16-03-2016 » Dziwnów, Powiat i region

Biblioteka Publiczna w Dziwnowie zaprasza na cykl szkoleń – Wspólne plaże dostępne dla wszystkich – 01.04.2016 r.

EKSPERTKA DO SPRAW DOSTĘPNOŚCI

Projekt: Wspólne rozmowy – plaże dostępne dla wszystkich

Termin : 1.04.2016

Miejsce: Miejska Biblioteka Publiczna, Władysława Reymonta 10, 72-418 Dziwnów

Opis warsztatu:
Zajęcia mają za cel przybliżenie zagadnień związanych z poprawą dostępności przestrzeni publicznej uwzględniającej potrzeby osób z ograniczeniami mobilności i percepcji. Warsztat zapozna uczestni- ków z podstawowymi zagadnieniami prawnymi, w tym podstawowego dokumentu jakim jest Kon- wencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych. Ekspert ds. Dostępności (Access Oficer) przedstawi sposób wdrażania koncepcji projektowania uniwersalnego przez samorządy miejskie na przykładzie działań podjętych w Gdyni. Przedstawiona zostanie rola rzecznictwa obywatelskiego w poprawie ja- kości życia w mieście.

Korzyści dla Uczestniczek / Uczestników warsztatu:
Uczestniczki i uczestnicy warsztatów zdobędą wiedzę na temat projektowania uniwersalnego, jego aspektów społecznych i prawnych. Podczas warsztatów odbędą się zajęcia symulacyjne, które pozwo- lą zrozumieć potrzeby osób z niepełnosprawnościami. Poznają zasady procesów inwestycyjnych w mieście i zasady planowania dostępności.

Metody pracy:
Podczas warsztatów zajęcia prowadzone będą w formie wykładów, ale przede wszystkim zajęcia mają mieć charakter aktywnych dyskusji i zajęć symulacyjnych potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
Trenerka:
Trenerka:
Architektka, doktorantka na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej. Od 2013 r. właścicielka i główny architekt w pracowni projektowej Ambience Architektura.
Interesuje się Projektowaniem Uniwersalnym i placami zabaw. Fanka miasta i morza. Żegluje, chociaż nie umie pływać. W wolnych chwilach polituruje stare kredensy.
Czas trwania – 8 godzin szkoleniowych (1h = 45 minut), godz. 09.00 -15.00

Opiekunka warsztatu: Olga Glińska olga @440km.pl
Program ramowy:
Data: 1.04.206 (piątek)
Godzina
09:00-10:00 Przedstawienie uczestniczek/uczestników. Przedstawienie celów warsztatów.
Wykład wprowadzający w temat projektowania uniwer- salnego
10:00-12:00
12:00-12:30 Ćwiczenie:
Zajęcia symulacyjne: spacer poznawczy po mieście i do najbliższego dojścia do plaży.

Dyskusja na temat doznań i zauważonych barier prze- strzennych
12:30-12:45 Przerwa kawowa

12.45 – 13:45 Prezentacja: model wdrażania dostępności w mieście Praca grupowa:
– postawienie problemów przestrzennych do rozwiązania na terenie miasta,
– wybór jednego z nich i próba jego rozwiązania przy wsparciu eksperta
13:45-14:00 Przerwa kawowa
14:00-15:00 Prezentacja: Przykłady i dobre praktyki rozwiązań przestrzennych.
Dyskusja podsumowująca i wyznaczenie celów po- prawy dostępności w mieście.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *