ABC segregacji – warto zapamiętać

Od 1 lipca 2017r. wdrażany jest Jednolity System Segregacji Odpadów (JSSO) obowiązujący na terenie całego kraju. Odpady komunalne zbierane są w podziale na cztery główne frakcje + odpady zmieszane:

 • PAPIER (kolor niebieski),
 • METALE I TWORZYWA SZTUCZNE (kolor żółty),
 • SZKŁO (kolor zielony)
 • BIO (kolor brązowy).

Gdzie wyrzucić konkretny odpad?

Metale i tworzywa sztuczne – pojemnik/worek żółty

Wrzucamy:

 • zgniecione butelki plastikowe po napojach np.  butelki typu PET,
 • plastikowe opakowania po produktach spożywczych,
 • opakowania po środkach czystości, opakowania po chemii gospodarczej (proszkach do prania, płynach, kosmetykach, szamponach  itp.,)
 • opakowania wielomateriałowe, takie jak kartony po mleku, sokach itp.,
 • plastikowe opakowania po żywności np. po jogurtach, serkach, kefirach, margarynach,
 • puszki aluminiowe po napojach,
 • zużyte metalowe naczynia do gotowania (garnki),
 • drobny złom żelazny oraz drobny złom metali kolorowych,
 • drobne metale np. po dezodorantach i innych kosmetykach w aerozolu,
 • plastikowe torby, worki, reklamówki, folie,
 • puszki po konserwach,
 • folię aluminiową,
 • pokrywki ze słoików,
 • kapsle z butelek oraz metalowe i plastikowe nakrętki,
 • plastikowe koszyki po owocach i pojemniki po wyrobach garmażeryjnych,
 • styropian opakowaniowy.

 

Nie wrzucamy:

 • butelek i pojemników z zawartością,
 • opakowań po lekach i zużytych artykułów medycznych,
 • opakowań po olejach silnikowych,
 • części samochodowych,
 • zużytych baterii i akumulatorów,
 • puszek i pojemników po farbach i lakierach,
 • zużytego sprzętu elektronicznego i AGD,
 • zabawek,
 • plastikowych szyb z pleksy,
 • opakowań po środkach chwastobójczych
  i owadobójczych,
 • paragonów.

Papier – pojemnik/worek niebieski

Wrzucamy:

 • opakowania z papieru, karton, tekturę (także falistą),
 • prospekty, katalogi, ulotki, kalendarze
  i terminarze,
 • opakowania do jajek,
 • gazety i czasopisma,
 • papier szkolny i biurowy, zadrukowane kartki,
 • zeszyty, książki i koperty,
 • papier pakowy,
 • papierowe torby i worki papierowe.

Nie wrzucamy:

 • ręczników papierowych i zużytych chusteczek higienicznych,
 • papieru lakierowanego i powleczonego folią,
 • papieru zatłuszczonego lub mocno zabrudzonego,
 • kartonów po mleku i napojach,
 • papierowych worków po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych,
 • tapet,
 • pieluch jednorazowych i podpasek,
 • zatłuszczonych jednorazowych opakowań z papieru i naczyń jednorazowych,
 • ubrań,
 • papieru faksowego, termicznego i przebitkowego,
 • segregatorów z okuciami,
 • kalka techniczna,
 • zatłuszczony papier np. po maśle, wędlinach,
 • paragonów,
 • papierowych worków z odkurzaczy.

Szkło – pojemnik/worek zielony

Wrzucamy:

 • butelki i słoiki po napojach  i żywności (w tym butelki po napojach bezalkoholowych  i  alkoholowych oraz olejach roślinnych),
 • szklanych opakowań po kosmetykach.

Nie wrzucamy:

 • butelek i słoików z zawartością,
 • opakowań po lekach, rozpuszczalnikach, olejach silnikowych, chemii itp.,
 • szyb okiennych i zbrojonych,
 • monitorów i lamp telewizyjnych,
 • termometrów i strzykawek,
 • ceramiki, fajansu, porcelany, kryształów,
 • szkła stołowego, żaroodpornego, okularowego,
 • szyb samochodowych,
 • luster,
 • żarówek, reflektorów, świetlówek,
 • luksferów ( pustaków szklanych),
 • lamp fluorescencyjnych i neonowych,
 • zniczy z woskiem,
 • szkła gospodarcze ( misek, szklanych talerzy, figurek porcelanowych itp.).

Odpady ulegające biodegradacji – pojemnik brązowy

Wrzucamy:

 • obierki warzyw i owoców,
 • resztki warzyw i owoców,
 • fusy po kawie i herbacie,
 • skorupki jajek i łupiny orzechów,
 • resztki jedzenia pochodzenia roślinnego ( nie nadmiernie zasolone i przetłuszczone),
 • części roślinne (kwiaty doniczkowe, kwiaty cięte),
 • ziemię do kwiatów,
 • trawę i liście,
 • drobne gałęzie drzew i krzewów,
 • pieczywo,
 • trociny i korę drzew.

Nie wrzucamy:

 • resztek jedzenia, zwłaszcza mięsa i kości zwierząt,
 • oleju jadalnego,
 • odchodów zwierząt,
 • popiołu z pieca, kominka, papierosów i ich niedopałków, tytoniu,
 • leków,
 • drewna impregnowanego,
 • płyt wiórowych i MDF,
 • ziemi i kamieni,
 • innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych),
 • zepsutej i przeterminowanej żywności,
 • resztek jedzenia w płynie,
 • roślin zaatakowanych chorobami.

Odpady zmieszane – pojemnik/worek czarny. Dopuszcza się stosowanie pojemników w innym kolorze przy czym nie może to być żaden z kolorów zarezerwowanych do gromadzenia selektywnego zbierania odpadów komunalnych:

Wrzucamy:

 • wszystko, czego nie można wyrzucić do pozostałych pojemników, a co nie jest odpadem niebezpiecznym np. pampersy, szyby okienne, lustra, resztki pokonsumpcyjne z wyłączeniem gastronomicznych (kategoria III), ceramika, porcelana, kryształy,
 • paragony,
 • tubki po paście do zębów,
 • gąbeczki i ściereczki do mycia naczyń,
 • siatki po ziemniakach,
 • opakowania po węglu i brykiecie do grilla,
 • doniczki,
 • styropianowe opakowania po ciastach i obiadach na wynos.

Nie wrzucamy:

 • przeterminowane leki i chemikalia,
 • zużyty sprzęt elektryczny, elektroniczny i AGD ,
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe,
 • zużyte opony,
 • sztucznych choinek,
 • lampek choinkowych,
 • tekstylia i odzież.

Najczęściej zadawane pytania?

 1. Czy przed wyrzuceniem należy myć zużyte opakowania?

Nie powinno się myć opakowań. Pamiętajmy, że mycie opakowań powoduje zwiększone zużycie wody. Opakowania należy jednak opróżniać np. nie wyrzucajmy do śmieci zmieszanych w połowie pełnego słoika z dżemem. Zawartość słoika wyrzucamy do zmieszanych odpadów komunalnych, słoik do szkła, nakrętkę (wieczko) do metali i tworzyw sztucznych, tak samo postępujemy w przypadku wszelkiego rodzaju pojemników spożywczych np. opakowania po jogurtach, serkach, śmietanie, opakowanie po kapuście, śledziach, sałatkach, pastach.

 1. Czy butelki PET i nakrętki od butelek trzeba segregować osobno?

Butelki PET (najlepiej odkręcone zgniecione) i nakrętki od butelek wyrzucamy razem do pojemnika na tworzywa sztuczne.

 1. Do którego pojemnika należy wrzucić opakowanie (kartonik) po mleku, sokach?

Do pojemnika na odpady z metali i tworzyw sztucznych.

 1. Gdzie wyrzucić stary telewizor czy lodówkę?

Sprzedawcy detaliczni i hurtowi przy zakupie nowego sprzętu są zobowiązani do nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Taki sprzęt można również oddać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów (PSZOK). Na terenie Gminy Dziwnów PSZOK zlokalizowany jest przy oczyszczalni ścieków, ul. Wolińska w Międzywodziu. Odpady przyjmowane do PSZOK-u  można oddać po uprzednim zgłoszeniu się do Referatu Gospodarki Odpadami, ul. Mickiewicza 19 w Dziwnowie.

 1. Gdzie wyrzucić sztuczne choinki, wózki dziecięce itp.?

Takie przedmioty należy oddać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów (PSZOK). Na terenie Gminy Dziwnów PSZOK zlokalizowany jest przy oczyszczalni ścieków, ul. Wolińska w Międzywodziu. Odpady przyjmowane do PSZOK-u  można oddać po uprzednim zgłoszeniu się do Referatu Gospodarki Odpadami, ul. Mickiewicza 19 w Dziwnowie.

 1. Do którego pojemnika można wyrzucać popiół?

Tylko zimny popiół należy wrzucać do pojemnika na zmieszane odpady komunalne.

 1. Gdzie wyrzucić drobny sprzęt elektroniczny: piloty, telefony, kalkulatory, płyty CD, lampki choinkowe oraz żarówki.

Taki sprzęt należy wrzucać do Miejskiego Punktu Elektroodpadów w Dziwnowie, przy ul. Mickiewicza 19.

 1. Jakie są korzyści z selektywnego zbierania odpadów komunalnych?

Ekonomiczne: Za odpady zbierane selektywnie zapłacisz mniej. Ponadto pomożesz w osiągnięciu wymaganych poziomów odzysku i uniknięciu kar dla gmin.

Ekologiczne: Jeśli coś jest dla nas nieprzydatne nie odznacza to od razu, że nic już nie da się z tym zrobić. Przeciwnie. Większość odpadów można ponownie wykorzystać lub przerobić. Można też odzyskać z nich cenne surowce, których zapasy tak szybko się kurczą. Etyczne: Często nie zdajemy sobie sprawy, że stan środowiska, w jakim żyjemy, zależy od naszych codziennych wyborów. Tymczasem podjęcie najmniejszego nawet działania niesie za sobą pozytywne rezultaty. Każdy z nas może się przyczynić do ochrony środowiska.

Joanna Ciszczyk

Kierownik Referatu Gospodarki Odpadami

Urząd Miejski w Dziwnowie