05-09-2018 » Powiat i region, Wolin

Historia Ochotniczej Straży Pożarnej w Ładzinie (lata 1947-2010 )

Po zakończeniu II Wojny Światowej na ziemie zachodnie zaczęli napływać osadnicy wojskowi oraz repatrianci, którzy dotarli również i do Ładzina.

” … W latach 1946/47 powstawały pierwsze ochotnicze straże pożarne na obszarze dawnego powiatu wolińskiego z siedzibą w Świnoujściu… Do 1949 r. powstawały Ochotnicze Straże Pożarne w Ładzinie, Dargobądzu, Wolinie, Jarzębowie, Karsiborzu …”  

Grupa osadników podczas pierwszego czynu społecznego, budowy dachu świetlicy wiejskiej w Ładzinie w 1947 roku, zadecydowała o konieczności utworzenia Ochotniczej Straży Pożarnej. W tym okresie powstawanie ochrony przeciwpożarowej nie było łatwe, ponieważ w czasach powojennym brakowało wyposażenia gaśniczego i środków transportu. Mimo trudności w  1947 roku pierwszy Prezes, ówczesny Komendant OSP Ładzin dh. Stanisław Łukasiewicz wraz z pozostałymi założycielami straży : dh. Bronisław Drzewiński, dh. Jordan Ziombra, dh. Kazimierz Bałandanowicz, dh. Jan Gulbicki, dh. Florian Turowski, dh. Tateusz Grabowski,  dh. Franciszek Ławrynowicz, dh. Józef Stankiewicz, otrzymali od Komendanta Powiatowego motopompę pożarniczą, zwijadło z wężami, prądownice, rozdzielacz oraz węże ssawne wraz ze smokiem.

OSP Ładzin otrzymało budynek nr 3 po poniemieckiej straży. Na piętrze znajdowały się pomieszczenia socjalne oraz świetlica strażacka.

Pierwszym wozem strażackim był prywatny wóz konny oraz para koni dh Tadeusza Grabowskiego. Akcje gaśnicze były dość skomplikowane. Syrenę alarmową włączano ręcznie, była ona zamontowana na kuźni ówczesnego komendanta dh. Stanisława Łukasiewicza. Pierwszy kierowca (woźnica) OSP dh Tadeusz Grabowski słysząc syrenę zaprzęgał konie do wozu i galopem jechał do remizy  po sprzęt pożarniczy.

„ … Przez wiele powojennych lat transport strażaków i sprzętu odbywał się pojazdami pochodzącymi także z powojennego demobilu i tak OSP w Ładzinie otrzymała samochód marki Dodge…”.

Otrzymany samochód pożarniczy uczynił Naszą Jednostkę bardziej mobilną. Działania Strażaków były prowadzone  w całym powiecie  Wolińskim  ,jak również  w przyległych powiatach.

Na początku lat 60-tych ze Straży Pożarnej w Międzyzdrojach otrzymaliśmy Stara 25 skrzyniowego, który to po kilku latach został zamieniony na pojazd pożarniczy marki żuk. Determinacja, poświęcenie, wyszkolenie druhów przyczyniły się do wysokiej gotowości bojowej, co miało przełożenie na wysokie osiągnięcia i zajmowanie pierwszych i czołowych miejsc na powiatowych i wojewódzkich zawodach sportowo – pożarniczych.

Pod koniec lat 60-tych Komendant Powiatowy w Międzyzdrojach przekazał dla OSP Ładzin samochód pożarniczy Star 25, GBM 2,5/8, później zwany „babcią”, którym to w 1972 roku pojechali na zawody krajowe sportowo-pożarnicze do Krakowa, gdzie zajęli II miejsce. W skład drużyny wchodzili: ówczesny komendant OSP Ładzin dh. Stanisław Paluszkiewicz, dh. Florian Turowski,  dh. Stanisław Zimnowoda, dh. Olgierd Biełuś,  dh. Ryszard Zozon, dh. Henryk Lost.

W późniejszych latach strażacy z Ładzina podtrzymywali wysoki poziom wyszkolenia i nadal zajmowali czołowe miejsca w zawodach, gdzie otrzymywali różnego rodzaju nagrody oraz puchary.

 

Funkcję prezesa w latach od 1970 do 1990 w kolejności pełnili druhowie:

Stanisław Paluszkiewicz

Stanisław Gaczkowski

Zenon Szymański

Wacław Drzewiński

Jerzy Bałandanowicz

Wacław Drzewiński

 

Ostatnim składem Zarządu OSP Ładzin lat 80-tych byli druhowie:

Prezes- Jerzy Bałandanowicz

W-ce prezes Naczelnik  – Leszek Zakrzewski

W-ce prezes – Grzegorz Grabowski

Sekretarz –  Wacław Drzewiński

Skarbnik – Zenon Szymański

 

 

W 1989 roku powstała młodzieżowa drużyna pożarnicza, która początkowo liczyła 14 członków, jej  opiekunem był dh.Leszek Zakrzewski. Podtrzymując tradycję seniorów ze świadomością stania się strażakiem ochotnikiem, młodzieżowe drużyny pożarnicze OSP Ładzin w minionym trzydziestoleciu  zdobywały czołowe miejsca w zawodach pożarniczych na szczeblu gminnym i powiatowym i chętnie się angażowały w powierzone zadania.

„… Zmiany ustrojowe w Polsce w roku 1991 objęły także straż pożarną.  W życie weszła nowa ustawa o ochronie przeciwpożarowej i państwowej straży pożarnej…” .

Lata 90-te przyniosły nowe cele i zadania, dla strażaków, braki w sprzęcie, braki w  uzbrojeniu strażaka. Prezes Oddziału Zarządu Gminnego OSP postanowił zabrać z remizy w Ładzinie wóz bojowy GBM 2,5/8 w zamian za Żuka. Strażacy, ani mieszkańcy z Ładzina swoją stanowczą postawą nie dopuścili do zamiany pojazdów. Wszyscy byli zgodną społecznością, co miało swój obraz w sile i zaangażowaniu w istnienie OSP Ładzin. Zostało zwołane zebranie na, którym wybrano na prezesa dh Wacława Drzewińskiego .

W latach 1990- 2000 Ochotnicza Straż Pożarna w Ładzinie łatała w możliwy sposób braki w sprzęcie. Na zawodach sportowo pożarniczych zajmowaliśmy czołowe miejsca. W szeregi wchodzili nowi członkowie. I tak w 1998 roku czynnych członków OSP Ładzin  było 35–ciu. Zostały zorganizowane obchody 50-lecia.
W 1998 roku  nasz pojazd pożarniczy Star 25 otrzymany pod koniec lat 60-tych doczekał się emerytury. Z  wojska otrzymaliśmy Stara 66 niestety jego stan nie pozwolił na wprowadzenie w podział bojowy. W użyczenie z OSP Wolin otrzymaliśmy jeszcze starszy model stara 25. Poszukiwania innego wozu nie trwały jednak długo     i w końcu udało się pozyskać stara 29 GBM 3/8 z 1978r.

W latach 2001- 2010 Ochotnicza Straż Pożarna w Ładzinie nadal starała się na możliwe sposoby pozyskiwać niezbędny sprzęt pożarniczy.  Działania Nasze opierały się na walce z klęskami żywiołowymi, podtopieniami, pożarami, pomocy społeczeństwu. Nadal  uczestniczyliśmy w zawodach pożarniczych na szczeblu gminnym i powiatowym. Pod koniec 2000 roku Komendant Powiatowy umożliwił wypożyczenie z JRG w Międzyzdrojach Stara 244 na okres dwóch lat. Zorganizowaliśmy 55- lecie, oraz 60-cio lecie OSP Ładzin . Wykonaliśmy remont strażnicy. Od 2006 r. funkcje prezesa pełni dh.  Zbigniew Drzewiński.

Ochotnicza Straż Pożarna w Ładzinie istnieje dzięki woli działalności społecznej strażaków, chęci do poświęcania swojego czasu w rozwój, naukę, a przede wszystkim niesienia pomocy innym, oraz pracy Zarządu OSP Ładzin.
Praca z dziećmi i młodzieżą przez wszystkie lata istnienia pozwoliła utrzymać wysoki skład osobowy członków OSP w Ładzinie w 2010 roku liczyła 25 czynnych druhów.
Przy zmieniających się przepisach, trudnościach finansowania OSP, druhowie nie tracą ducha ofiarności, poświęcenia w swojej służbie „ Bogu na chwałę, ludziom na pożytek „, zapisując przy tym dalsze karty historii Ochotniczej Straży Pożarnej w Ładzinie.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *