno-edukacyjnego było uświadomienie dzieciom, jakie sytuacje i zachowania mają wpływ na ich bezpieczeństwo i zdrowie.

Elementem zajęć była rozmowa kierowana, która stała się okazją do rozwijania kompetencji werbalnych wymaganych w sytuacjach zagrażających zdrowiu lub życiu. Zasady dotyczące zachowania się podczas kontaktu z osobami obcymi utrwalono poprzez odgrywanie scenek sytuacyjnych gości z dziećmi. Znaczące były informacje, które utrwaliły prawidłowe zachowania dzieci podczas pozostania w domu pod nieobecność rodziców lub opiekunów oraz podczas powiadamiania odpowiednich służby ratunkowych. Omawianie ewentualnych zdarzeń, które wymagałyby od ich uczestnika reakcji związanej z wezwaniem Policji, Pogotowia Ratunkowego czy Straży Pożarnej było okazją do sprawdzenia wiedzy przedszkolaków odnoszącej się do znajomości numerów alarmowych.

Część spotkania z zakresu profilaktyki zdrowotnej poprowadziła pani Antonina Kawecka, wykorzystując prezentację multimedialną pt. „Jak być zdrowym”. Wprowadzeniem były pytania zadawane przez gościa, prowokujące dzieci do własnych przemyśleń. Wszyscy uczestnicy spotkania zostali włączeni do działań mających na celu promowanie zdrowego stylu życia. Atrakcją była prezentacja piosenki pt. „Szczotka, pasta, kubek…” oraz bajki o przygodach Kulfona i Moniki pt. „Bakterie”. Miłym akcentem kończącym spotkanie były upominki dla dzieci przygotowane przez gości.

Organizowanie działań edukacyjno-profilaktycznych wpływa przede wszystkim na doskonalenie umiejętności zachowania i reagowania w danych sytuacjach, wskazującego – czego nie wolno robić i dlaczego, na co warto zwrócić uwagę, co jest ważne, a co może stanowić zagrożenie. Pozyskanie odpowiednich kompetencji w tym zakresie odnosi się zarówno do działań kształtujących właściwe nawyki prozdrowotne jak i tych decydujących
o bezpieczeństwie. Współpraca między przedszkolem, a Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną i Komendą  Powiatową Policji w Kamieniu Pomorskim wpływa na efektywność działań ukierunkowanych na osiąganie celów wychowania przedszkolnego i przez doświadczenia bogaci wiedzę naszych wychowanków

Z pozdrowieniami dla sympatyków

Publicznego Przedszkola „Promyk Słońca” w Dziwnowie

Katarzyna Kołakowska

Agata Lelo

Bożena Zajączkowska

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *