27-02-2018 » Dziwnów, Powiat i region

Obowiązki Polaka-patrioty.

Inspirując się ogólnopolskim konkursem „Szkoła młodych patriotów”, uczniowie klas gimnazjalnych Zespołu Szkół Społecznych,  w Dziwnowie, opracowali kodeks postaw patriotycznych. Najpierw wykonali to zadanie samodzielnie w domu, a następnie wspólnie w klasie, sporządzili jeden kodeks dla wszystkich uczniów. Umiejętność świadomego tworzenia kodeksu, w oparciu o pojęcia: patriotyzm, ojczyzna, szacunek, jest świadectwem  dużej świadomości własnej tożsamości narodowej, przynależności do kraju, a w konsekwencji praw i obowiązków wynikających z bycia Polakiem.

Następnym etapem badania poziomu patriotyzmu, wśród młodzieży, będzie przeprowadzenie specjalnie przygotowanych ankiet, mających na celu uzyskanie odpowiedzi, na kilka ważnych pytań dotyczących patriotyzmu wśród młodych ludzi.

Są to działania istotne w procesie świadomego oddziaływania na uczniów, w tym przypadku, w zakresie patriotyzmu.

 

        Renata Włodarczyk

 Polak-patriota powinien:

 1. Szanować swoją Ojczyznę, czyli:
 2. godnie reprezentować ojczyznę w kraju i za granicą,
 3. świadomie obchodzić święta narodowe,
 4. szanować symbole narodowe (hymn, flaga i godło),
 5. znać historię swojego kraju.
 6. Przejawiać postawę tolerancji wobec odmienności drugiego człowieka.
 7. Pielęgnować tradycje narodowe.
 8. Posługiwać się poprawną, nienaganną polszczyzną, dbać o język ojczyzny.
 9. Współdecydować o sprawach dotyczących Polski, czyli:
 10. uczestniczyć w wyborach,
 11. interesować się na bieżąco sprawami Ojczyzny,
 12. podejmować inicjatywy mające na celu wszechstronny rozwój kraju.
 13. Dbać o środowisko naturalne swojego kraju.
 14. Przestrzegać prawa.
 15. Znać swoje prawa i obowiązki jako obywatela kraju.
 16. W razie potrzeby poświęcić się dla

opracowała klasa II i III gimnazjum Zespołu Szkół Społecznych

 1. Prof. Piotra Zaremby w Dziwnowie

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *