06-04-2016 » Powiat i region

Poprawianie błędów we wnioskach – Rodzina 500 plus

„Rodzina 500 plus” jest programem, który po raz pierwszy na tak dużą skalę umożliwia składanie wniosków drogą elektroniczną. W naszym województwie do tej pory złożono prawie 9 tys. wniosków on-line.

Wielu rodziców i opiekunów składa wniosek elektroniczny po raz pierwszy. Zdarza się, że podczas jego wypełniania popełniane są błędy lub nie wypełniane wszystkie pola. Z taką sytuacją mamy również do czynienia w przypadku wypełniania wniosków papierowych.

Najczęściej popełniane błędy to m.in. brak wskazania współmałżonka w składzie rodziny, brak numeru PESEL członków rodziny, czy niekompletne dane teleadresowe wnioskodawcy.

Jak można poprawić wniosek?

Jeśli we wniosku pojawiły się błędy urząd poprosi o ich skorygowanie. Informację o tym rodzic otrzyma w pierwszej kolejności drogą mailową. Można także, nie czekając na maila z gminy, samemu złożyć raz jeszcze poprawny wniosek online, jeśli osoba ubiegająca się o świadczenie zorientowała się, że popełniła błędy.

Ministerstwo Rodziny przygotowało dokładne wytyczne dla gmin, jak rozpatrywać różne sytuacje, w których popełniono błędy we wniosku. Znaleźć je można na stronie ministerstwa.

ZUW

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *