Wywiad z Michałem Kamińskim mieszkańcem powiatu kamieńskiego, obecnym radnym Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego i kandydatem na posła RP.  

Co Pana skłoniło do wzięcia udziału w wyborach parlamentarnych ?

Zaproponowano mi po raz pierwszy, aby wziąć  udział w wyborach parlamentarnych do Sejmu, na co się zgodziłem. To bardzo ciekawe wyzwanie a zarazem doświadczenie. Dziś reprezentuję wyborców z okręgu nr 2 jako radny województwa zachodniopomorskiego. Złożyłem w ciągu tego niecałego roku kilkanaście zapytań i interpelacji przeważnie w sprawach, które dotyczą Powiatu Kamieńskiego. Są jeszcze inne rzeczy, które trzeba załatwić, ale to nie na poziomie województwa. Takim ciekawym przykładem jest użytkowanie wieczyste. Do dziś już Prawo i Sprawiedliwość zrobiło pierwszy krok dla nieruchomości, gdzie stoją mieszkania i uwolniło właścicieli od płacenia podatków w nieskończoność. Kolejny krok jaki uważam za słuszny to taki, aby ulżyć przedsiębiorcom i użytkownikom wieczystym, gdzie mogą powstać lub już są nieruchomości usługowe. Potrzebna jest całkowita likwidacja reliktu komunizmu, jakim jest użytkowanie wieczyste i przejście na własność. Mieszkańców powiatu bardzo interesuje  szpital, czy Pan ma jakąś wiedzę na ten temat pomimo tego, że nie jest Pan radnym powiatowym, których to właśnie dotyczy ?

W kwestii szpitala trzeba przedstawić opinii publicznej kilka faktów.

Po pierwsze działalność szpitala jest prowadzona przez prywatną spółkę akcyjną z  częściowym kapitałem zagranicznym, czyli stricte nastawioną na zysk. Nieruchomość jest własnością powiatu i na podstawie umowy jest wynajęta spółce. Umowę zawarło Starostwo i to Starostwo ma narzędzia, aby tą umowę wypowiedzieć. Organem władzy wykonawczej w powiecie jest Zarząd Powiatu, któremu przewodniczy Starosta. Zarząd ze Starostą jest wybierany przez Radę Powiatu. Samorząd powiatowy stanowi drugi szczebel samorządu terytorialnego w Polsce obok samorządu gminnego i samorządu województwa. Ja jestem radnym samorządu województwa i nie mam żadnego wpływu na decyzje, jakie podejmuje samorząd naszego powiatu. Co najważniejsze jestem mieszkańcem naszego powiatu, który tu żyje i wszystkie problemy jakich doświadczają inni w związku z funkcjonowaniem różnych obszarów naszego państwa dotyczą również mnie. Dlatego też zrobię wszystko co jest możliwe, aby nie dopuścić do likwidacji szpitala, bo przede wszystkim ja też z niego korzystam.

Co dotychczas udało się osiągnąć dotychczas na rzecz szpitala ?

Niedawno razem z Wojewodą Zachodniopomorskim i dyrektorem Zachodniopomorskiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Szczecinie uczestniczyłem w konferencji, gdzie mogliśmy ogłosić przekazanie ponad 766 tys. zł dodatkowych środków na działalność szpitala, a dokładniej na wzrost wyceny świadczeń. O podziale takich środków decyduje Dyrektor szpitala. NFZ przekazał do akceptacji obecnemu Ministrowi Zdrowia nowy plan finansowy, za co ja jako przede wszystkim mieszkaniec dziękuję. Do dziś nie otrzymałem odpowiedzi od spółki EMC czy potrzebują jakiejkolwiek pomocy, co jest co najmniej dziwne. W związku z tym też sam podejmuję różne rozmowy o przyszłości naszej placówki zarówno na szczeblu samorządowym jak i rządowym. Dziś mogę powiedzieć tylko tyle, że są pewne ustalenia, a czy się uda je zrealizować będzie wiadomo na początku przyszłego roku.

Jak na temat szpitala reagują inni ?

Najbardziej na szpitalu zależy mieszkańcom i to się da odczuć w wielu rozmowach, jakie przeprowadziłem. Są pewne inicjatywy społeczne, które trzeba wspierać, bo są głosem tych, których najbardziej to dotyczy. Potrzebne są decyzje, do których ma doprowadzić duża siła przebicia, jakim jest głos lokalnej społeczności. Ostatnio było zebranie członków i sympatyków Prawa i Sprawiedliwości w Kamieniu Pomorskim i wiem, że wspólnie wszyscy będziemy robić wszystko, aby mieć jak najlepszy szpital. Wystąpiłem również jako radny z zapytaniem do Województwa Zachodniopomorskiego, gdzie rządzi koalicja PO-PSL-SLD, czy jest możliwość przejęcia szpitala przez zarządzany przez Województwo Zachodniopomorskie szpital w Gryficach. Otrzymałem lakoniczną informację od Marszałka Województwa z Platformy Obywatelskiej, że „nie znają sytuacji”. Równocześnie nie odpowiedzieli na moje pytanie: czy jest możliwość przejęcia i czy istnieje chęć i możliwość, aby rozwiązać problem mieszkańców powiatu kamieńskiego oraz turystów, którzy licznie przybywają w rejon szpitala w Kamieniu Pomorskim. Dziwi minie, że w odpowiedzi na moje pismo odpowiedzieli, że nie znają sytuacji, ale przed moim pismem w mediach czytałem, że rozmawiali nawet ze Starostą i co? Nic. „NIEZNANA JEST NAM SYTUACJA”.

W takim razie jak ocenia Pan pracę Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego, który składa się z działaczy PO-PSL-SLD ?

W zarządzie są takie barwne postacie jak Pan Gromek z Platformy Obywatelskiej, który obecnie startuje na senatora. Niedawno na Sesji  Rady w Kołobrzegu  mecenas, a zarazem pełnomocnik jednej z warszawskich firm, która miała wybudować w Kołobrzegu Park Zdrojowy krzyczał ”Gromek oddaj mi moje własne pieniądze”. „Dałem pieniądze na partię PO, na kampanię wyborczą samorządową w roku 2014 i pan Gromek wziął te pieniądze do własnej kieszeni – powiedział Marek Śmierzyński.” Są też inni. Takim powszechnym zjawiskiem pokazującym podejście do debaty i do samego przebiegu sesji sejmiku jest sam Marszałek, który z tego co pamiętam był tylko na całej pierwszej sesji. Już niemal tradycją jest, że opuszcza je regularnie.

Źle oceniam pracę Zarządu Województwa. Odpowiedzi na moje interpelacje są wymijające. Nie otrzymuję pełnych informacji na moje pytania, a najczęściej one dotyczą zarządzania drogami wojewódzkimi z których wszyscy korzystamy i różnych innych spraw, o które proszą mnie mieszkańcy. Po prostu tak funkcjonują i nic sobie z tego nie robią – buta i chaos.

Kolejny przykład z życia, który nie jest znany każdemu sołtysowi i mieszkańcowi zamieszkującemu obszary wiejskie, który otrzymał grant sołecki. Otóż radni Prawa i Sprawiedliwości głosowali za tym, aby np. granty sołeckie w formie dotacji były przyznawane. Niestety nigdy nie zostaliśmy poinformowani przez Urząd Marszałkowski, gdzie i kiedy zostanie podpisana taka umowa, a było ich 180. Chcę, aby wszyscy wiedzieli o tym, jak złe praktyki są przyjęte w tym zarządzie, za który wszyscy płacimy z naszych podatków.

Jak ocenia pan dotychczasowe rządy Prawa i Sprawiedliwości ?

Dobrze. Realizują to co zapowiedzieli, są wiarygodni. Jest to rząd zdyscyplinowany i potrafi być samokrytyczny, co podziwiam, bo tego nigdy wcześniej nie było za żadnych rządów jakie tu pamiętam. Oczywiście trafiają się niekiedy jakieś kontrowersyjne postacie, ale przy tak dużej kadrze, która się bierze z różnych społeczności jakie w Polsce są, to i tak jest dobrze.

Zauważyłem też, że to wszystko ewoluuje, coraz więcej osób z różnych środowisk przekonuje się do takiego kierunku w jakim zmierzamy, bo po prostu lepiej im się żyje. Mamy dobrego premiera, który ma doświadczenie z sektora finansowego w prywatnej spółce, tam gdzie nie ma mowy o marnotrawstwie pieniędzy, co bardzo cenię. Wiem, że przedsiębiorcy w każdym kraju mają ciężko i on to wie, bo tam pracował. Obecnie z danych z sierpnia z 2019 roku mam bezrobocie na poziomie ponad 6 % to wynik imponujący na dużą skalę. Dla przykładu znani z dużego „socjalu” Szwedzi mają podobny wynik. Inwestowanie w społeczeństwo różnymi programami daje owoce i gwarantuje bezpieczeństwo w szerokim zakresie tego pojęcia.

Skąd pieniądze się biorą na te wszystkie programy, które rząd wprowadza ?

Z różnego rodzaju podatków, które nie trafiały tam gdzie miały trafiać czyli na nasze wspólne państwowe konto. Pieniądze bezpośrednio trafiały do kieszeń mafii.

Doskonale obrazują to cysterny wstydu rządów PO-PSL, gdzie budżet państwa stracił ponad 68 miliardów tylko z paliwa tj. 600 cystern dziennie w ciągu 8 lat, które powinny być opodatkowane, a nie były. Oczywiście nie miało to wpływu na cenę paliwa, bo transakcje były robione gotówkowo pod stołem i cały zysk trafiał do przestępców, a nie budżetu państwa. Nie powiem już o podatku VAT i innych, bo tego było niewyobrażalnie dużo. Warto tu przytoczyć Sienkiewicza z PO: PAŃSTWO POLSKIE  ISTNIEJE TEORETYCZNE, i faktycznie tak było.

Co ciekawego wprowadził rząd w ostatnim roku  z perspektywy Pana pracy ?

Wprowadzona przez Sejm ustawa o KGW, Kół Gospodyń Wiejskich, a nazywane przez premiera Kobiety Gospodarne i Wyjątkowe otrzymały osobowość prawną, co pozwala na ich finansowanie i ubieganie się o dotacje. Miałem przyjemność brać udział w kilku kongresach KGW oraz prowadziłem rozmowy o przyszłości KGW z wiceminister w Warszawie. Wiem, że to będzie rozwijane. W pracy w ARiMR, gdzie pracuję jako zastępca Dyrektora rejestrujemy KGW i rozpatrujemy wnioski, które są przez nich składane – jesteśmy na bieżąco.

Jaki jest program Prawa i Sprawiedliwości ?

Wiem, że obecny będzie kontynuowany, jak np. wszystkie „plusy”, które chcą inne partie ograbić. Oczywiście jest również nowy. Obecny program ma grubo ponad 230 stron i nazywa się „Polski model państwa dobrobytu”. Polityka ma prowadzić do tego, że Polacy będą się bogacić, tj. na przykład do 3000 złotych brutto od 2021 r. oraz rekordowe 4000 złotych brutto od 2023 r. PiS chce również zwiększyć kwotę emerytury minimalnej do 1200 PLN. Nie tylko trzynastej emerytury, wypłacanej od 2019 r., ale również tzw. „czternastki”, która ma zacząć być wypłacana od 2021 r. Konsekwentne utrzymanie wieku emerytalnego – 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Obniżka PIT-u z 18 proc. na 17 proc. i z podniesieniem kosztów uzyskania przychodu (od 1 października 2019 r.) – dla wszystkich podatników.

Zniesienie immunitetu sędziów i prokuratorów z zastrzeżeniem specjalnego trybu procedowania w razie wszczęcia postępowania karnego wobec sędziego lub prokuratora. Kontynuowanie programu „Mieszkanie na Start”. Prawi i Sprawiedliwość zapowiada też konsekwentnie obronę wolności słowa i wolności mediów w Internecie. Chodzi tu o walkę z dyrektywą unijną o prawie autorskim na jednolitym rynku cyfrowym (popularnie nazywanej ACTA 2). Likwidacja opłaty targowej, od posiadania psów, miejscowej, skarbowej, za dowód osobisty, za odpis aktu stanu cywilnego. Nowa ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, na którą ja osobiście również liczę i czekam. Program budowy dróg krajowych, co już się dzieje np. nowa S3 do Szczecina. I wiele innych. Bardzo ciekawie zapowiada się zmianę elit ekonomicznych, które zawiodły nasz kraj po prostu wywożąc kapitał i pieniądze do rajów podatkowych. Sprzedano to, co najcenniejsze kapitałowi zagranicznemu i zrobiono z nas tzw. „nowoczesnych konsumentów” abyśmy się cieszyli z byle czego, a pieniądze za granice.

Co by Pan chciał powiedzieć wyborcą ?

Aby poszli do wyborów. Trzeba iść zagłosować i oddać mądrze głos, po to mamy demokrację, aby z niej korzystać, bo jest dla nas. Nieistotne, jakie kto ma poglądy bo wiem, że musimy mieć różne, ale jak jest słuszna sprawa to trzeba działać wspólnie, bo żyjemy tu razem.

Michał Kamiński pozycja 20 na liście Prawa i Sprawiedliwości

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *