Prokuratura Okręgowa w Szczecinie wszczęła śledztwo w sprawie nielegalnych składowisk odpadów w Kamieniu Pomorskim.

Jak wynika z pisma, do którego dotarł nasz portal, Prokuratura Okręgowa w Szczecinie wszczęła śledztwo w sprawie składowania odpadów poprodukcyjnych na terenie objętym ochroną Obszar Natura 2000 – Obszar PLB320010, zlokalizowanym na terenie gminy Kamień Pomorski. Śledztwo prowadzone jest w sprawie o czyn z art. 181 § 2 kk. To jest – „Kto, wbrew przepisom obowiązującym na terenie objętym ochroną, niszczy albo uszkadza rośliny lub zwierzęta powodując istotną szkodę, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.”

Nasza redakcja we wcześniejszych publikacjach na naszym portalu oraz w Gazecie Nowy Pomorzanin w artykule pt. „Nielegalne składowisko odpadów pod Kamieniem Pomorskim za wiedzą i zgodą Burmistrza Kamienia Pomorskiego” pisała o tym, jak to za wiedzą i zgodą Burmistrza Kamienia Pomorskiego na terenie objętym ochroną Natura 2000 są składowane odpady. Pomimo, że informacja na ten temat wpłynęła do Burmistrza Kamienia Pomorskiego w grudniu 2016 roku, Pan Burmistrz nie znalazł czasu, by zająć sie tą sprawą. W lutym 2017 roku na portalu ikamien ukazał się materiał opisujący tę sprawę.

Od zamieszczenia tego artykułu na portalu ikamien minęło ponad pół roku, a Burmistrz Kamienia Pomorskiego nie podjął żadnych czynności w tej sprawie . Nasza redakcja dotarła do listu Zarządu Uzdrowiska Kamień Pomorski skierowanego do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, informacji o nielegalnym składowaniu odpadów przemysłowych na terenach leżących na Obszarze Natura 2000 – OBSZAR PLB320010 Wybrzeże Trzebiatowskie, na terenie działki nr 247/15 położonej w obrębie ewidencyjnym Nr 7 Kamień Pomorski.

Wniosek Zarządu Uzdrowiska Kamień Pomorski dotyczący przeprowadzenia kontroli w zakresie uciążliwości dla środowiska działalności podmiotu pn. „Wyroby Granitowe Wołczyk” Spółka Jawna w Kamieniu Pomorskim, wpłynął do WIOŚ w Szczecinie w dniu 14 grudnia 2016 roku. W dniu 15 grudnia 2016 roku WIOŚ w Szczecinie przekazał ten wniosek Burmistrzowi Kamienia Pomorskiego jako organowi właściwemu według WIOŚ, do załatwienia przedmiotowej sprawy. Taką informację otrzymała nasza redakcja w odpowiedzi na nasz  wniosek z dnia 3 lutego 2017 roku dotyczący udostępnienia informacji o czynnościach podjętych w  tej sprawie przez WIOŚ w Szczecinie.

Od dnia 16 grudnia 2016 r. Burmistrz Kamienia nie zrobił praktycznie nic. Bo do skutecznego prowadzenia postępowania nie da się zaliczyć skierowanie dwóch pism do podmiotów po okresie 72 dni od otrzymania pisma od WIOŚ w Szczecinie. Pan Burmistrz skierował jedno pismo do Firmy Wyroby Granitowe Pana Janusza Wołczyk, właściciela składowanych odpadów oraz drugie do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kamieniu  Pomorskim zajmującym się wywozem odpadów z terenu gminy. Stanisław Kuryłło Burmistrz Kamienia Pomorskiego nie zlecił przeprowadzenia inspekcji terenu, na którym nielegalnie składowane są odpady. Nie sporządzono żadnego protokołu, dokumentacji zdjęciowej. Po otrzymaniu wyjaśnień od Firmy Wyroby Granitowe  Wołczyk Spółka Jawna oraz Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z dnia 7 i 10 lutego 2017 roku po upływie pięciu miesięcy, Pan Burmistrz w odpowiedzi na wniosek naszej redakcji o udzielenie informacji publicznej poinformował nas, że nie stwierdził nieprawidłowości w w/w sprawie oraz poinformował, że firma Wyroby Granitowe Wołczyk posiada tytuł prawny do dysponowania wskazanym terenem, że ma prawo do magazynowania wytworzonych w ramach prowadzonej działalności odpadów okresowo. Ponadto, jak stwierdził Burmistrz, przedsiębiorca zobowiązał się do przestrzegania terminów magazynowania w/w odpadów oraz przekazania ich uprawnionym podmiotom celem składowania. Cała półroczna praca Pana Burmistrza zamknęła się na 5 stronach papieru maszynowego, z których nie wynika nic. Zaś bardzo wiele wynika za to z wizji w terenie i zdjęć wykonanych na gruncie.  Zdjęcia wykonano w dniu 08.08. 2017 roku. Ze zdjęć wynika, że odpady wysypywane są bezpośrednio do wody i istniejącego w tym miejscu głębokiego jaru, bezpośrednio na roślinność rosnącą poniżej sztucznie wytworzonej przez odpady skarpy. Łatwo się domyślić, że zwożone w to miejsce odpady mają za zadanie podniesienie rzędnej terenu o co najmniej 3 m. W mojej ocenie nie da się już przywrócić pierwotnego stanu tego miejsca, a szkody poczynione w środowisku są dużych rozmiarów.

Po publikacji naszego artykułu na zawarte w nim informację, zareagowało Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim. W ciągu kilku dni od naszej publikacji  komisja ze Starostwa przeprowadziła inspekcję opisanego w artykule terenu. No i wybuchła bomba. Jak się okazało, odpady nie są składowane na terenie działki 247/15, jak podaliśmy w naszym artykule, ale na działce sąsiedniej, która jest własnością Gminy Kamień Pomorski. Co więcej, okazało się, że dodatkowo na innej działce należącej również do Gminy Kamień Pomorski są składowane również odpady innego pochodzenia. Dzieje się to dosłownie na obrzeżu miasta. Komisja ze Starostwa sporządziła stosowny protokół i niezwłocznie przekazała go do RDOŚ w Szczecinie. Oba miejsca składowania odpadów, parę dni później, skontrolowali przedstawiciele Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska. Jak się okazało, „Ktoś” zdążył posprzątać odpady położone na działce przy skrzyżowaniu z drogą wojewódzką  biegnącą w stronę Świerzna. Do tego celu użyto ciężkiego sprzętu, a odpady prawdopodobnie zostały zepchnięte ze skarpy i przysypane ziemią. Na to wskazują pozostałe ślady i analiza porównawcza zdjęć z tymi wykonanymi wcześniej.

Jak widać z tego materiału, „dobrzy fachowcy” dbają o dobro środowiska i finanse miasta w taki sposób, że za likwidację nielegalnego wysypiska społeczeństwo gminy Kamień Pomorski zapłaci bardzo wysoka karę, a Burmistrz? Poczekamy, zobaczymy.

Jak na razie przyjdzie nam poczekać na wyniki śledztwa. Mam nadzieję, że tym razem nikomu nie uda się zamieść sprawy pod dywan. Czas najwyższy, by odpowiednie służby przestały udawać, że nic złego się nie dzieje. Opluwać innych, torpedować czyjąś pracę jest łatwo i jak do tej pory wychodziło tej ekipie to dobrze. Teraz przyszło „Nowe” i jest czas na zmiany, ale na takie w dobrym kierunku, z ludźmi kompetentnymi i działającymi zgodnie z prawem, w najlepiej pojętym interesie gminy i całego jej społeczeństwa.

Waldemar Taranowicz

 

 

2 komentarzy na temat: Prokuratura Okręgowa w Szczecinie wszczęła śledztwo w sprawie nielegalnych składowisk odpadów w Kamieniu Pomorskim.

  1. Wojtek napisał(a):

    Od dłuższego czasu przyglądam się temu co się wyprawia w Kamieniu. Czas najwyższy by zrobić porządek z obecnymi władzami Kamienia. Brawo Panie Prokuratorze.

  2. ja napisał(a):

    Niezły syf. Ktoś tu nie ogarnia swojej pracy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *