14-01-2018 » Golczewo, Powiat i region

Spotkanie Noworoczne w Golczewie

W piątek 12 stycznia 2018 r.  w Golczewie odbyło się Gminne Spotkanie Noworoczne poświęcone podsumowaniu roku w gminie Golczewo oraz wyróżnienie najbardziej zasłużonych dla gminy Golczewo osób. Spotkanie tego typu jest organizowane w Golczewie przez Burmistrza Golczewa i Przewodniczącego Rady Miejskiej już od wielu lat.

Po przywitaniu wszystkich zaproszonych gości przez Przewodniczącego Rady Miejskiej Romana Dorniaka oraz Burmistrza Golczewa Andrzeja Danieluka, rozpoczęła się ta najbardziej oczekiwana część uroczystości. Na początek na środek sali poproszono trenera Golczewskich kolarzy Jacka Kołbę. Pan Jacek został uhonorowany za swoje zasługi sportowe Srebrną Odznaką Gryfa Pomorskiego przyznaną mu przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego. Odznakę  w imieniu Zarządu Województwa wręczyła Radna Sejmiku Zachodniopomorskiego Izabela Grabowska.  Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej odczytywał nazwiska wyróżnionych przez Burmistrza Golczewa  za osiągnięcia w 2017 roku Dyplomem U znania. Przy każdym nazwisku padała również informacja za jakie zasługi wyróżnione osoby otrzymały to honorowe wyróżnienie. Panie dodatkowo otrzymywały piękną czerwoną różę. W tym roku wyróżnionych osób było wiele. Wyróżnienie otrzymały osoby za prace społeczną, zaangażowanie, sukcesy w pracy na rzecz społeczności Gminy Golczewo. Wyróżnienia otrzymali również lokalni działacze, którzy swoją postawą i działalnością wpisują się w historię naszego regionu. Specjalnie na tą okazję dyplomy od Burmistrza Danieluka otrzymali: Aleksandra Kołodziejek, Emilia Kunkel, Danuta Bednarz, Teresa Waszczenko, Wanda Cieślikiewicz, Marta Tysiąc-Stępień, Agata Grzybowska, Grażyna Rzymkiewicz, Paweł Ukraiński, Damian Kiełbasa, Marek Franczak, Grzegorz Marks, Jacek Fabiszak, Piotr Lisiczko, Radosław Drozdowicz, Stanisław Zych, Edward Żurawski i Jaromir Marks. Ostatni z wymienionych to Prezes Stowarzyszenia Eko Gmina które w 2017 roku stoczyło i wygrało walkę  o zakaz budowy Fermy Norek na terenie gminy Golczewo.

Dwie osoby: Celina Gębala oraz Janina Kołodzińska wyróżnione zostały nagrodami specjalnymi. Pani Celina Gębala to osoba niezwykle zasłużona dla Gminy Golczewo. Od 1996 roku prowadzi w Golczewie kemping „nad Jeziorem”. Od samego początku  z roku na rok kemping podnosi komfort pobytu dla swoich gości. Wynikiem tego są coroczne nagrody przyznawane przez PFCC. Posiada również 3 gwiazdki przyznane przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego. Janina Kołodzińska to szefowa Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Golczewie wyróżnionego w tym roku przez Marszałka za swoją działalność społeczną.

Na koniec zostały przyznane Golczewskie Żabki. Golczewskie Żabki to nagrody przyzwane osobom, które w ubiegłym roku swoją działalnością zawodową i społeczną wpłynęły na rozwój i promocję gminy Golczewo. W tym roku otrzymali je:
Eugeniusz Brzostek – za aktywną działalność gospodarczą i społeczną, a zwłaszcza za wspieranie charytatywne działań lokalnych organizacji i instytucji oraz promocję Gminy Golczewo.
Przemysław Opowicz – za aktywną działalność społeczną, a zwłaszcza osobiste zaangażowanie w działanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Kretlewie oraz zaangażowanie w budowę struktur młodzieżowych drużyn pożarniczych w Gminie Golczewo.
Jacek Kołba – za aktywne działania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, a zwłaszcza za popularyzację kolarstwa w regionie oraz promocję Gminy Golczewo w kraju i za granicą.
Marek Piotrowski – za aktywne działania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, a zwłaszcza za popularyzację piłki nożnej w regionie oraz promowanie sportowego stylu życia wśród lokalnej społeczności.
Wiktor Bogumił – za aktywne wspieranie współpracy pomiędzy gminą Golczewo a miastem Primorsk.

Po wręczeniu wyróżnień wystąpiła Kapela Ludowa Wełtynianka z Gryfińskiego Domu Kultury. Zespół zaprezentował kilka skocznych ludowych pieśni za które otrzymał gromkie brawa.

W.T.  

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *