04-08-2016 » Powiat i region

Konkurs z zakresu profilaktyki HIV/AIDS

Wojewoda Zachodniopomorski ogłosił otwarty konkurs ofert na zapewnienie odpowiedniego dostępu do informacji, edukacji i usług w zakresie profilaktyki HIV/AIDS Kwota w budżecie wojewody, przewidziana w ramach dofinansowania konkursowego zadania to blisko 20 tys. zł. O tyle mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, do których konkurs jest skierowany.

„Dotacja jest przeznaczona na wsparcie działalności z zakresu zapobiegania zakażeniom HIV i zwalczania AIDS dla organizacji, których oferty spełniać będą warunki postępowania konkursowego, zostaną  przyjęte do realizacji jako odpowiadające potrzebom systemu przeciwdziałania HIV/AIDS oraz zostaną najwyżej ocenione wg ustalonych kryteriów” – czytamy w regulaminie konkursu.

Oferty wraz z załącznikami należy składać w sekretariacie Wydziału Zdrowia Publicznego pok. 245 lub nadsyłać na adres Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Wydział Zdrowia Publicznego, ul Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin w terminie do 23 sierpnia 2016 r. Przy ofertach przesyłanych pocztą decyduje data wpływu. Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną podane do publicznej wiadomości w terminie do 9 września 2016r. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się na stronie ZUW: http://www.szczecin.uw.gov.pl/?type=article&action=view&id=6639

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *