26-08-2017 » Powiat i region

Straty w rolnictwie

Liczba komisji szacujących straty na polach po deszczach nawalnych zbliża się do setki. Wnioski o tworzenie kolejnych komisji wciąż napływają do wojewody.

W piątek 25 sierpnia 2017 r. w ZUW spotkał się Zespół Konsultacyjny do spraw rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich. Wicewojewoda Marek Subocz przewodniczył spotkaniu. Z danych, jakimi dysponuje urząd wynika, że już ponad 4 tysiące gospodarstw rolnych zgłosiło szkody. Wstępne szacunki mówią o stratach sięgających 200 mln. zł (ta szacunkowa kwota nie obejmuje strat w zabudowaniach gospodarczych czy środkach trwałych).
– Sytuacja na polach jest ciężka, deszcze nawalne i podtopienia zniszczyły wiele upraw – mówił wicewojewoda Marek Subocz – Pracujemy na polach, obecnie działa aż 90 komisji, które szacują straty. Protokoły z tych prac jeszcze nie są podpisane, bo wciąż wpływają nowe wnioski.

Protokół szacowania strat może posłużyć do ubiegania się przez rolnika o możliwość przesunięcia spłaty zobowiązań wobec KRUS, ANR, umorzenia części zobowiązań w stosunku do tych instytucji lub rozłożenia jej na dogodne raty. Rolnicy mogą także ubiegać się o kredyt preferencyjny na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych. O wszystkich tych możliwościach rolników informują członkowie komisji, które szacują straty bezpośrednio w terenie.

ZUW

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *