Podwyżek wody i ścieków na razie nie będzie – czy to zasługa Burmistrza Kuryłły?

Jak wynika z decyzji Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie” z dnia 1 czerwca 2018 roku, do której dotarła nasza redakcja – Po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  Sp. z o.o.  w Kamieniu Pomorskim o zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania  ścieków na terenie swojego działania  w obrębie Kamień Pomorski  i Gminy Dziwnów na okres trzech lat odmawiam zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę  i zbiorowego odprowadzenia ścieków dla  Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.  z siedzibą w  Kamieniu Pomorskim, nakładam na  Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.  z siedzibą w  Kamieniu Pomorskim obowiązek poprawienia w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się decyzji, wniosku o zatwierdzenie taryfy poprzez  przedstawienie:

  1. Projektu taryfy zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków i rozporządzeniem taryfowym,
  2. Uzasadnienia wniosku o zatwierdzenie taryfy przez wskazanie : 1) zmian warunków ekonomicznych w czasie obowiązywania taryfy warunkujących wzrost cen i stawek opłat: a) przedstawienie spójnych, udokumentowanych analiz techniczno-ekonomicznych uzasadniających planowane wzrosty cen w poszczególnych latach za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków,                                                                                                                                                   2)zweryfikowanie planowanych kosztów działalności w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków,                                                                                                                                       c) prawidłowe  wypełnienie tabeli będących elementem uzasadnienia do wniosku, określających warunki ekonomiczne prowadzonej działalności i planowanych cen i stawek opłat.

Pisaliśmy na łamach naszej gazety i portalu o tym, że Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.  z siedzibą w  Kamieniu Pomorskim, będzie chciało przerzucić koszty realizacji przez to przedsiębiorstwo inwestycji drogowych realizowanych na rzecz gminy Kamień Pomorski na mieszkańców gminy Kamień Pomorski w opłatach za wodę i odbiór ścieków. Z decyzji PGW Wody  Polskie jasno wynika, że próba obciążenia mieszkańców gminy kosztami inwestycji Burmistrza Kuryłły została właśnie podjęta. Jak na razie  dzięki PGW Wody Polskie  plan Burmistrza spalił na panewce. Ale to jeszcze nie koniec. Jeśli Prezes PGK dobrze pomajstruje przy taryfach i mądrze uzasadni koszty podwyżek, to podwyżki wody i ścieków będą jak w banku. Cała nadzieja w zbliżających się wyborach i przegranej batalii o fotel Burmistrza Kuryłły. Dobrze też, że przetarg na remonty kolejnych dróg gminnych wygrała inna firma, a nie PGK, bo inaczej koszty podwyżek byłyby ogromne. Jak na razie w planach Prezesa PGK – Jak w uzasadnieniu swojej decyzji zapisały Wody Polskie:  – PGK ustaliło wysokość ceny i stawek opłat w sposób niezapewniający ochronę interesów odbiorców przed nieuzasadnionym wzrostem cen za usługi związane z dostarczaniem wody i odprowadzaniem  ścieków .Należy wskazać, iż przedłożona taryfa zakłada wzrosty w stosunku do cen ostatnio stosowanych dla usług związanych z dostarczaniem wody  w niektórych grupach taryfowych w pierwszym roku o 3% do 8,8%, w drugim roku o 6% do 17,8% i w trzecim roku o 6% do 15%, a dla usług związanych z odprowadzaniem ścieków odpowiednio  o 8% do 12% o 11% do 17,7%, o 2% do 8%. Znacznie wzrosły również stawki opłat abonamentowych  dla dostarczania wody – w niektórych grupach taryfowych o 21% do 77%, a dla odprowadzania ścieków w wysokości 3,99 zł –  w obecnej taryfie nie ma opłaty abonamentowej dla ścieków. Należy również wskazać, ze przedsiębiorstwo nie przedstawiło udokumentowanych na zaliczenie odsetek rat kapitałowych w kosztach do obliczenia niezbędnych przychodów, przedstawione  w tabelach informacje zawierały błędy i nieścisłości.  Zaproponowane wartości kosztów, niemające uzasadnienia w przedstawionych dokumentach, znacząco wpływają na cenę wody i ścieków w okresie stosowania taryfy, organ nie znajduje uzasadnienia celowości podwyższenia kosztów prowadzonej działalności i w związku z powyższym stwierdza, iż przedstawione d zatwierdzenia ceny i stawki opłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę  zbiorowego odprowadzenia ścieków nie zapewniają   ochrony interesów przed nie uzasadnionym wzrostem  cen.

Jak widać na załączonym obrazku, gdyby nie PGW Wody Polskie – instytucja rządowa, mieszkańcy gminy Kamień  zapłaciliby za pseudo inwestycje Pana Burmistrza. Mam nadzieję, że tak się nie stanie.

Panu Burmistrzowi i jego „Porom” już dziękujemy.

Waldemar Taranowicz

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *