26-07-2017 » Powiat i region

Projekt ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie informuje, że w czwartek 27 lipca 2017 roku w godzinach 10.00-14.00 na terenie Międzynarodowych Targów Szczecińskich, przy ul. Struga w Szczecinie odbędzie się konferencja informacyjna dotycząca postępu przygotowania do realizacji projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły.

Konferencja ma charakter otwarty, bezpłatny i każdy zainteresowany może wziąć w niej udział. Część spotkania poświęcona będzie debacie z udziałem uczestników konferencji.

Celem realizacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły w zakresie działań wdrażanych przez RZGW w Szczecinie jest wybudowanie nowej oraz unowocześnienie istniejącej infrastruktury technicznej zarządzania powodziowego wraz z powiązanymi z nią środkami technicznymi w dorzeczu dolnej i częściowo środkowej Odry, w tym na odcinku granicznym.

Działania prowadzone w ramach Projektu są objęte dofinansowaniem na podstawie umowy pożyczki nr 8524-PL zawartej pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Międzynarodowym Bankiem Odbudowy i Rozwoju z dnia 10 września 2015 roku oraz ramowej umowy pożyczki między Rzeczpospolitą Polską a Bankiem Rozwoju Rady Europy z dnia 24 maja 2016 roku.

Podczas konferencji zostaną również przedstawione założenia metodyczne dla prac inwentaryzacyjnych służących opracowaniu koncepcji realizacji działań na obszarze Międzyodrza, jako części Kontraktu 5.3, realizowanego przez Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie.

ZUW

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *