23-06-2017 » Powiat i region

Konsultacje programu wsparcia dla rodzin

Pierwsza regionalna konferencja stanowiąca element konsultacji społecznych programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” odbyła się dziś w Szczecinie. W konferencji z udziałem minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbiety Rafalskiej uczestniczył wicewojewoda Marek Subocz.

Konsultacje skierowane są zarówno do przedstawicieli organizacji zajmujących się kwestiami wychowawczymi, socjalnymi, niepełnosprawnością, jak też do wszystkich zaintresowanych.

Program „Za życiem” ruszył w styczniu br. Jego celem jest wsparcie osób niepełnosprawnych i ich rodzin, począwszy od zapewnienia dostępu do wszechstronnej opieki nad kobietą w okresie ciąży, w tym powikłanej, porodu i połogu oraz wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

W 2017 r. na realizację programu zaplanowano 511 mln zł. W latach 2017-2021 na program zostanie przeznaczonych łącznie 3,7 mld zł.

W ramach projektu zostaną przeprowadzone:

  1. Moderowane spotkania otwarte – zostaną zorganizowane 2 konferencje ogólnopolskie oraz 16 konferencji regionalnych, których tematem przewodnim będą konsultacje ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw, w miejscach dostępnych dla osób niepełnosprawnych. Podczas konferencji zagwarantowana zostanie opieka dla dzieci, których rodzice będą chcieli uczestniczyć w wydarzeniu. Ponadto zorganizowany będzie dojazd dla osób niepełnosprawnych, które zgłoszą taką potrzebę. Przewidziano także obecność tłumacza języka migowego.
    Bezpośrednie spotkania robocze – organizacja spotkań ze środowiskiem związanym ze Środowiskowymi Domami Samopomocy i Warsztatami Terapii Zajęciowej – osobami niepełnosprawnymi, opiekunami i rodzicami osób niepełnosprawnych, kadrą WTZ i ŚDS, przedstawicielami samorządów. Konsultacje będą polegać na odwiedzaniu przez przedstawicieli MRPiPS reprezentantów grup, na które projektowana regulacja może wywierać największy wpływ.
  2. Wywiady grupowe (fokusy) – wywiady grupowe zostaną wykorzystane jako forma konsultacji pośrednich. Skuteczne wdrożenie programu „Za Życiem” wymaga (obok działań wprost) zbudowania klimatu społecznego służącego pomocy rodzicom dzieci chorych. Wyniki zostaną wykorzystane w trakcie konsultacji z beneficjentami programu.
  3. Reprezentatywne badanie kwestionariuszowe – sondaż telefoniczny. Prośba o opinię tj. kwestionariusz wypełniany przez stronę internetową – za pomocą strony możliwe jest wypełnienie specjalnego formularza konsultacyjnego. Strona jest dostosowana do osób niepełnosprawnych. Odbiorcy mają możliwość wyrażenia swojej opinii za pośrednictwem kwestionariusza on-line. Dostęp do wszystkich form konsultacji jest otwarty i równy dla obu płci.

 

ZUW

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *