Kto zostanie „Liderem ekonomii społecznej”? 

Spółdzielnie socjalne, zakłady aktywności zawodowej, organizacje pozarządowe codziennie wspierają osoby z niepełnosprawnością lub zagrożone wykluczeniem społecznym. Już po raz siódmy Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego doceni podmioty ekonomii społecznej.

Główne założenia konkursu marszałka „Lider ekonomii społecznej” to przede wszystkim upowszechnianie wiedzy o sposobach integracji społecznej i zawodowej w regionie, promowanie ekonomii społecznej w regionie i propagowanie narzędzi i rozwiązań przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.

Do udziału w konkursie mogą zgłaszać się: przedsiębiorcy, instytucje, samorządy, organizacje pozarządowe i wszystkie inne podmioty prowadzące działalność lub mający siedzibę na terenie województwa zachodniopomorskiego, a także osoby fizyczne zamieszkałe i prowadzące działania na terenie województwa.

Nagrody będą przyznawane w kategoriach: samorząd przyjazny ekonomii społecznej, podmiot ekonomii społecznej, animator ekonomii społecznej (osoba fizyczna), przyjaciel ekonomii społecznej (podmiot prywatny). Zwycięzca danej kategorii otrzyma honorowy tytuł oraz statuetkę.

Zgłoszenia kandydatur do konkursu należy składać do czwartku, 25 lipca 2019 roku, drogą elektroniczną, pocztową lub przedkładając dokumenty w sekretariacie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego.

W ubiegłorocznej edycji zwyciężyli: Joanna Pałka (animator ekonomii społecznej), Stowarzyszenie SOS dla Rodziny (podmiot ekonomii społecznej), Miasto Stargard (samorząd przyjazny ekonomii społecznej), Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (przyjaciel ekonomii społecznej).

Więcej informacji o konkursie: http://www.es.wzp.pl/lider-ekonomii-spolecznej/edycja-2019

Biuro Prasowe

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *