Rybacka Lokalna Grupa Działania Pomorza Zachodniego

ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie operacji w ramach Priorytetu 4.

„Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” objętego Programem Operacyjnym

„Rybactwo i Morze” w zakresie:

 

  • Celu ogólnego – Wzrost atrakcyjności i konkurencyjności obszaru LSR do 2022r.
  • Celu szczegółowego – 1. Rozwój przedsiębiorczości na obszarze LSR do 2022 r.
  • Przedsięwzięcia – 1.1. Podnoszenie wartości produktów rybactwa poprzez tworzenie lub rozwijanie łańcucha dostaw produktów sektora rybołówstwa, rybactwa śródlądowego i akwakultury na obszarze LSR do 2020 r.

Limit środków w naborze: 230 000,00 zł.

Forma wsparcia: w formie zwrotu kosztów kwalifikowalnych w wysokości do 50 % tych kosztów, nie więcej niż 230 000,00 zł. na jednego wnioskodawcę.  

  • Celu ogólnego – Wzrost atrakcyjności i konkurencyjności obszaru LSR do 2022r.
  • Celu szczegółowego – 1. Rozwój przedsiębiorczości na obszarze LSR do 2022 r.
  • Przedsięwzięcia –1.2. Różnicowanie działalności lub dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa w drodze tworzenia lub utrzymania miejsc pracy, niezwiązanych z podstawową działalnością rybacką na obszarze LSR do 2022 r.

Limit środków w naborze: 550 000,00 zł.

Przeczytaj całość »

reklamuj-sie-1

dzialki

Dziwnów

Ferie zimowe w Gminie Dziwnów

Zapraszamy do zapoznania się z planowanymi aktywnościami dla dzieci podczas ferii zimowych, które będą się odbywać w Domu Kultury (ul. Marynarki Wojennej 4D) oraz lodowisku

Więcej »

Zajęcia w Domu Kultury

Poniżej zamieszczamy przyszłotygodniowy harmonogram zajęć, które odbędą się w Dziwnowskim Domu Kultury przy ul. Marynarki Wojennej 4D. Serdecznie zachęcamy do zapisów !

Więcej »

Zbiórka odpadów komunalnych

Poniżej prezentujemy naczęściej zadawane pytania (i związane z nimi odpowiedzi), dotyczące zbiórki odpadów komunalnych. Całość znajduje się także w pliku PDF, który można skopiować z

Więcej »

Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie

50-lecie pożycia małżeńskiego to rocznica szczególna i jednocześnie niezwykły Jubileusz dla ludzi, którzy spędzili z sobą pół wieku. Podkreśleniem tego wspólnego półwiecza, są przyznawane w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej

Więcej »