17-11-2017 » Powiat i region

Ogromny Kanał Sueski ma już 148 lat!

Uroczyste otwarcie wielkiego egipskiego kanału nastąpiło 17 listopada 1869 r. z udziałem wielu koronowanych głów i książąt, w tym cesarza austriackiego, Franciszka Józefa i cesarzowej francuskiej, Eugenii.

Po wykupieniu akcji przez ówczesnego premiera Anglii Benjamina Disraelego, kanał od roku 1882 znalazł się pod pełną kontrolą Wielkiej Brytanii, mając dla niej strategiczno – wojskowe znaczenie w skali światowej.

Kanał powstawał w latach 1859 – 1869, a nadzorował go Ferdinand de Lesseps, francuski dyplomata. Wśród ogromnej rzeszy robotników sprowadzonych z Europy, byli też Polacy. Wśród nich m.in.: inżynier hydrotechnik oraz wynalazca Stanisław Janicki, kierownik robót Mieczysław Geniusz i urzędnik Cyprian Kuczewski. Janicki nadzorował prace przy budowie północnego odcinka Kanału, od Port Saidu do Ismailii. Ukończony wówczas kanał miał 161 km długości, 15 m głębokości i 137 m szerokości.

Dziś całkowita długość kanału wynosi 163 km, szerokość od 160 do200 m (po modernizacji do około 300 m), dopuszczalne zanurzenie statków – 11,6 m (po modernizacji – do 23 m). Średnia przepustowość kanału wynosi 60 statków na dobę.

W roku 2008 kanał przepłynęło 21 415 statków. Średni czas przejścia statku przez kanał – 15 h. Co 10 km wybudowano zatoki dla mijających się statków. Dzięki wybudowaniu Kanału Sueskiego skrócono trasę żeglugową z Londynu do Bombaju o około 7,5 tysiąca kilometrów. Kanał obsługuje 8% światowych transportów ropy.

W 2009 roku przez Kanał Sueski przepłynęło ponad 35 tysięcy statków, z czego 10% to tankowce, które przewożą 15% zapotrzebowania na ropę w Europie.

Ruch drogowy między Egiptem leżącym na kontynencie afrykańskim, a półwyspem Synaj odbywa się przez most nad Kanałem Sueskim lub tunel Ahmed Hamdi.

Wpływy Egiptu z eksploatacji kanału przed rozbudową wynosiły około 5 mld dolarów rocznie, koszt rozbudowy jest szacowany na 8 mld dolarów.

Starożytna wieść głosi, iż to Senuseret I (Sezostris) zaprojektował bezpośrednie połączenie Nilu z Morzem Czerwonym. Legendę podtrzymują teksty greckie i łacińskie (Strabon, Pliniusz Młodszy), jednakże nie potwierdziło jej żadne świadectwo archeologiczne.

Dopiero w epoce saickiej, za panowania Necho II (609-594 p.n.e.), faktycznie przekopano pierwszy kanał od peluzyjskiej odnogi Nilu do północnego krańca Jezior Gorzkich.

Miwa

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *