26-02-2019 » Dziwnów, Powiat i region

Przebudowa odcinka ulicy 1 Maja w Dziwnówku dzięki wsparcia z PROW 2014-2020

W wyniku przeprowadzonego na przełomie lat 2015/2016 naboru wniosków na działania związane z „Budową i modernizacją dróg lokalnych” Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego podpisał umowę na przebudowę odcinka ulicy 1 Maja w Dziwnówku. Ułatwi to dojazd mieszkańcom i turystom wypoczywającym nad morzem, do kąpieliska, plaży i ośrodków wypoczynkowych.Chodzi o sprawniejsze i bezpieczniejsze dojazdy do miejsc Pomorza Zachodniego.

Blisko 4 mln euro (ponad 17 mln zł) z PROW 2014-2020 to środki, które pomogą gminom i powiatom w budowie lub modernizacji dróg lokalnych na Pomorzu Zachodnim. Unijne wsparcie trafi do kilkunastu beneficjentów, którzy zostali wybrani w wyniku ogłoszonego w ubiegłym roku naboru wniosków dotyczącego tego typu działań.

O wsparcie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 na budowę lub przebudowę dróg lokalnych mogły ubiegać się gminy, powiaty oraz związki gmin i związki powiatów.

– Chcemy usprawnić mieszkańcom województwa, zwłaszcza obszarów wiejskich, poruszanie się po naszych lokalnych drogach. Nowe czy też przebudowane jezdnie ułatwią im dojazd do pracy, szczególnie poza miejscem zamieszkania, ale także do szpitali, banków, szkół czy obiektów kultury. – mówi wicemarszałek województwa Jarosław Rzepa.

W wyniku przeprowadzonego na przełomie lat 2015/2016 naboru wniosków na działania związane z „Budową i modernizacją dróg lokalnych” Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego podpisał z beneficjentami 101 umów. Łączna kwota wsparcia z PROW 2014-2020 wyniosła ponad 71 mln zł, co pozwoliło na budowę lub przebudowę ok. 126 km dróg. Cała alokacja przeznaczona dla województwa zachodniopomorskiego z PROW 2014-2020 na tego typu działania to prawie 19,5 mln euro. Blisko 4 mln euro to kwota jaka pozostała w ramach oszczędności mieszczących się w dostępnej alokacji. Pozwoliła ona na przeprowadzenie drugiego naboru wniosków. Na liście rankingowej znalazło się 22 beneficjentów wnioskujących o łączne wsparcie ok. 21 mln zł. Samorząd Województwa w pierwszej kolejności podpisze umowy z beneficjentami, których działania mieszczą się w dostępnym limicie środków (ok. 17,5 mln zł).

Otrzymane wsparcie pomoże m.in. przebudować odcinek drogi w Brzeżnie, który jest bardzo dziurawy i niebezpieczny ze względu na brak oznakowania. Nową nawierzchnię zyska także fragment ulicy w Sławoborzu, który usprawni mieszkańcom dojazd do świetlicy wiejskiej. Na drogowych inwestycjach zyskają również mieszkańcy i turyści wypoczywający nad morzem. Przebudowa odcinka ulicy 1 Maja w Dziwnówku ułatwi im dojazd do kąpieliska, plaży i ośrodków wypoczynkowych.

Lista rankingowa dostępna na stronie Wydziału Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego WZ: www.prow.wzp.pl .

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *