10-05-2019 » Dziwnów, Powiat i region

70 – lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Dziwnowie.

Miejska Biblioteka Publiczna w Dziwnowie zaprasza na wystawę z okazji 70-lecia istnienia dziwnowskiej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. Zobaczyć na niej (wystawie) będzie można m.in.: mundury, dokumenty, zdjęcia i akcesoria strażackie (od momentu powstania OSP w Dziwnowie do używanych w chwili obecnej). Wystawę będzie można oglądać do 24 maja (piątek) 2019 roku. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach 8.00–19.00. 

Poniżej przedstawiamy rys historyczy związany z utworzeniem Ochotniczej Straży Pożarnej w Dziwnowie.

W roku 1949 powstaje Ochotnicza Straż Pożarna w Dziwnowie, na jej czele stanął wówczas dh. Stanisław Sasin sprawując funkcję naczelnika. Pierwszą remizę straż miała w miejscu, gdzie w obecnych czasach znajduje się Kościół Parafialny. W latach późniejszych remizę przebudowano na kaplicę, a strażaków przeniesiono do garaży przy ul. Mickiewicza. 

W latach 1966 – 1970 powstał budynek obecnej siedziby OSP w której mieściły się biura, garaże oraz świetlica. W roku 1963 dh. Jan Matyjasik przyprowadził do Dziwnowa pierwszy prawdziwy strażacki wóz bojowy.

W latach 1967 – 1970 prezesem OSP był dh. Stanisław Kędra, po nim w latach 1970 -1984 funkcję prezesa sprawował dh. Zbigniew Derkacz dzięki któremu nastąpił rozkwit działalności OSP. Uhonorowaniem tych działań było otrzymanie w 1974 roku pierwszego sztandaru. w roku 1996 OSP otrzymało drugi sztandar w związku ze zmianą wyglądu godła państwowego.

W roku 1980 prezesem został dh. Franciszek Pozorski, dzięki jego zaangażowaniu w rozwój OSP sprowadzono samochód pożarniczy marki STAR 25, a w roku 1987 udało się pozyskać samochody pożarnicze marki STAR 244 (PEPSI), ŻUKA oraz JELCZA 004 dla OSP Międzywodzie. Są to lata gdzie do OSP wdrażało się coraz więcej nowych i młodych strażaków. OSP w Dziwnowie za swoje zaangażowanie w działalność została rozkazem KG PSP w dniu 28 kwietnia 1995 roku włączona do KSRG. W roku 2004 pozyskano z KP PSP Kamień Pomorski samochód Lekki Ratownictwa Technicznego Lublin.

Po dh. Franciszku Pozorskim funkcję prezesa sprawowali dh. Włodzimierz Hewelt oraz dh. Marek Zięba.

W tych latach prężnie działały Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze będące przy OSP.

W roku 2009 prezesem został dh. Robert Janiszewski, który do dnia dzisiejszego sprawuję w/w funkcję.

Od roku 2012 ochotnicze straże pożarne gminy Dziwnów zaczęły dokonywać wymiany samochodów pożarniczych oraz sprzętu i wyposażenia na nowe. Dzięki wsparciu Gminy Dziwnów oraz dofinansowań zewnętrznych udało się zakupić dwa samochody pożarnicze:

– samochód średni GBART 2,5/ 16 MERCEDES ATEGO ORAZ samochód ciężki GCBART 5/32 MAN.

– sprzęt do działań z zakresu: ratownictwa drogowego, medycznego, wodnego.

– sprzęt i armatura do zwalczania różnego rodzaju pożarów, zagrożeń i rozlewisk ropopochodnych.

Na dzień dzisiejszy Ochotnicze Straże Pożarne maja 32 strażaków wyszkolonych i gotowych do niesienia pomocy o każdej porze dnia i nocy.

Wspomnieć należy dobrą współpracę z Wojskową Strażą Pożarną w Dziwnowie, ościennymi jednostkami osp powiatu kamieńskiego oraz z jednostkami PSP.

Alina Cygal-Sobhi

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *