11-08-2018 » Powiat i region

Zachodniopomorska SKOK – 25 lat budowania zaufania

„Zaufanie zmniejsza koszty” – to stwierdzenie jest jednym z fundamentów nowoczesnej ekonomii. Budowanie zaufania w przypadku instytucji pożyczkowych to ciężka praca u podstaw, ale historia co najmniej jednej z nich pokazuje, że pracę tę warto wykonywać jak najlepiej.

Na rynku usług finansowych funkcjonują różne podmioty oferujące klientom szeroki wachlarz usług finansowych. Oferty produktowe cechują się zróżnicowaną dostępnością cenową jednak podmioty rynku bankowego są silnie skupione na realizacji efektywnych wyników i skuteczności. Przychody i zyski to podstawowy cel działalności typowych instytucji finansowych. Wyjątkiem od tej reguły są spółdzielcze kasy oszczędnościowo kredytowe.  Od początku działalności Zachodniopomorska SKOK skupia się na człowieku i jego potrzebach. Kasa nie określa minimalnej kwoty depozytu, więc lokatę można założyć, posiadając nawet niewielkie oszczędności. Stawia także na dostępność pożyczek dla osób o małych dochodach. Siłą ZSKOK jest indywidualne podejście do klienta, a umiejętność budowania długotrwałych relacji daje poczucie wysokich standardów obsługi. W realizacji tego celu pomaga lokalność działania. Placówki Kasy rozmieszczone są wszędzie tam, gdzie znajdują się jej członkowie, nawet w niedużych, kilkutysięcznych miastach.

Zachodniopomorska SKOK, obchodzi w tym roku okrągły jubileusz 25-lecia działalności na rynku finansowym.  Kasa założona została w 1993 roku w środowisku pracowników i emerytów Stoczni Szczecińskiej. Z biegiem czasu poprzez powiększanie sieci oddziałów oraz konsolidację z mniejszymi SKOK docierała z usługami do kolejnych grup zawodowych. Obecnie Zachodniopomorska SKOK liczy ponad 32,5 tys. członków. Ponad 100 pracowników Kasy obsługuje klientów w 34 Oddziałach ulokowanych na terenie 3 województw: zachodniopomorskiego, lubuskiego i dolnośląskiego.  Do najważniejszych należy istniejący od sierpnia 2006 roku oddział w Kamieniu Pomorskim. Z usług Kasy korzysta w nim ponad 700 osób.

Od  2012 r. Zachodniopomorska SKOK przeszła pod nadzór Komisji Nadzoru Finansowego, co spowodowało, że musi spełniać rygorystyczne wymogi służące zapewnieniu bezpieczeństwa pieniędzy należących do jej członków.  Kasa spełnia je pełnym zakresie, przez co jest instytucją bezpieczną i stabilną. Dowodem na to jest współczynnik wypłacalności wynoszący w Kasie około 11% co oznacza ponad dwukrotne przekroczenie ustawowo wymaganej od SKOK minimalnej wysokości 5%. Członkowie zarządu dają rękojmię ostrożnego i stabilnego zarządzania Kasą. Prezes Zarządu Ilona Kalinowska jako pierwsza w całej grupie SKOK uzyskała zatwierdzenie Komisji Nadzoru Finansowego.

Przez całe 25 lat działalności celem Kasy jest propagowanie oszczędności i gospodarności, upowszechnianie idei finansowej samopomocy, kształtowanie umiejętności zarządzania finansami w sposób efektywny i demokratyczny, jak również zapewnienie członkom Kasy źródła pożyczek o umiarkowanym oprocentowaniu.

Realizacji tych celów sprzyja szeroki wachlarz usług – dla klientów przygotowano kilkanaście zróżnicowanych ofert pożyczek  dzięki czemu każdy może znaleźć pożyczkę dopasowaną do swoich potrzeb. Członkowie Kasy mogą skorzystać z niewielkiej kwoty wybierając jedną z sezonowych ofert jak choćby popularne pożyczki „Świąteczne” czy „Wakacyjne”. Mogą także przenieść kosztowne zadłużenia posiadane w innych instytucjach finansowych korzystając z bardzo atrakcyjnych warunków pożyczki konsolidacyjnej i cieszyć się z „Lekkich rat”. Do tego zróżnicowana oferta lokat terminowych o konkurencyjnym oprocentowaniu, pozwalającym bezpiecznie i z zyskiem ulokować swoje oszczędności. Lokaty członków Kasy objęte są gwarancjami BFG dokładnie na takich samych zasadach jak lokaty w największych bankach.  Ofertę Kasy uzupełniają usługi rozliczeń finansowych (np. realizacja opłat bieżących rachunków domowych) oraz ubezpieczenia na życie i majątkowe renomowanego zakładu ubezpieczeń. Nie dziwi zatem fakt, że Zachodniopomorska SKOK jest chętnie wybierana i polecona znajomym jako instytucja godna zaufania, bliska miejsca zamieszkania.

Zachodniopomorskiej SKOK i jej klientom z okazji jubileuszu należy zatem życzyć co najmniej kolejnych 25 lat udanej działalności.

 

D.B.

Zachodniopomorska Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa w Szczecinie założona została w 1993 roku w środowisku pracowników i emerytów Stoczni Szczecińskiej. Z biegiem czasu docieraliśmy z naszymi usługami do kolejnych grup zawodowych. Aktualnie udostępniamy naszą ofertę wszystkim zainteresowanym osobom posiadającym zameldowanie na terenie RP. Na dzisiaj Zachodniopomorska SKOK liczy ponad 32,5 tys. członków. Obsługuje ich poprzez sieć 34 Oddziałów ulokowanych na terenie 3 województw : zachodniopomorskiego, lubuskiego i dolnośląskiego.

Celem Kasy jest propagowanie oszczędności i gospodarności, upowszechnianie idei finansowej samopomocy, kształtowanie umiejętności zarządzania finansami w sposób efektywny i demokratyczny, jak również zapewnienie członkom Kasy źródła pożyczek o umiarkowanym oprocentowaniu.
Przedmiotem działalności Zachodniopomorskiej SKOK jest:

  1. gromadzenie środków pieniężnych swoich członków,
  2. udzielanie swoim członkom pożyczek i kredytów,
  3. przeprowadzanie na zlecenie swoich członków rozliczeń finansowych,
  4. pośredniczenie przy zawieraniu umów ubezpieczenia na zasadach określonych w ustawie z dnia 28 lipca 1990r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 1996 roku Nr 11, poz. 62, ze zm.)

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *