Prezes Zarządu PGK wezwany do wykonania wyroku NSA!

Adrian Guranowski Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Kamieniu Pomorskim otrzymał wezwanie do wykonania wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego. Sprawa dotyczy finansowania przez PGK reklam na jednym z lokalnych portali informacyjnych.

14 czerwca 2019 roku odbyła się rozprawa w Naczelnym Sądzie Administracyjnym w Warszawie w sprawie ze skargi kasacyjnej Prezesa spółki PGK Kamień Pomorski od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Prezes PGK Kamień Pomorski Adrian Guranowski walczył by nie poinformować mieszkańców o kwocie, którą z gminnej spółki przeznacza na promocję spółki na lokalnym portalu kamienskie.info.

30.000 zł, 50.000 zł a może 100.000 zł rocznie? Już niedługo mamy nadzieję, że poznamy prawdziwą kwotę potwierdzoną odpowiednimi dokumentami, którą gminna spółka PGK Kamień Pomorski przekazywała wtedy za promocję na portal kamienskie.info. Sędziowie Naczelnego Sądu Administracyjnego odrzucili skargę kasacyjną Prezesa PGK Adriana Guranowskiego. Orzeczenie jest prawomocne.

W grudniu 2016r Ariel Juszczak zwrócił się z wnioskiem do Prezesa PGK Kamień Pomorski o udostępnienie informacji w następującym zakresie: „Proszę o informację jaka kwota w 2015r została wydatkowana z budżetu PGK spółka z o.o. na rzecz Redakcji „www.kamienskie.info” lub „INFO Andrzej Ukraiński” za umieszczane tam artykuły bądź reklamy i jaka kwota została przekazana pierwszym półroczu 2016r”.

Prezes PGK odmawiając udzielenia informacji wskazał, że informacja na temat wartości zleceń reklamy i promocji lokalnym firmom prowadzącym portale internetowe stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Po wezwaniu przez radnego Ariela Juszczak w dniu 4 lipca 2017r do wykonania wniosku, poinformowano go, że PGK nie jest organem administracji, a spółką prawa handlowego. Powołując się na takie argumenty spółka PGK nie wydała jednak decyzji administracyjnej w tej sprawie.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie nie przyjął argumentów PGK. Stwierdził, że spółka PGK powołana została przez władze samorządowe i gospodaruje znaczną częścią mienia gminy i środków publicznych. Zobowiązana jest więc do udzielenia informacji publicznych w zakresie wydatkowania będących w jej zasobach środków finansowych.

W 2015r przekazano ze spółek gminnych środki finansowe na tzw. „promocję” dla jednego z lokalnych portali internetowych. I tak z TBS – 15.000 zł, z Marina Kamień Pomorski – 15.000 zł, co w sumie już dawało 30.000 zł. Powołując się na ustawę o dostąpienie do informacji publicznej złożono wniosek do PGK. W 2015r podjęto decyzje wprowadzające „program naprawczy” w Gminie Kamień Pomorski, który w dotkliwy sposób odbijał się na mieszkańcach, sołectwach czy organizacjach pozarządowych. A przecież spółki gminne są zależne od budżetu gminy. Naszym zdaniem te pieniądze można było wykorzystać bardziej racjonalnie.

Czy gmina będąc w „programie naprawczym”, czy nawet teraz, gdy sytuacja finansowa jest bardzo zła – nie może powstrzymać tego procederu? Sumowanie wszystkich kwot może dać pełen obraz braku transparentności działań Burmistrza Stanisława Kuryłły, który jest odpowiedzialny za nadzór nad spółkami! Możliwe, że zamiast wkładu własnego do projektów takich jak żłobek miejski czy Klub Seniora, pieniądze wypracowywane przez spółki trafiały w prywatne ręce.

A.J.

Ciężkie czasy dla Prezesa Guranowskiego

Sytuacja z jaką mamy do czynienia w Gminie Kamień Pomorski jest bardzo ciekawa. W ostatnim okresie czasu Kamień nie schodzi z czołówek mediów. Nie ma tygodnia by w Kamieniu nie odbyły się aresztowania. W sprawie handlu narkotykami, wymuszeniami i rozbojami aresztowano jak na razie 11 osób. Zatrzymano dwie osoby oskarżone o korupcję. Jedną  z tych osób był Prezes PGK w Kamieniu Pomorskim  zwolniony po dwóch dniach, ale z zarzutami postawionymi przez prokuraturę a druga T. Ż., były Radny gmin Kamień Pomorski i pracownik PGK.

Jak widać z powyższego materiału Prezes  PGK uważa się za „guru” i ma w nosie wyroki Naczelnego  Sądu Administracyjnego.   Czy Prezes Guranowski jest niezatapialny, czy może Burmistrz Kamienia Pomorskiego boi się rozwiązać tą patologiczną sytuację? Panie Burmistrzu mieszkańcy Gminy Kamień Pomorski czekają na Pana decyzję. Brak jakiejkolwiek decyzji  świadczyć będzie że jest Pan uzależniony od Prezesa Guranowskiego, albo nie ma Pan w tej gminie nic do powiedzenia. Nie wiem który wariant jest  gorszy dla społeczności tej gminy.

Najbliższy czas pokaże, czy  sprawę w PGK rozwiąże  Burmistrz czy  ĆBOŚ wraz z prokuraturą.

Poczekamy zobaczymy. ĆBOŚ apeluje do mieszkańców o zgłaszanie się mieszkańców którzy mają wiedzę na temat działań gangu „Bąbla”. Myślę że każdy kto ma wiedzę na temat PGK i innych osób zamieszanych w korupcję chętnie zostaną wysłuchani przez prowadzących tą sprawę funkcjonariuszy.

Gmina Kamień Pomorski zasługuje na coś lepszego niż korupcję czy handel  narkotykami. Czas na radykalne porządki w tej gminie.

W.T.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *