24-06-2018 » Dziwnów, Powiat i region

Pasowanie na Czytelnika w Miejskiej Bibliotece Publicznej

Wiek przedszkolny to najodpowiedniejszy czas, w którym powinno się rozwijać zainteresowania czytelnicze. Zabiegi zachęcające dzieci do kontaktu z książką będą miały ogromne znaczenie w ich dalszej nauce szkolnej i uczestnictwie w kulturze. 

Kontakt dziecka z książką aktywizuje jego rozwój intelektualny i emocjonalny, budzi wrażliwość estetyczną, sprzyja rozwijaniu postaw twórczych oraz wyzwala dziecięcą ekspresję. Organizowanie zajęć edukacyjnych w ramach współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną w Dziwnowie ma na celu rozbudzanie u dzieci zainteresowań czytelniczych. Zajęcia biblioteczne są okazją do umacniania kontaktu z literaturą dziecięcą, która znacząco wpływa na jakość procesu wychowawczo-dydaktycznego w przedszkolu. Wiadomości przekazywane dzieciom za pośrednictwem książek i kolorowych ilustracji wzbogacają ich wiedzę o otaczającym świecie porządkując zdobyte doświadczenia. Podsumowaniem działalności edukacyjnej, mającej na celu rozbudzenie aktywności czytelniczej dzieci, jest pasowanie na czytelnika. To oficjalne przyjęcie dzieci kończących edukację przedszkolną do grona czytelników Miejskiej Biblioteki Publicznej. Organizowane co roku przez bibliotekę, weszło już na stałe
do kalendarza przedszkolnych wydarzeń. W 2018 roku Pasowanie na Czytelnika odbyło się 15 czerwca. Dzieci z grupy III – „Gumisie” pod kierunkiem nauczycielki Katarzyny Kołakowskiej przy współpracy Anity Chudy i dzieci z grupy IV – „Tygryski” oraz wychowanka z grupy II – „Duszki”, pod kierunkiem nauczycielki Magdaleny Sowy przy współpracy Magdaleny Jankowskiej i Magdaleny Podolskiej przywitała w bibliotece kadra biblioteczna w osobach: dyrektor biblioteki Alina Cygal-Sobhi, starszy bibliotekarz Iwona Bzdyra oraz bibliotekarz Urszula Pietrzak. Uroczystość rozpoczęto oficjalnym powitaniem przyszłych czytelników. Udziałem dzieci była prezentacja wiersza Agnieszki Nożyńskiej-Demianiuk pt. „W bibliotece”, którą poprzedziły życzenia i kwiaty przekazane przez dyrektor Renatę Klimowicz oraz upominek wręczony przez dzieci. Wprowadzeniem do spotkania było rozwiązywanie zagadek, utrwalających pojęcia: biblioteka, bibliotekarz, księgarnia, księgarz oraz zadanie „Jaka to bajka?”, które polegało na rozpoznaniu tytułu bajki po zaprezentowaniu ilustracji. Dopełnieniem działań odnoszących się do znajomości bajek i baśni były zagadki literackie.
Wysłuchanie wiersza Jana Huszczy pt. „Skarga książki”, które było okazją do utrwalenia zasad dotyczących poszanowania książek, poprzedziła zabawa ruchowo-taneczna przy piosence pt. „Wesołe krasnoludki”. Elementem spotkania była również ruchowa interpretacja wiersza Krystyny Pac-Gajewskiej pt. „Książeczka” oraz wysłuchanie „Próśb książki” odnoszących się do przestrzegania zasad korzystania z książek.
Akt pasowania, którego dokonała starszy bibliotekarz Iwona Bzdyra, poprzedziła uroczysta przysięga złożona przez przedszkolaki:

„My dzieci grupy zerowej
tobie książko przyrzekamy,
że szanować cię będziemy
krzywdy zrobić ci nie damy.
Obowiązków czytelnika
przestrzegać będziemy pilnie
i z twych rad, z twych mądrości
korzystać od dziś usilnie.
Przyrzekamy”

Nowo mianowani czytelnicy otrzymali z rąk dyrektor biblioteki Aliny Cygal-Sobhi pamiątkowe dyplomy, książeczki oraz zakładki do książek.
Miłym akcentem kończącym spotkanie były pamiątkowe zdjęcia.

Opracowała:Katarzyna Kołakowska

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *