21-11-2018 » Dziwnów, Powiat i region

„Gumisie” i „Tygryski” na wycieczce w lesie w Leśnictwie Pobierowo

Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka, które realizowane jest przez proces opieki, wychowania i nauczania – uczenia się. Do działań edukacyjnych wspomagających ten rozwój zalicza się również te odnoszące się do kontaktów dziecka z przyrodą. Tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka jest jednym z zadań przedszkola. Jego realizacja związana jest z podejmowaniem działań w ramach określonych obszarów rozwoju dziecka. Wyrobienie umiejętności dostrzegania emocjonalnej wartości otoczenia przyrodniczego jako źródła satysfakcji estetycznej odnosi się do emocjonalnego obszaru rozwoju dziecka i jest jednocześnie elementem edukacji ekologicznej, której zamierzeniem jest ukształtowanie u wychowanków świadomego stosunku do środowiska przyrodniczego, szacunku dla różnych form życia, właściwych postaw wobec przyrody i jej ochrony.Postawa nie jest wrodzoną właściwością. Kształtuje się przez długotrwały kontakt ze środowiskiem zewnętrznym pod wpływem czynników związanych z aktywnością własną, a także pod wpływem osób i instytucji będących źródłem istotnych wartości.
Bezpośrednie obcowanie z naturą stanowi niewyczerpalne źródło wrażeń, przeżyć i aktywnego działania. Budzenie zaciekawienia otaczającym światem jest pierwszym krokiem do budowania więzi emocjonalnej z przyrodą, do wyrabiania właściwego stosunku do otaczającej przyrody. Poprzez edukację przyrodniczą, biorąc pod uwagę relację dziecko – przyroda, dokonuje się wszechstronny rozwój człowieka.
Wykorzystując możliwość bezpośredniego kontaktu z przyrodą, dzieci z Publicznego Przedszkola „Promyk Słońca”: grupa III – „Gumisie” i grupa IV – „Tygryski”, pod kierunkiem Bożeny Zajączkowskiej, Agaty Lelo i Katarzyny Kołakowskiej przy współpracy Jolanty Chudy
i Magdaleny Podolskiej, były uczestnikami wycieczki przyrodniczej do lasu w Leśnictwie Pobierowo, która odbyła się 16 listopada 2018 roku. Celem wycieczki, której przewodnikiem był leśniczy Nadleśnictwa Gryfice Mirosław Jarosik było poznawanie rzeczywistości przyrodniczej oraz związanej z nią pracy leśniczego. Podstawą działań było obserwowanie lasu późną jesienią oraz wzbogacanie wiedzy na temat niektórych drzew i zwyczajów wybranych zwierząt. Niespodzianką był posiłek zorganizowany przy ognisku. Wyprawę do lasu dopełniła wspólna zabawa ruchowa ze śpiewem, utrwalająca ogólną budowę drzewa, zabawy badawcze z wykorzystaniem lup oraz zabawy dydaktyczne: zagadki i quiz przyrodniczy doskonalący umiejętność logicznego myślenia. Zebrane skarby lasu były wyrazem zaangażowania
i integrowania się uczestników wycieczki z naturalnym środowiskiem, jakim jest las.

Opracowały: Katarzyna Kołakowska, Bożena Zajączkowska, Agata Lelo

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *