14-11-2017 » Powiat i region

Ważne odkrycie austriackiego patologa i immunologa trwałe do dziś

14 listopada 1901 roku austriacki patolog i immunolog Karl Landsteiner odkrył grupy krwi: A, B i 0. Z kolei Polak, Ludwik Hirszfeldbakteriolog i immunolog, twórca polskiej szkoły immunologicznej oraz nowej dziedziny nauki – seroantropologii, wraz z Emilem von Dungernem (Niemcy), stworzył podstawy nauki o grupach krwi, wprowadzając ich oznaczenie symbolami A, B, AB, i 0, co następnie w 1928 roku przyjęto na całym świecie. Równocześnie pierwszy zajmował się dziedziczeniem zróżnicowania grupowego krwi, co wykorzystał do wykluczania niepewnego ojcostwa. Jest to dziś nic innego jak dziedziczność ABO grup krwi.

Grupy krwi to zestawy antygenów, obecnych na powierzchni krwinek czerwonych. W zależności od układu grupowego brane są pod uwagę różne zestawy antygenów. Niezgodność w obrębie układu grupowego wiąże się z reakcją odpornościową organizmu, polegającą na wytworzeniu przeciwciał skierowanych przeciwko nieprawidłowym antygenom, obecnym na erytrocytach. W ramach tego samego gatunku może istnieć wiele układów grupowych krwinek czerwonych. Zachowanie zasad zgodności w obrębie układów grupowych krwi jest istotne podczas transfuzji krwi, przeszczepianiu narządów oraz w ciąży.

Ze względu na występowanie na erytrocytach swoistych antygenów wyróżnia się kilka układów grupowych. U człowieka do roku 2014 opisano trzydzieści pięć układów grupowych krwi. Największe znaczenie z punktu widzenia praktyki medycznej mają: układ AB0, układ Rh – antygeny C, c, D, E, e oraz układ Kell – antygen K, k, Kpa, Kpb.

Oprac. Miwa

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *