09-11-2018 » Dziwnów, Powiat i region

„Lekcja patriotyzmu” – zajęcia edukacyjne w Miejskiej Bibliotece Publicznej

Rok szkolny 2018/2019 został ogłoszony przez minister edukacji narodowej Annę Zalewską „Rokiem Niepodległej”. Przypadająca w tym roku setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości skłania do głębokiej refleksji historycznej oraz do podejmowania działań wychowawczo-dydaktycznych, ukierunkowanych na kształtowanie świadomości narodowej i poczucia dumy z faktu bycia Polakiem, przez dostrzeganie piękna: języka, muzyki, tradycji, historii, architektury czy sztuki.
Na efektywność działań edukacyjnych wpływa współpraca międzyinstytucjonalna, w ramach której dnia 29 i 30 października 2018 roku w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Dziwnowie odbyły się zajęcia edukacyjne pod nazwą „Lekcje patriotyzmu”, w których uczestniczyły dzieci z Publicznego Przedszkola „Promyk Słońca”: grupa IV – „Tygryski”z wychowawczynią Magdaleną Sową przy współpracy Magdaleny Podolskiej oraz grupa II – „Duszki” z nauczycielką Katarzyną Kołakowską przy współpracy Magdaleny Jankowskiej i Oli Galackiej.
Celem spotkań zorganizowanych przez starszego bibliotekarza Iwonę Bzdyrę, bibliotekarza Urszulę Pietrzak oraz Agnieszkę Stachurską było rozbudzanie zainteresowania poznawaniem historii naszego kraju oraz utrwalenie wiadomości dotyczących polskich symboli narodowych.
Zajęcia zrealizowano z wykorzystaniem utworów z książek dla dzieci: „Czy znasz ten kraj?”, „Kocham Polskę Elementarz dla dzieci” oraz „Legendy polskie”. Dopełnieniem przekazanych treści była prezentacja filmu edukacyjnego pt. „Polskie symbole narodowe” oraz piosenek: „Co to jest niepodległość?” oraz „Jestem Polakiem”. Elementem spotkania była zabawa muzyczno-ruchowa utrwalająca nazwę pierwszej, drugiej i obecnej stolicy Polski, która poprzedziła wykonanie pracy plastycznej odzwierciedlającej godło Polski.
Zajęcia edukacyjne w bibliotece wspierają przede wszystkim rozwijanie kompetencji czytelniczych dzieci. Podstawową formą realizacji zadania jest rozbudzanie zainteresowań ukierunkowanych na obcowanie z książkami, również poprzez wykorzystywanie ich treści podczas organizowania zajęć, również o tematyce patriotycznej.

Opracowała: Katarzyna Kołakowska

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *