18-06-2018 » Dziwnów, Powiat i region

Turniej Matematyczny w Publicznym Przedszkolu „Promyk Słońca”

„W edukacji matematycznej przedszkolaków, według prof. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej, najważniejsze są osobiste doświadczenia dziecka. Dzięki nim dziecko tworzy pojęcia matematyczne oraz umiejętności. Doświadczenia te przyczyniają się do rozwoju myślenia i hartowania dziecięcej odporności. Zajęcia dla dzieci powinny być wypełnione zabawami, ciekawymi zadaniami i grami. Celem edukacji matematycznej jest wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci i dobre przygotowanie ich do podjęcia nauki w szkole.

Istotne jest przy tym intensywne wspomaganie rozwoju inteligencji operacyjnej dzieci, kształtowanie odporności emocjonalnej potrzebnej dzieciom do pokonywania trudności oraz rozwijanie umiejętności matematycznych stosowanych w codziennym życiu”
(http://www.mielec.pl/przedszkole16/artykul23.pdf). Okazją do działań ukierunkowanych na rozbudzanie zainteresowań matematyką
i będących podsumowaniem realizacji zadań z edukacji matematycznej w Publicznym Przedszkolu „Promyk Słońca” jest Turniej Matematyczny, cykliczna impreza, która w roku szkolnym 2017/2018 odbyła się 12 czerwca.
Ponieważ rok szkolny 2017/2018 jest „Rokiem dla Niepodległej”, turniej wzbogacono elementami edukacji patriotycznej i zrealizowano pod hasłem „Matematyczna podróż po Polsce”.
Wprowadzeniem do turnieju, który poprowadziły nauczycielki: Bożena Zajączkowska i Katarzyna Kołakowska, była prezentacja krótkich wierszy o tematyce patriotycznej. W wydarzeniu uczestniczyły trzy najstarsze grupy wiekowe: grupa II – „Duszki”, grupa III – „Gumisie” i grupa IV – „Tygryski”.
Wykonanie poszczególnych zadań oceniało jury w składzie: przedstawiciel rodziców – p. Magdalena Simińska jako przewodnicząca oraz przedstawiciele kadry przedszkola: Izabela Łyjak i Wanda Zalewska.
Turniej Matematyczny obejmował zadania dotyczące następujących treści kształcenia: rytmicznej organizacji czasu, przyczyny i skutku oraz przewidywania następstw, kształtowania umiejętności liczenia obiektów, dodawania i odejmowania, układania po kolei oraz przybliżania aspektu porządkowego liczby, intuicji geometrycznych, rozwiązywania zadań z treścią.
Dopełnieniem działań było rozwiązywanie zagadek słownych poprzez udzielenie odpowiedzi lub prezentację obrazka.
Celem turnieju było przede wszystkim kształtowanie odporności emocjonalnej dzieci i zdolności do wysiłku intelektualnego.
Udział w turnieju był ponadto okazją do doskonalenia umiejętności podporządkowania się regułom obowiązującym w trakcie trwania turnieju, kształtowania u dzieci pozytywnego nastawienia do zadań, które trzeba wykonać, doskonalenia umiejętności uważnego słuchania poleceń, doskonalenia koncentracji uwagi i spostrzegania, rozwijania umiejętności logicznego myślenia, doskonalenia umiejętności cierpliwego oczekiwania na swoją kolej, doskonalenia umiejętności współdziałania w zespole i wspólnego podejmowania decyzji oraz utrwalenia charakterystycznych cech związanych z krajobrazem Polski. Miłym akcentem kończącym turniej było wręczenie nagród dla każdej grupy ufundowanych przez dyrektor Renatę Klimowicz

Opracowały: Katarzyna Kołakowska, Bożena Zajączkowska

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *