28-02-2018 » Dziwnów, Powiat i region

Rybacka Lokalna Grupa Działania Pomorza Zachodniego ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie operacji w ramach Priorytetu 4.

 Rybacka Lokalna Grupa Działania Pomorza Zachodniego ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie operacji w ramach Priorytetu 4 –

„Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” w zakresie:

 • Cel ogólny – Wzrost atrakcyjności i konkurencyjności obszaru LSR do 2022 r.
 • Cel szczegółowy – 1. Rozwój przedsiębiorczości na obszarze LSR do 2022 r.
 • Przedsięwzięcie – 1.1. Podnoszenie wartości produktów rybactwa poprzez tworzenie lub rozwijanie łańcucha dostaw produktów sektora rybołówstwa, rybactwa śródlądowego i akwakultury na obszarze LSR do 2022 roku.

Limit środków w naborze: 70 986,00 zł.

 • Przedsięwzięcie –1.2. Różnicowanie działalności lub dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa w drodze tworzenia lub utrzymania miejsc pracy, niezwiązanych z podstawową działalnością rybacką na obszarze LSR do 2022 roku.

Limit środków w naborze: 365 000,00 zł.

 • Przedsięwzięcie – 1.3. Podejmowanie lub rozwój działalności gospodarczej wykorzystującej wodny potencjał obszaru rybackiego na obszarze LSR do 2022 roku.

Limit środków w naborze: 450 000,00 zł.

Forma wsparcia: w formie zwrotu kosztów kwalifikowalnych w wysokości do 50% tych kosztów, nie więcej niż 150 000,00 zł. na jednego wnioskodawcę.

 

 • Cel ogólny – Wzrost atrakcyjności i konkurencyjności obszaru LSR do 2022 r.
 • Cel szczegółowy – 2. Wzmocnienie potencjału turystycznego obszaru LSR do 2022  roku.
 • Przedsięwzięcie – 1.1. Tworzenie, rozwój, wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, przeznaczonej na użytek publiczy historycznie lub terytorialnie związanych z działalnością rybacką na obszarze LSR do 2022 roku.

          Limit środków w naborze: 2 023 389,00 zł.     

 • Przedsięwzięcie –1.2. Promowanie, zachowanie lub upowszechnianie rybackiego dziedzictwa kulturowego na obszarze LSR do 2022 roku.

          Limit środków w naborze: 362 206,00 zł.

 • Przedsięwzięcie – 1.3. Wspieranie atutów środowiska wodnego na obszarach rybackich i obszarach rybackich i obszarach akwakultury poprzez działania na rzecz przeciwdziałania kłusownictwu.

Limit środków w naborze: 100 000,00 zł.   

Forma wsparcia: w formie zwrotu kosztów kwalifikowalnych w wysokości do 50% tych kosztów, nie więcej niż 300 000,00 zł. na jednego wnioskodawcę. W przypadku gdy operacja:

 • jest w interesie zbiorowym,

lub

 • ma zbiorowego beneficjenta,

lub

 • projekt ma innowacyjne właściwości, w stosownych przypadkach, na szczeblu lokalnym;

poziom dofinansowania może zostać podniesiony do 85% kosztów kwalifikowalnych, jednak nie więcej niż 300 000,00 złotych na jednego wnioskodawcę.

 

Termin składania wniosków: od dnia 15 marca 2018 r. do dnia 6 kwietnia 2018 r.

Miejsce składania wniosków: Biuro Stowarzyszenia RLGD Pomorza Zachodniego

 Osiedle Rybackie 16 K,

72-420 Dziwnów,

w dniach: poniedziałek – piątek w godzinach 700 – 1500

Szczegółowe informacje: www. rlgdpz.pl/ AKTUALNOŚCI, biuro@rlgdpz.pl, tel.  914436155, tel. kom. 603452988, Biuro Stowarzyszenia RLGD Pomorza Zachodniego, ul. Osiedle Rybackie 16 K, 72-420 Dziwnów.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *