11-04-2016 » Dziwnów, Powiat i region

Saperzy z Dziwnowa obchodzili swoje święto!

W sobotę 2 kwietnia w Dziwnowie na terenie jednostki wojskowej spotkali się byli żołnierze zawodowi Saperzy 1 Dywizjonu Saperów Morskich i 8 Kołobrzeskiego Batalionu Saperów, by wspólnie uczcić zbliżające sie święto saperów. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, młodzieży szkolnej i Marynarki Wojennej. Spotkanie rozpoczęło się w godzinach popołudniowych na terenie jednostki wojskowej w Dziwnowie. W spotkaniu uczestniczyła kompania honorowa Marynarki Wojennej wraz ze Sztandarem 8 Kołobrzeskiego Batalionu Saperów.

W imieniu organizatorów spotkania Stowarzyszenia Saperów Marynarki Wojennej głos zabrał Kolega Lech Markiewicz, który przywitał wszystkich przybyłych gości, w szczególności Dowódcę Jednostki Komandora Wojciecha Chrzanowskiego i Kapelana jednostki księdza pułkownika Zenona Sodzawicznego. Spotkanie na terenie jednostki poświęcone było w głównej mierze odsłonięciu i poświęceniu tablicy pamiątkowej 1 Dywizjonu Saperów Morskich 2 Brygady Okrętów Desantowych i 4 Batalionu Minowania Marynarki Wojennej oraz złożenie kwiatów pod pomnikiem saperów. Podczas swojego wystąpienia Lech Markiewicz przypomniał zarys historii 1 DSM i 4 BM MW. Odsłonięcia tablicy dokonali Komandor Jerzy Bucholc i Komandor Karol Rolak. Następnie delegacje byłych i obecnych żołnierzy, przedstawiciele władz samorządowych złożyli wiązanki kwiatów pod pomnikiem saperów. Po zakończeniu uroczystości byli żołnierze zwiedzili, objeżdżając autobusem, teren jednostki, by zapoznać się ze zmianami, jakie zaszły w ostatnich latach.

Po zakończeniu zwiedzania jednostki uczestnicy spotkania  udali się na Cmentarz Komunalny w Dziwnowie, gdzie delegacja byłych żołnierzy dokonała odsłonięcia kamienia pamiątkowego ufundowanego ku czci “ŚP” Marynarzy – Saperów Marynarki Wojennej, którzy odeszli na wieczną wachtę.

Prezes Stowarzyszenia Saperów Marynarki Wojennej Lech Markiewicz przywitał wszystkich przybyłych gości. Przedstawił w skrócie zarys historyczny saperów Marynarki Wojennej.  Zwrócił uwagę, że wielu saperów Marynarki Wojennej odeszło na wieczną wachtę. Część z nich oddało życie podczas walk o wyzwolenie naszej ojczyzny oraz przy oczyszczaniu terenów z niebezpiecznych materiałów wybuchowych. Niektórzy z nich spoczywają na tutejszym cmentarzu. Ale zdecydowana większość grobów “ŚP” Saperów Marynarki Wojennej znajduje się na terenie naszego kraju, jak i poza jego granicami. To właśnie Im poświęcamy ten tutaj kamień pamiątkowy. Po wystąpieniu kolegi Markiewicza delegacja saperów uroczyście odsłoniła kamień pamiątkowy ku czci saperów Marynarki Wojennej. Następnie ksiądz Kapelan poświęcił kamień pamiątkowy. A delegacje saperów, marynarzy i społeczności lokalnej złożyły pod kamieniem wiązanki kwiatów i zapaliły znicze.  Po zakończeni uroczystości kolega Edmund Derecz  oprowadził zebranych po grobach, spoczywających na tym  cmentarzu saperów.

Waldemar Taranowicz

1 Dywizjon Saperów Morskich powstał na podstawie Zarządzenia Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego z dnia 9 lutego 1977 roku z terminem sformowania do 1 lipca 1997 roku. W rozkazie tym Szef Sztabu Generalnego W.P. nakazał rozformowanie 44 kompanii saperów Marynarki Wojennej z Ustronia Morskiego oraz wydzielenie części sił i środków z 8 Kołobrzeskiego Batalionu Saperów Marynarki wojennej na potrzeby Dywizjonu. 1 Dywizjon Saperów Morskich został zlokalizowany w Świnoujściu – Ognicy i wszedł w skład 2 Brygady Okrętów Desantowych Marynarki Wojennej. Kierownicza kadra tworząca Dywizjon  mając świadomość jego charakteru w siłach Marynarki Wojennej, z ogromnym zaangażowaniem i inwencją twórczą przystąpiła do organizacji nowej jednostki. W krótkim czasie 1 DSM osiągnął gotowość bojową do wykonywania specyficznych zadań wsparcia działań desantowych. Jednym z pierwszych zadań Dywizjonu był udział we wdrażaniu w systemie  sił desantowych zdalnie odpalanych wydłużonych ładunków wybuchowych. Dywizjon jako pierwszy w Wojsku Polskim stosował te ładunki do wykonywania przejść w zaporach przeciwdesantowych odpalając je z pokładów okrętów desantowych, kutrów desantowych, dużych kutrów rybackich, jak i z pływających transporterów samochodowych (PTS). Równolegle realizowano własne zadania wdrożeniowe i szkoleniowe. W krótkim okresie zadania te stały się rutynowymi działaniami dywizjonu. Zadania te doskonalono podczas wspólnych wielodniowych ćwiczeń z okrętami desantowymi 2 Brygady Okrętów Desantowych i pododdziałami Dywizji Niebieskich Beretów. Bardzo ważnym elementem szkolenia w Dywizjonie było szkolenie podwodne. W skład Dywizjonu wchodziły dwa  plutony płetwonurków, stanowiąc największą jednostkę w Wojsku Polskim, mającą w składzie tylu płetwonurków.

Zaprezentowane podczas ćwiczeń możliwości spowodowały wykorzystywanie Dywizjonu do wykonywania różnych zadań inżynieryjnych i podwodnych poza strukturami wojska oraz w sytuacjach kryzysowych. Nie bez znaczenia były doświadczenia kadry zawodowej dywizjonu, która brała udział w wyprawach naukowo – badawczych na Spitsbergenie. Były też zadania godne Kamery “National Geographic”.  Ogromnym zainteresowaniem ze strony młodzieży szkolnej z całej Polski cieszyły się pokazy nurkowania.

Wymienione zadania i działania, które tworzyły treść pojęcia “Inżynierii Morskiej” kontynuowane były po przeniesieniu Dywizjonu w 1986 roku  do Dziwnowa.

W związku z podjętą restrukturyzacją i zasadniczą redukcją sił desantowych, w 1993 roku 1 Dywizjon Saperów Morskich  został przeformowany na jednostkę minowania i otrzymał nazwę 4 Batalion Minowania Marynarki Wojennej. Z właściwą sobie energią Batalion sprawnie przeorientował się do nowych zadań minersko-zaporowych. W Dziwnowie jednostka ta stacjonowała  w latach 1986 do  2005 r.  do czasu jej rozwiązania.

Pierwszym Dowódcą Dywizjonu został kapitan marynarki Jerzy Bucholc, kolejnymi dowódcami byli: kapitan marynarki Karol Rolak, kapitan marynarki Jerzy Pitucha, kapitan Jan Narewski, oraz komandor ppor. Paweł Lewandowski.

Z dniem 30 września 2005 roku na podstawie rozkazu dowódcy Marynarki Wojennej nastąpiło rozformowanie 4 Batalionu Minowania Marynarki Wojennej.

Tablica pamiątkowa została ufundowana przez byłych marynarzy – saperów 1 Dywizjonu Saperów Morskich  i 4 Batalionu Minowania Marynarki Wojennej.

Historia  Saperów Marynarki Wojennej zaczyna się od 1946 roku od czasu wcielenia 8 Kołobrzeskiego Batalionu Saperów do Marynarki Wojennej jako 52 Morski Batalion Saperów. Zalążek batalionu powstał w sierpniu 1943 roku w Siedlcach nad Oką w ramach 1 Korpusu Polskich Sił Zbrojnych, jako 3 Samodzielny Batalion  Saperów. Rok później batalion ten został przeformowany na 8 Batalion Saperów, który w składzie 1 Brygady Saperów przeszedł cały szlak bojowy od Siedlec przez Smoleńszczyznę, przyczółki wiślane w rejonie Puław i Dęblina, Warszawę, Wał Pomorski, Kołobrzeg i Siekierki, aż do miejscowości Hemingsdorf, gdzie zastało go zakończenie wojny.

Batalion szczególnie wsławił się wybitnym udziałem w walkach o Kołobrzeg za co 18 marca 1945 roku otrzymał zaszczytne miano “Kołobrzeski”. W 1957 roku batalion został przebazowany z Wejherowa do Dziwnowa, gdzie stacjonuje do dnia dzisiejszego. W 1969 powstała 43 Kompania Saperów, przeformowana później na 43 Batalion Saperów Marynarki Wojennej – obecnie stacjonujący w Rozewiu.

W latach 1970 -1977 funkcjonowała 44 Kompania Saperów Marynarki Wojennej w Ustroniu Morskim. W 1977 roku kompania została rozformowana.

Saperzy Marynarki Wojennej od czasu zakończenia II Wojny Światowej po dzień dzisiejszy realizują prace związane pozostałościami po intensywnych walkach, jakie toczyły się na polskim wybrzeżu. Oprócz wsparcia inżynieryjnego w ramach 3 i 8 FOW wspomagają ludność cywilną we wszelkiego rodzaju klęskach żywiołowych. Biorą Czynny udział w ramach prac szkoleniowo – produkcyjnych, we wszelkiego rodzaju działaniach na rzecz gospodarki narodowej zarówno na lądzie, jaki i na morzu.

Saperzy – specjaliści reprezentowali Polskę w wyprawach naukowo – badawczych na obu biegunach kuli ziemskiej. Należy  podkreślić, że większość prac typowo saperskich wiąże sie z narażeniem życia ludzkiego lub kalectwem.

 

 

 

Jeden komentarz na temat: Saperzy z Dziwnowa obchodzili swoje święto!

  1. Avatar Leszek Giza pisze:

    1 Dywizjon Saperów Morskich powstała na bazie 44 kompanii saperów FOW po rozformowaniu, zgodnie z zarządzeniem Szefa Sztabu Generalnego WP z dnia 09.02.1977 r.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *