W Kamieniu Pomorskim nie powstanie Otwarta Strefa Aktywności.

Znamy wyniki naboru pierwszej edycji Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym Otwarte Strefy Aktywności (OSA). Tylko w 2018 roku w całej Polsce powstanie 1 530 stref sportowo-rekreacyjnych. Niestety nie w Kamieniu Pomorskim – burmistrz  S. Kuryłło nie złożył nawet wniosku.

Taka Strefa mogła powstać w miejscu placu zabaw przy ul. Kościuszki, który jeszcze w 2015 roku  miał być modernizowany. Taki projekt wygrał w tzw. „budżecie obywatelskim”. Skończyło się wszystko tylko na głosowaniu – do realizacji zadania nie doszło.

Program Otwarta Strefa Aktywności cieszył się olbrzymim zainteresowaniem. Do MSiT wpłynęło 1416 wniosków, z czego pozytywnie zaopiniowano 792 na łączną kwotę ponad 54 mln zł. Kryterium decydującym o przyznaniu dofinansowania był wskaźnik zamożności gminy. – Dzięki temu mamy pewność, że wsparcie trafi tam, gdzie jest najbardziej potrzebne. Aż 78% pozytywnie rozpatrzonych wniosków pochodzi z obszarów wiejskich podkreśla Minister Sportu i Turystki, Witold Bańka i dodaje W ciągu dwóch lat przeznaczymy na budowę Otwartych Stref Aktywności 100 mln zł. Dzięki tej kwocie powstanie około 3000 ogólnodostępnych, bezpłatnych, wielopokoleniowych stref sportowo-rekreacyjnych. Jest to projekt prospołeczny. Zależy nam, by OSA były miejscami spotkań i aktywności całych rodzin – dzieci, rodziców, seniorów.

Sport, rekreacja i odpoczynek w każdym wieku

Otwarte Strefy Aktywności (OSA) będą ogólnodostępnymi plenerowymi miejscami sportu, rekreacji i odpoczynku, w skład których wejdą: urządzenia siłowni zewnętrznej, sprawnościowy plac zabaw dla dzieci, strefa relaksu i gier, zagospodarowanie zieleni. Mają sprzyjać integracji społecznej i być skierowane do różnych grup wiekowych.

Uruchomienie Programu poprzedziliśmy badaniami, z których wynika, że wielofunkcyjne strefy aktywności znajdują się w czołówce najbardziej pożądanych obiektów infrastruktury sportowo-rekreacyjnej. OSA jest odpowiedzią na to zapotrzebowanie. Olbrzymie zainteresowanie Programem tylko to potwierdziło – mówi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki, Jarosław Stawiarski.

Dofinansowaniem w ramach Programu zostały objęte zadania inwestycyjne dotyczące budowy infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w dwóch wariantach realizacyjnych:

Wariant podstawowy:

  • Siłownia plenerowa
  • Strefa relaksu

Wariant rozszerzony:

  • Siłownia plenerowa
  • Strefa relaksu
  • Sprawnościowy plac zabaw
  • Ogrodzenie terenu

O dofinansowanie z rządowego programu budowy Otwartych Stref Aktywności (OSA) mogły ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego, podmioty posiadające osobowość prawną, np. stowarzyszenia, fundacje czy spółdzielnie mieszkaniowe.

Szczegółowe informacje oraz wyniki dot. rozstrzygnięć Programu znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej MSiT: https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/infrastruktura/2018-rok/2291,Protokoly-z-posiedzen-Zespolu-do-spraw-opiniowania-wnioskow-zadan-inwestycyjnych.html

Animacja: https://www.youtube.com/watch?v=z8MKRVfeVXg

W ramach Budżetu Obywatelskiego największą liczbę głosów uzyskał projekt pn. „Modernizacja istniejącego placu zabaw przy ul. Kościuszki w Kamieniu Pomorskim. Za tym projektem głosowało 320 osób”.  Informacja ta została podana przez Urząd Miasta i Gminy w Kamieniu Pomorskim w dniu 12 października 2015 roku. Od tego dnia minęło ponad 2 lata i 8 miesięcy, a modernizacji  jak nie było, tak nie ma. Na dzień dzisiejszy plac zabaw wygląda żałośnie. A można było sięgnąć po środki zewnętrzne, tak jak zrobiło  to 1416 gmin w Polsce. Można było przeznaczyć  parę tysięcy złotych z budżetu gminy, by doprowadzić ten plac do porządku. Trzeba było tylko chcieć i umieć dotrzymywać danego ludziom  słowa. Panie Burmistrzu, w imieniu tych 320 osób pytam Pana publicznie, dlaczego projekt, który miał największe poparcie społeczne nie został zrealizowany? Czy tak naprawdę ciężko dokonać kilku zmian, aby dzieci z Kamienia Pomorskiego mogły cieszyć się z możliwości przebywania w miejscu czystym, ładnym, przyjaznym i bezpiecznym? Dlaczego władz Gminy nie interesuje dobro najmłodszych mieszkańców Kamienia Pomorskiego? Co w końcu stało się z pieniędzmi  przeznaczonymi na ten cel?

Kamień Pomorski to miasteczko kilkutysięczne i wielkim wstydem dla włodarza tej gminy jest brak placu do zabaw z prawdziwego zdarzenia.  Mieszkańcy Kamienia Pomorskiego dziś mówią swojej władzy „Sprawdzam!”,  i stwierdzają: Egzamin z realizacji Projektów Obywatelskich – ocena negatywna.  Ocena  z realizacji Obietnic Wyborczych – ocena negatywna.

Jeśli Pan Burmistrz i jego ekipa ma problemy z realizacją swoich podstawowych zadań to Panom i Panią już dziękujemy!

I na koniec Panie Burmistrzu, ostatnia prośba. Jeżeli Pan  i Pana Ekipa ma tak poważny problem z realizacją tego zamierzenia, to my mieszkańcy Kamienia zrobimy to sami. Uważam, że z wielką chęcią znajdą się w Kamieniu rodzice dzieci, którzy  zrealizują założenia projektu i dokonają tego w bardzo szybkim czasie. Prosimy tylko Pana Burmistrza, niech Władza w tym zamierzeniu nam nie przeszkadza… Obiecujemy, większego wstydu niż teraz nie będzie.

Ariel Juszczak

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *