15-03-2016 » Dziwnów, Powiat i region

Biblioteka Publiczna w Dziwnowie zaprasza na cykl szkoleń – Budowanie przekazu i promocja w mediach-17.03

Budowanie przekazu i promocja w mediach
Projekt: Wspólne rozmowy-plaże dostępne dla wszystkich

Termin : 17.03.2016,

Miejsce: Miejska Biblioteka Publiczna, Władysława Reymonta 10, 72-418 Dziwnów

Opis warsztatu:
Celem warsztatu jest przekazanie praktycznych narzędzi budowania autentycznego i angażujące- go przekazu promocyjnego na temat prowadzonych przez siebie działań. W trakcie szkolenia za- poznasz się z zasadami współpracy z dziennikarzami_kami oraz organizacją spotkań dla mediów. Podczas tego spotkania pogłębimy także umiejętność tworzenia materiałów, komunikatów i informacji wspierających przekaz rzeczniczy.

Korzyści dla Uczestniczekków warsztatu:
Zdobędziesz wiedzę o sobie oraz swojej motywacji do pracowania na rzecz sprawy lub organizacji, dla której działasz. To będzie punkt wyjścia na którym zbudujesz swój przekaz na zewnątrz. Pod- czas warsztatu poznasz także moc płynącą z tworzenia autentycznej i szczerej informacji o sobie i swoich działaniach. Przećwiczysz umiejętność udzielania wywiadów i kontaktowania się z media- mi. Dowiesz się czym jest public relations i jaki jest jego wpływ na funkcjonowanie organizacji, gru- py, osób skupionych wokół wspólnej sprawy na wewnątrz i na zewnątrz.

Metody pracy:
Mini wykład, ćwiczenia w parach / ćwiczenia w grupie, praca indywidualna, case – study. Trenerka:
Sylwia Nikko Biernacka – Fotografka, trenerka, liderka społeczna, inspiratorka. Założycielka Fundacji Machina Fotografika. Pracuje na rzecz wzmacniania zmian społecznych, po to aby kobiety i mężczyźni na równych prawach uczestniczyli w różnych sferach życia. Absolwentka kulturoznawstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i fotografii w Instytucie Twórczej Fotografii w Czechach (Uniwersytet Śląski w Opavie). Ukończyła Szkołę Trenerów Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP oraz Program Liderzy Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności.
Stypendystka Ministry Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2015 r., uczestniczka programu International Visitor Leadership Program organizowanego przez Departament Stanu Rządu USA. Pomysłodawczyni projektu „440 km po zmianę”, pieszego przejścia brzegiem Bałtyku wzmacniające- go obecność kobiet z niepełnosprawnością ruchu w przestrzeni publicznej oraz działającego na rzecz modernizacji polskich plaż tak aby były dostępne dla wszystkich zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego. Kocha Bałtyk.

Czas trwania – 8 godzin szkoleniowych (1h = 45 minut), godz. 09.00 – 15.00

Ilość Uczestniczek / Uczestników: 12 osób

Opiekunka warsztatu: Olga Glińska, e-mail: olga@440km.pl
Program ramowy:

Data: 17 marca 2016
Godzina
09.00 – 10.30 Rundka zapoznawcza, przedstawienie celów warsztatu i jego programu, określenie wzajemnych zasad współpracy.

Czym jest Public relations?
10.30 – 10.45 Przerwa kawowa
10.45 – 12.15 Poznanie narzędzi budowania autentycznego przekazu oraz kilku informacji o swojej motywacji do działania na rzecz społeczności.
12.15 – 13.00 Przerwa obiadowa
13.00 – 14.15 Kontakty z mediami, zasady współpracy z dziennikarzami_kami. Rodzaje wywiadów i spotkań dla mediów.
14:15 – 14.30 Przerwa kawowa
14.30 – 15.00 Podsumowanie warsztatu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *